Opinnäytetyön esittely: Vastuuhoitajan tehtävien toteuttaminen kotihoidossa – opaskortti ja -video kehittämistyönä

Sairaanhoitajaopiskelijat Anni Kannisto, Ansku Natunen ja Outi Rosilainen Savonia-ammattikorkeakoulusta loivat opinnäytetyönä keinon parantaa vastuuhoitajuutta. Idea opaskortin ja videon toteuttamiseen syntyi yhteisymmärryksessä yhteistyökumppanin kanssa, oikean tarpeen pohjalta. Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia opaskortti ja video opaskortin käyttöön, jolloin tuotos olisi konkreettinen ja

Opinnäytetyön esittely: Savuttomat vauvat -kampanja

Tupakoinnin haitoista tiedetään ja kerrotaan, mutta kuinka entistä paremmin tukea tulevaa äitiä savuttomuuteen? Hämeenlinnassa Savuttomat vauvat -kampanja tukee neuvolan asiakkaita savuttomuuteen. Hyvinvointikoordinaattori-YAMK-opiskelija, terveydenhoitaja Nina Komulainen tarkasteli opinnäytetyössään terveydenhoitajien kokemuksia tästä kampanjasta. Tupakoinnin terveysriskit ovat moniulotteiset kattaen koko kaaren aina sikiöajasta

Opinnäytetyön esittely: Ultraäänivarjoaine SonoVuen käyttökohteet ja haittavaikutukset

Röntgenhoitajaopiskelija Taavi Mäkiharju toteutti opinnätetyönsä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta käyttäen, ja työn tarkoituksena oli nimensä mukaisesti tuottaa tietoa ultraäänitutkimusten yhteydessä käytettävän ultraäänivarjoaineen haittavaikutuksista ja käyttökohteista. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä röntgenhoitajaopiskelijoiden tietoutta ultraäänivarjoaine SonoVuen haittavaikutuksista ja käyttökohteista. Ultraääni on hyvin yleinen kuvausmenetelmä ja

Tehokasta isotooppihoitoa levinneeseen eturauhassyöpään – 177Lutetium-PSMA-hoito on antanut lupaavia hoitotuloksia levinneen eturauhassyövän hoidossa vähin haittavaikutuksin

Röntgenhoitajaopiskelijat Aino Huupponen, Iida Heino ja Olivia Oijusluoma selvittivät opinnäytetyössään, mitä 177Lu-PSMA-hoito on metastaattisen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Savonian röntgenhoitajaopiskelijoille tuotettiin tutkimuksen tulosten pohjalta sähköinen posteri oppimateriaaliksi. Vuonna 2018 Suomessa eturauhassyöpään

Perhekeskuksen kohtaamispaikka palvelumuotoillen Lapinlahdelle

Lasten, nuorten ja perheiden kohtaamispaikalle Lapinlahdella on tarvetta. Tiina Kainulaisen YAMK-opinnäytetyössä toteutettuun tutkimuskyselyyn koskien kohtaamispaikan toimintaa ja tiloja vastasi 55 kuntalaista. Kainulainen työskentelee Lapinlahdella terveydenhoitajana. Henkilökohtaisissa asiakaskohtaamisissa oli tullut esille, että erityisesti lapsiperheet kokevat, että Lapinlahdella ei ole riittävästi palveluita