Tupakoinnin haitoista tiedetään ja kerrotaan, mutta kuinka entistä paremmin tukea tulevaa äitiä savuttomuuteen? Hämeenlinnassa Savuttomat vauvat -kampanja tukee neuvolan asiakkaita savuttomuuteen. Hyvinvointikoordinaattori-YAMK-opiskelija, terveydenhoitaja Nina Komulainen tarkasteli opinnäytetyössään terveydenhoitajien kokemuksia tästä kampanjasta.

Tupakoinnin terveysriskit ovat moniulotteiset kattaen koko kaaren aina sikiöajasta vanhuuteen. Äidin raskausajan tupakointi lisää vastasyntyneen ärtyneisyyttä ja itkuisuutta ja lapsen kasvaessa riski muun muassa oppimisvaikeuksiin, hengitystieinfektioihin sekä psyykkisen kehityksen häiriöihin on kohonnut.

Suomessa raskaana olevien äitiyshuolto perustuu kunnan järjestämään neuvolatoimintaan. Raskaana olevien hoidon suhteen äitiysneuvolan tavoitteena on tukea koko perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Äitiysneuvolassa vahvistetaan myös perheiden omia valmiuksia tarkastella perheensisäisiä elämäntapoja ja tarvittaessa tukea perheitä elämäntapamuutoksiin. Myös tupakointi ja siitä keskustelu on yhtenä tärkeänä painopisteenä. Äitiysneuvolassa on tärkeää keskustella tupakoinnista jokaisen raskaana olevan kanssa, ja on tärkeää tunnistaa ne perheet, joissa tupakointi on ongelma. Tupakoinnista ja sen lopettamisesta keskusteltaessa on tärkeää olla välittävä ja empaattinen.

Savuttomat vauvat -kampanjan tarkoituksena on tukea lasta odottavia perheitä savuttomuuteen.

Hämeenlinnan neuvoloissa aloitettiin vuonna 2017 Savuttomat vauvat -kampanja, jonka tarkoituksena on tukea lasta odottavia perheitä savuttomuuteen. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Hämeenlinnan neuvoloissa työskentelevien terveydenhoitajien kokemuksia Savuttomat vauvat -kampanjasta. Terveydenhoitajat kuvasivat kampanjan onnistumista muun muassa positiivisilla kohtaamisilla asiakastilanteissa, raskaana olevan tupakoinnin lopettamisen saavuttamisella sekä kampanjan valtakunnallisella näkyvyydellä. Asiakaslähtöisyys nousi esiin terveydenhoitajien kokemuksissa. Terveydenhoitajat kokivat, että on tärkeää asettua asiakkaan puolelle, huomioida jokaisen yksilöllinen tilanne ja kohdata asiakas arvostavasti.

KUVA 1. Savuttomaan raskausaikaan tukeminen edistää niin odottajan kuin sikiön hyvinvointia ja terveyttä. (Kuva: Nina Komulainen)

Suomessa raskausajan tupakoinnin esiintyvyys raskauden alussa on ollut 15 % pysyen lähes muuttumattomana 1980-luvulta lähtien, kun taas muissa Pohjoismaissa raskausajan tupakointi on vähentynyt merkittävästi. On siis erittäin tärkeää, että raskausajan tupakointiin kiinnitetään huomiota ja sen vähentämiseen panostetaan terveydenhuollossa. Savuttomuudella voidaan tukea koko perheen hyvinvointia ja sillä säästetään myös terveydenhuollon kustannuksia. Äitiysneuvola on oikea paikka tukea savuttomuuteen, sillä se tavoittaa lähes kaikki raskaana olevat. Savuttomat vauvat -kampanja tukee äitiysneuvolan työntekijöitä, perheitä ja kansanterveyttä – tämän kaltaiset hoitomallit ovat tärkeitä työmuotoja.

Nina Komulainen, Hyvinvointikoordinaattori-YAMK-opiskelija, Savonia-amk

Marja-Liisa Rissanen, dosentti, yliopettaja, Savonia-amk, Master School

Opinnäytetyön esittely: Savuttomat vauvat -kampanja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *