Kuva 1. Tuusniemen kunta: Palautelomake

”Miten paikka ja palvelu toimi” ja ”Mitäpä tykkäsit” ovat tietoja, joihin kunnissa pitäisi nykyistä useammin saada vastauksia kehittyäkseen palvelujen tuottajana. Palautteen saaminen on tärkeää, jotta parempia tuloksia voi saada aikaan. Aktiivisesti palautetta kysymällä halutaan oikeasti osallistaa vaikuttamaan asioihin, mikä taas parantaa kuntalaistenkin hyvinvointia.

Laki velvoittaa kuntia laatimaan vuosittain hyvinvointikertomuksen, jonka tulee perustua tietoon kuntalaisten hyvinvoinnista. Yksi mitattavista arvoista on kuntaisten kuuleminen, ja mukaan ottaminen palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun. Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä onkin testata uusia keinoja tiedon välittämiseen kuntalaisille, sekä mahdollistaa kuntalaisille erilaisia väyliä osallistua palvelujen kehittämiseen.

Kuva 2. Kuntalaisen hyvinvointiin vaikuttaa moni asia. Kuva: Sirkku Kumpulainen

Palautetta ja vaikuttamista uusin keinoin

Tuusniemen kunta, kuten moni muukin suomalainen paikkakunta, käyttää kunnan omia WWW– sivuja tiedon jakamiseen ja palauteen pyytämiseen. Sivustolta löytyy linkki, jonka kautta toivotaan kuntalaisten antavan yleisesti palautetta. Tuon lisäksi samaiset kunnan internetsivut kehottavat kuntalaisia ottamaan virkamiehiin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Palautteen antaminen sähköpostilla tai puhelimella soittamalla on kuitenkin osalle ihmisistä jo vanhanaikaista, saati että tietoa etsittäisiin kuntien ja kaupunkien kotisivuilta.

QR- koodeja hyödyntämällä voikin helpottaa palautteenantamista sekä avata aivan uusia mahdollisuuksia monipuoliselle tiedottamiselle.

Palauteenantomahdollisuuksia, lisätietoja, ohjausta, turvallisuutta

Kuntosalilla seinästä skannattavan koodin kautta voi kirjoittaa palautelomakkeeseen heti havaitsemansa puutteen tai korjausehdotuksen. Samoin urheilukentällä, uimarannalla tai lähiliikuntapaikalla voi palautteen antaminen olla yhden koodauksen takana. Koodi voi toimia myös suoraan lisätietojen antajana: koodin takana voi olla laitteiden käyttöohjeita videoituina, jolloin kyseessä on selkeää toiminnanohjausta. Retkeilyreitillä koodin takaa voi löytyä kartta, missä kulkija juuri silloin on menossa. Tavoitteena turvallisuus!

Kuva 3. Tuusniemen kunta: Seinävuoren rotkolaakson kartta.

Ilmoitustauluilla olevien useiden tiedotteiden sijaan koodin takaa voi löytyä tarkkoja kohdetietoja, listaus lähialueen palveluista tai perusinfoa juuri siitä paikasta eri kielillä. Toimii niin terveyskeskuksen kuin liikuntapaikan ilmoitustaululla. Koodin takaa voi löytyä myös esimerkiksi juuri kyseisestä kohteesta kuvattuja videoita, jotka usein kertovat enemmän kuin moni paperinen tiedote.

Kuva 4. Tuusniemen kunta: Youtube -video Seinävuoren rotkolaaksosta

”Mitäpä tykkäsit” on QR- koodille vielä erilainen käyttökohde. Siinä koodin luku vie webropol -kyselyyn, jolla kartoitetaan, miten kyseinen tapahtuma on kävijän mielestä onnistunut. Koodi voi olla tapahtuman aikaan seinissä skannattavana, tai tapahtumaan myydyssä pääsylipussa. Näin tapahtumassa kävijä voi antaa heti palautetta ja olla näin mukana kehittämässä tapahtumaan edelleen.

QR- koodin kautta palautteen antaminen ei poissulje mitään muita palautteenantokanavia, eikä koodi poista kokonaan perinteistä tiedotusta. Tämä kuitenkin mahdollistaa, että voidaan tarjota nykyistä nopeampaa ja informatiivisempaa palvelua. Usein kuulee puhuttavan siitä, että on paljon ikäihmisiä, jotka eivät käytä internettiä tai älypuhelimia, joten sähköisiä palveluita ei siksi oteta käyttöön. Voi vastaavasti todeta, että on ihmisiä, joille soittamalla palautteen antaminen tai kotisivujen selailu on vanhanaikaista, ja heitä palvellakseen on tarjottava hipaisulla toimivia keinoja. Sähköiset kyselyt ja QR- koodin takaa löytyvät infotaulut vähentävät myös printattua aineistoa, joten koodin käyttö on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tästä luontokin kiittää.

Tuusniemen slogan: Tuusniemi muuntuu moneksi, päivittyy vuonna 2019 koodin verran eteenpäin.

Kirjoittaja Sirkku Kumpulainen, TYKO18SY

Lähteet:
Tuusniemen kunta, www.tuusniemi.fi
QR code Generator. Saatavissa: https://www.the-qrcode-generator.com/
Yle 11.7.2012: QR -koodi on kännykkäkansan villitys. https://yle.fi/uutiset/3-6212483
Timo Tirkkonen 2019. [Haastattelu] 23.3.2019, Tuusniemen kunnan vs. nuoriso- ohjaaja

 

 

QUUDAA MITÄ TYKKÄSIT!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *