Unissakävelijäkö? Työikäinen, huomaa univajeesi

Kuinka moni meistä voi rehellisesti sanoa, ettei nipistä koskaan yöunestaan? Luultavasti vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat riittävän unen saamisen merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille, voivat vastata ”Kyllä.” Hyvinvointikoordinaattori -YAMK-opiskelija Sanna Torvinen tarkasteli opinnäytetyössään univajeen vaikutuksia työikäisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen terveyteen.

Röntgenhoitajien perehdytyksen kehittäminen sähköisen Intro-perehdytysohjelmiston avulla keskussairaalan Kuvantamisessa

Tässä artikkelissa selvitetään sähköisen perehdytysohjelmiston tuomia etuja uuden tai pitkään poissa olleen röntgenhoitajan perehdytyksessä. Artikkeli pohjautuu YAMK-kehittämistyöhön, jossa tuotettiin sähköisen perehdytysohjelmiston malli ja toteutettiin sen käyttöönotto. Perehdytyksen kehittämisen tavoitteena oli potilasturvallisen työskentelyn varmistaminen, röntgenhoitajien ammattiosaamisen kehittäminen sekä yleisperehdytysprosessin laadun parantaminen.