Alkionsiirron avulla naaraseläinten jalostusta voidaan nopeuttaa huomattavasti. Sen avulla jalostusarvoltaan hyvälle lehmälle voidaan saada jälkeläisiä moninkertainen lukumäärä sen normaaliin lisääntymiseen verrattuna. Ennen alkiohuuhtelua alkioiden luovuttajalle tehdään superovulaatiohormonikäsittely, jonka avulla sen munasarjoista irtoaa useita munasoluja yhden sijaan. Alkiot voidaan siirtää vastaanottajaan joko pakasteena tai tuoreena. Tuorealkioiden viileäkuljetusta on Suomessa alettu käyttää vasta viime vuosina.

Sara Kukkosen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää naudan alkiohuuhtelun superovulaatio-ohjelmaa ja tuorealkioiden viileäkuljetusta. Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeaako nykyisin käytössä olevan kahdeksan pistoksen superovulaatio-ohjelman ja kahden pistoksen superovulaatio-ohjelman kyky tuottaa siirtokelpoisia alkioita, toisistaan. Tutkimus tehtiin Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipisteen tutkimuspihatossa (Cowlab™) vanhemman tutkijan Heli Lindebergin johdolla yhteistyössä Viking Geneticsin kanssa.

Tutkimukseen valittiin 12 lehmää. Lehmille tehtiin superovulaatiokäsittelyt ja alkiohuuhtelut, joiden jälkeen alkiosaanto laskettiin. Alkiot arvosteltiin kehitysasteensa ja laatunsa mukaan. Siirtokelpoiset tuorealkiot pakattiin ja lähetettiin viileäkuljetuksessa Jokioisten toimipisteeseen tutkittaviksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka pitkän viileäkuljetuksen tuorealkiot kestivät.

Naudan alkioita stereomikroskoopissa 60-kertaisella suurennoksella (Kukkonen, 2016-08-24)

Tutkittujen superovulaatio-ohjelmien alkiontuottokyky ei poikennut tilastollisesti merkittävästi toisistaan (p=0,47). Kokeeseen valituista lehmistä kahdeksan alkiohuuhdeltiin onnistuneesti molemmilla alkiohuuhtelukierroksilla. Nämä lehmät tuottivat yhteensä kahdeksan pistoksen superovulaatio-ohjelmalla 12,50 (keskihajonta 7,11) siirto-kelpoista alkiota alkiohuuhtelua ja kahden pistoksen ohjelmalla 10,13 (keskihajonta 4,67) siirtokelpoista alkiota alkiohuuhtelua kohti. Parhaiten alkiot kestivät yhdestä kolmeen vuorokauden viileäkuljetuksen. Pääsääntöisesti viileäkuljetuksen kestäneet tuorealkiot säilyttivät myös edelleen kehittymiskykynsä.

Tutkimuksen tulos on kahden pistoksen superovulaatio-ohjelman kannalta lupaava. Tulosta voivat hyödyntää toimeksiantajan ja yhteistyökumppanin lisäksi nautatilalliset. Tulevaisuudessa uuden superovulaatio-ohjelman tutkimusta voisi jatkaa esimerkiksi suuremmalla otoskoolla ja pidemmällä aikavälillä, jolloin käsittelyn mahdolliset haittavaikutukset voitaisiin havaita.

Tutustu tutkimukseen.

Sara Kukkonen
AMK-agrologi

Pirjo Suhonen
Lehtori
Savonia-amk

Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen – superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *