Teknologiaa laitumille

Maatiloilla on nykyään yhä enemmän teknologiaa: peltotyökoneet kulkevat lähes itsekseen ja navetoissa on monenlaista automatisoitua laitetta helpottamassa karjanhoitoa. Laitumilla teknologiaa ei ole ollut kovinkaan paljon verrattuna muihin maatilan osa-alueisiin, mutta tämä on hiljalleen muuttumassa sekä meillä että maailmalla. Kotimainen suunnannäyttäjä

Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin perustana voidaan pitää vuonna 1993 määriteltyjä viittä vapautta. Näitä vapauksia täydentää kansallisella tasolla eläinsuojelulaki, joka on laadittu vuonna 1996. Eläin-suojelulakia ollaan tällä hetkellä uudistamassa, koska sitä halutaan muokata nykypäivän tasolle. Esi-merkiksi eläinyksilön mahdollisuus luontaiseen käyttäytymiseen on tärkeä näkökohta

Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen – superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus

Alkionsiirron avulla naaraseläinten jalostusta voidaan nopeuttaa huomattavasti. Sen avulla jalostusarvoltaan hyvälle lehmälle voidaan saada jälkeläisiä moninkertainen lukumäärä sen normaaliin lisääntymiseen verrattuna. Ennen alkiohuuhtelua alkioiden luovuttajalle tehdään superovulaatiohormonikäsittely, jonka avulla sen munasarjoista irtoaa useita munasoluja yhden sijaan. Alkiot voidaan siirtää vastaanottajaan