Pihtipudas on Keski-Suomen pohjoisin, n. 4200 asukkaan kunta. Pihtipudas on pinta-alaltaan laaja pitäjä, jossa on useita kyläkuntia (”virkeitä viheralueita”). Näinollen välimatkat voivat olla pitkiä kuntataajamaan, jossa valtaosa palveluista tarjotaan. Pihtipudas on myös ikääntyvä kunta, mutta samalla ikääntyminen on yksi Pihtiputaan voimavaroista – onhan meillä maankuulu oma Pihtiputaan Mummo! http://www.pihtiputaanmummo.fi/

Pihtiputaan kunta on valittu valtakunnalliseen kolmivuotiseen voimaa vanhuuteen -ohjelmaan v.2016-2019. Kansallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien (ikä 75+), toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -työllä edistetään iäkkäiden kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistetaan heidän yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksiaan.

Toimintakyvyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta, jotka voivat johtaa liikkumisen rajoittumiseen ja avun tarpeen lisääntymiseen. Terveysliikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa, arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua.

Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa 2017–2019 Ikäinstituutti edistää digitaalisin keinoin iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia harjoittaa terveysliikuntaa. Hanke on suunnattu erityisesti yli 75-vuotiaisiin ihmisiin, jotka asuvat kaukana palveluista ja joiden toimintakyky on jo alkanut heikentyä.

Aloitamme Pihtiputaan ohjelmakauden päätteeksi syksyllä 2019 digijumppakokeilun, jonka ideana on, että kotona asuvat, Voimaa vanhuuteen-kohderyhmään kuuluvat iäkkäät osallistuvat kerran viikossa livenä etäohjattuun jumppaan. Jumppaa voi ohjata ammattilainen tai koulutettu vertaisohjaaja. Vertaisohjaajat voivat toimia myös kotijumppaajan tukena ikäihmisen kotona. Digijumpan voi lähettää esim. jostain jo olemassa olevasta, kohderyhmälle suunnatusta ryhmästä, jolloin ei tarvitse perustaa uutta ryhmää. Tämän yhteisen jumpan lisäksi iäkkäitä kannustetaan jumppaamaan omatoimisesti Ikäinstituutin valmiiden videoiden avulla.

Pihtiputaan kunta hankkii valituille ikäihmisille koteihin tabletit, joihin asennetaan vaadittava teknologia. Lähetykset ovat kaksisuuntaisia livelähetyksiä, jolloin aito vuorovaikutus toteutuu ohjaajan ja jumppaajien välillä. Jumppaajat opastetaan myös teknologian käyttöön. Haaveissa on, että yhden tabletin äärelle kokoontuisi useita ikäihmisiä naapurustosta jumppaamaan, jolloin tavoitettavuus olisi parempi ja samalla tulisi hoidettua myös sosiaalisia suhteita. Alustavasti olemme suunnitelleet digijumpan viemistä kolmelle kyläkunnalle. Alvajärvi ja Kojola ovat jo kaksi valittua kyläkuntaa, joihin on mietitty pienimuotoista ryhmäjumppaa. Alvajärvellä on tarkoitus kokoontua kerhotiloihin, Kojolassa suunnitellaan kokeilu vietäväksi kotiin, jonne kokoontuu pieni jumpparyhmä. Kolmas kokeilupaikka tai -kylä on vielä mietinnässä.

Uskon, että digijumppa tuo kotona asuvalle ikäihmiselle fyysisen hyvinvoinnin ja kohentuneen toimintakyvyn lisäksi myös henkistä hyvinvointia. Onhan lähetys kaksisuuntainen, vuorovaikutteinen reaaliaikainen lähetys. Myös se, että virkeiden viheralueiden ikäihmiset kokontuvat yhteen, lisää sosiaalista vuorovaikutusta, jonka on todettu olevan merkittävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osatekijä. Digijumppakokeilu lisää varmasti myös kokeilun osallistuvien digitaitoja ja madaltaa heidän kynnystään opetella ja käyttää muitakin digitaalisia palveluita.

Odotamme Pihtiputaalla innolla, kuinka digijumppakokeilumme onnistuu; miten teknologia toimii ja kuinka kokeiluun valittu kohderyhmä ottaa tämän vastaan. Kokeilun pohjalta myös Ikäinstituutti saa arvokasta tietoa siitä, miten kunnat ja järjestöt voivat suunnitella iäkkäille ihmisille sopivaa terveysliikunnan etäohjausta. Ikäinstituutti levittää näitä hyviä toimintamalleja myös muihin Voimaa vanhuuteen -kuntiin.

Lähteet: Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen ohjelma: https://www.voimaavanhuuteen.fi/

Kirjoittaja:

Kati Laine-Rissanen, Pihtiputaan kunnan vapaa-aikatoimen koordinaattori ja Hyvinvointikoordinaattori YAMK –opiskelija

 

Pian Pihtiputaan Mummokin digijumppaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *