Kuopion hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan potilaan terveydentilan ja terveystarpeiden kokonaisvaltaista hahmottamista ja niiden huomioimista hoidon kaikissa vaiheissa.

Asiakkaiden kertomaa…

Parasta hoitoa mitä olen saanut.”

”Kiitos erittäin perusteellisesta hampaiston tutkimisesta. Palvelu oli ystävällistä ja potilaan huomioon ottavaa.”

Opiskelija oli tosi mukava ja osaavan oloinen, joten tällainen hammaslääkäriä pelkäävä potilas tunsi olonsa hyväksi. Myös opettaja oli tosi kiva ja vaikka hampaan poisto oli vaikea, tunsin olevani osaavissa käsissä.”

” Ensimmäistä kertaa elämässäni menen ilman pelkoa hoitoon.”

Kuopion hammaslääketieteen opetuksessa painotetaan kokonaisvaltaisuutta. Kuva: Pixabay.

Tulevat hammaslääkärit oppivat nykyaikaisimmat tekniikat ja teknologiat sekä toimenpidekeskeisen ja tarkkuutta vaativan työn kaikki ulottuvuudet. Keskeistä koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointiinsa. Potilaaksi tullaan terveyskeskuksen suun terveyden lähetteellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Tehokkaassa palvelumallissa potilas saa hoidon ja opiskelija oppimiskokemuksen. Vaativimmat toimenpiteet tekee opettaja opiskelijan avustuksella mestari-kisälli-periaatteen mukaisesti.

Keskeistä hammaslääkärien koulutuksessa on kokonaisvaltainen asennoituminen potilaan hoitoon ja hänen vointiinsa.

Aluksi potilaasta haastatellaan laajasti terveydentilan ja toiveiden kartoittamiseksi.  Suun ja purentaelimen tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksin ja tarvittaessa esimerkiksi ryhdin ja kaularangan toiminnan tutkimuksin. Opiskelijat oppivat myös tunnistamaan esimerkiksi kasvojen ihomuutoksia. Kun hammaslääkäri hahmottaa potilaan terveydentilan kokonaisuutena, hän osaa ohjata potilaan tarvittaessa myös toisen erikoisalan lääkärin tutkimuksiin ja hoitoon.

Kuopion hammaslääketieteen opetusklinikalla toimintaa kehitetään aktiivisesti. Opinnäytetyön aihe valikoitui Lean-osaaja-koulutukseni aikana. Koulutuksen aikana laadittiin nykytilan arviointi ja etsittiin ns. sumppukohtia potilaan hoitoprosessista. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja tavoitteena oli laatia toimintaprosessin kuvaus suun perustutkimuksesta. Toimintaprosessin kuvaus on tarkoitettu opiskelijoiden, opettajien ja muun opetusklinikan henkilökunnan käyttöön, tavoitteena selkeä toimintamalli suun perustutkimuksen toteuttamisen eri vaiheista.

Lean-malli perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja turhaa työtä, hukkaa tulisi välttää.

Lean-malli perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja turhaa työtä, hukkaa tulisi välttää.  Lean-mallin avulla järkeistetään työtä ja yritetään löytää uudenlaisia toimintatapoja. Keskeisintä on ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja potilaslähtöisyys. Lean-mallin mukaisessa kehittämisessä asiakaslähtöisyys ja henkilöstön osallistaminen ovat tärkeässä asemassa, puhutaan jatkuvasta parantamisesta ja oppimisesta. Tavoitteena ovat sujuvat prosessit ja hukan poistaminen. Opetusklinikalla asiakkaiksi voidaan ajatella opiskelijat, jotka toteuttavat potilaan suun hoitoa niin, että potilaat saavat parasta mahdollista palvelua. Opiskelijalle arvoa tuottavaa toimintaa on opettajan ohjaus ja paras mahdollinen oppimiskokemus. Potilaalle taas arvoa tuottaa hyvä suun hoito kohtuullisessa ajassa.  Hukaksi voidaan ajatella esimerkiksi opettajan odottelu. Opetusklinikalla tulisi tarjota opiskelijoille paras mahdollinen oppimiskokemus opettajien ohjauksessa.

Jatkossa kaikilla aloittavan ryhmän opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä ensimmäinen suun perustutkimus opettajan kanssa yhteistyössä, mestari-kisälli-periaatteella.

Toimintaprosessin kuvaus tarjoaa jatkossa kaikille aloittavan ryhmän opiskelijoille mahdollisuuden tehdä ensimmäinen suun perustutkimus opettajan kanssa yhteistyössä, mestari-kisälli-periaatteella. Opiskelijat saavat hyvän malliesimerkin järjestelmällisestä suun perustutkimuksesta ammattilaisen suorittamana ja myös jatkohoitosuunnitelman laatimisesta. Tämä antaa hyvän pohjan opiskelijoille seuraavaa itsenäisesti toteutettavaa suun perustutkimusta varten.  

Kliinisen hoitoharjoittelun aloitus on opiskelijoille stressaavaa ja jännittävää aikaa, koska heille tulee ensimmäinen ihan oikea potilas aiempaan simulaatio-opetuksen puolella totuttuun frasaco-leukaan tai kurssikaverin suun hoidon sijaan. Jo asiakkaan kohtaaminen pelottaa useampaa opiskelijaa, ja usein kaikki aiemmin simulaatiotilassa opittu unohtuu jännityksessä. Opettajan tuki ja turva tässä tilanteessa koetaan erityisen tärkeäksi. Toimintaprosessimallin kuvaus tuo vastauksen moneen kysymykseen ja toiminta tulee vuosittain vakioiduksi.

Hammaslääketieteen opetusklinikka on osa KYS:n toimintaa, jossa Lean-malli on osa uutta organisaatiokulttuuria. Toimintaprosesseja on tarkoitus uudistaa ja kehittää koko talon tasolla. Opinnäytetyöni tukee näin ollen myös omaa ammatillista kehittymistäni työskennellessäni hammaslääketieteen opetusklinikalla.

Taina Matilainen

Apulaisosastonhoitaja

Hammaslääketieteen opetusklinikka

Itä-Suomen yliopisto

Sujuvaa suun hoitoa hammaslääketieteen opetusklinikalla – toimintaprosessin kuvaus suun perustutkimuksesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *