Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt julkaistiin tammikuussa 2019. Julkaistut osaamisvaatimukset määriteltiin aikaisempaan tutkimukseen perustuvan järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tämän jälkeen osaamisvaatimuksia arvioivat eri sektoreilla työskentelevät terveysalan asiantuntijat (N=244) kahdessa arviointikierroksessa.

Julkaistuissa osaamisvaatimuksissa oli seuraavat 13 osa-aluetta, joihin määriteltiin yhteensä 113 osaamisvaatimusta.

1) Ammatillisuus ja eettisyys
2) Asiakaslähtöisyys
3) Kommunikointi ja moniammatillisuus
4) Terveyden edistäminen
5) Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
6) Tiedonhallinta
7) Ohjaus ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
8) Kliininen hoitotyö
9) Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
10) Yrittäjyys ja kehittäminen
11) Laadun varmistus
12) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
13) Potilas ja asiakasturvallisuus

Julkaistuja osaamisvaatimuksia oli mahdollista kommentoida yleSHarviointi-hankkeen blogissa ja viestimällä sähköpostitse hankkeen Savonian vastuuhenkilöille elokuun 2019 loppuun saakka. Kommentteja kirjautui noin 20 ja niitä lähettivät täydennyskoulutuksen opiskelijat, hoitotyön ammattilaiset ja opettajat. Lisäksi palautetta antoivat Yhtenäiset toimintamallit kivun hoidossa, HUS:n johtajaylilääkärin asettama moniammatillinen työryhmä sekä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunta, Sairaanhoitajaliitto ja Hoitotyöntutkimussäätiö.

Suuri osa kommenteista käsitteli sairaanhoitajan kivunhoidon osaamisen puuttumista osaamisvaatimuksista. Kivunhoitoa ja kivunhoitotyötä ehdotettiin lisättäväksi sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin ja perusteltiin sillä, että kipu on kansanterveyden ja terveydenhuollon kustannusten näkökulmasta merkittävä asia ja siten kivun hoito on kannattavaa. Hyvä kivun hoito todettiin potilaan oikeutena ja merkittävänä asiana potilasturvallisuuden edistämisessä. Kivun hoidon lisäämistä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin perusteltiin myös STM:n julkaisemalla Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallisen toimintasuunnitelman vuosille 2017-2020.

Kommenteissa pidettiin tärkeänä, että jokainen valmistuva sairaanhoitaja ymmärtää kivun moninaisuuden sekä laadukkaan kivunhoidon ja hyvän vuorovaikutuksen merkityksen potilaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Useat kommentit liittyivät seksuaali- ja lisääntymisterveyden puuttumiseen osaamisvaatimuksista. Kommentteja lähettäneet asiantuntijat ja kätilötyön opettajat ehdottivat seksuaali- ja lisääntymisterveyden lisättäväksi osaamisvaatimuksiin, koska se on terveyden osa-alue, joka koskettaa kaikkia ihmisiä, kaikissa elämänvaiheissa ja sen edistäminen on perustavaa laatua oleva kansanterveyskysymys. He toivat esille Seksuaali – ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2014-2020 olevan kirjauksen, jonka mukaan jokaisen sosiaali -ja terveysalan tutkinnon tulisi tarjota ja varmistaa seksuaaliterveyden perusosaamisen ja seksuaalisuuden huomioiminen. Tästä syystä seksuaali- ja lisääntymisterveys aihealue ei voi kuulua pelkästään vapaasti valittaviin tai täydentäviin opintoihin.

Tämän lisäksi kommentoitiin muun muassa sitä, ettei aseptinen työskentely näy osaamisvaatimuksissa erillisenä asiana. Palautteissa kysyttiin myös millä perusteella vain joitakin hoitotyön menetelmiä on mainittu sisällöissä. Yksittäisiä sanavalintoja ja sisältöjen kuulumista tietyn osaamisvaatimuksen alaisuuteen kommentoitiin myöskin. Osaamisvaatimuksia ehdotettiin lisättäväksi Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko osa-alueeseen, mutta lisäyksiä ei tehty, koska tähän oli määritelty jo kuusi osaamisvaatimusta. Osaamisvaatimuksen tiedonhallinta nimeksi muutettiin tässä yhteydessä Informaatioteknologia ja kirjaaminen, joka kuvaa paremmin osa-alueen sisältöä.
Kommentointiajan päätyttyä kaikki kommentit ja palautteet koottiin osa-alueittain. Tämän jälkeen työpaketti 1:n toimijat kävivät palautteet läpi ja vertasivat niitä julkaistuihin osaamisvaatimuksiin. Tämän työskentelyn lopputuloksena päätettiin lisätä kliiniseen osaamisalueeseen yksi osaamisvaatimus kivunhoidosta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Lisäksi osaamisvaatimusten sanamuotoja tarkennettiin. Joissakin kohdin esim. sisällöt olivat päällekkäisiä ja siksi turhat toistot poistettiin ja ilmaisua selkiytettiin.

Kommenttien perusteella muokatut osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt julkaistiin lokakuun lopussa 2019. Osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt on julkaistu myös englannin ja ruotsin kielillä.

Julkaistuja osaamisvaatimuksia on tarkoitus käyttää valtakunnallisesti sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmatyön perustana. Osaamisvaatimuksia ei muokata lähivuosina, sillä ensimmäiset näiden osaamisvaatimusten perusteella tehdyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat valmistuvat korkeintaan 3 vuoden kuluttua. Jos lainsäädännön tai muiden määräysten kautta tulee lisäyksiä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin, niiden osalta tehdään päivitykset jo aiemmin.

Hankkeen puolesta kiitämme osaamisvaatimusten määrittämisen eri vaiheissa saatuja kommentoijia kaikista esittämistänne tarpeellisista huomioista.

Teija Korhonen, yleSHarviointi hankkeen TP 1 vastuuhenkilö

Marja Silén-Lipponen, yleSHarviointi hankkeen projektipäällikkö

Osaamisvaatimusten muutokset kommenttien perusteella

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *