Digitalisaation myötä sähköisten sovellusten ja palveluiden käyttö on lisääntynyt. Voimme ladata älylaitteisiimme monenlaisia sovelluksia, joilla voimme seurata omaa aktiivisuuttamme, nukkumistamme, kulkureittejämme, saliohjelmaamme, varata lasten päivähoitoaikoja, vastata kyselyihin, kirjoitella blogeja, varata ajan hiustenleikkuuseen tai lääkärille, viestitellä ystävien kanssa, puhua videopuheluita, lukea sähköposteja ja päivän lehdet, maksaa laskut, katsoa elokuvia tai kuunnella äänikirjoja. Myös yhteys terveyspalveluihin on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja saavutettavaksi riippumatta siitä missä fyysisesti olet.

Kuva: Digitalisaation välineitä. Pixabay.

Hyvä esimerkki sähköisestä terveydenhuollon palvelusta on Kanta-palvelut. Kanta on Kansanterveyslaitoksen (KELA) ylläpitämä sähköinen terveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu potilastietojen, lääkereseptien ja terveydenhuollon suostumusten ja kieltojen ylläpitämiseen (THL). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa julkiset terveydenhuollon toimijat tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon (Finlex). Kanta mahdollistaa niin terveydenalan ammattilaisille hyvän työvälineen kansalaisen hoidossa kuin kansalaisen omien terveystietojen seuraamisen. Kanta-palveluiden tarkoituksena on edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta mahdollistamalla kansalaisten ajantasaisten tutkimus-, lääkitys- ja hoitotietojen saatavuuden kaikissa hoitotilanteissa (Kanta, THL). Jotta potilastietojen siirtämistä terveydenhuollon yksiköiden välillä voidaan hyödyntää, on kansalaisen annettava tietojen siirtoon lupa OmaKanta-palvelussa. (STM).

Kanta-palvelut sisältävät kansalaisten käyttöön tarkoitetun OmaKanta-osion. OmaKanta toimii rajapintana kansalaisen ja ammattilaisen välillä. OmaKannasta kansalainen voi lukea omaan terveydenhoitoon liittyviä kirjauksia, reseptejä sekä laboratorio- ja röntgentuloksia. OmaKannan kautta on mahdollista pyytää reseptin uusimista, tallentaa oma hoitotahto ja elinluovutustahto, antaa suostumus omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttaminen, antaa suostumus reseptitietojen luovuttamiseen toiselle Euroopan maan apteekille sekä selata omia hyvinvointitietoja. OmaKannan hyvinvointitietoihin voi tallentaa myös omia terveys- ja hyvinvointitietojaan eri sovelluksista. (Kanta: OmaKanta)

OmaKannan hyvinvointitiedot ovat vielä toistaiseksi pelkästään kansalaisen omassa käytössä Omatietovarannossa. Omatietovarantoon voi tallentaa tietoja Kanta-palveluiden hyväksymien kolmansien osapuolten tarjoamilla hyvinvointisovelluksilla. Näitä voivat olla esimerkiksi mobiililaitteissa toimiva sovellus tai internetin palvelupohjainen sovellus kuten oirearviokysely. Omatietovarantoon voidaan tallentaa tulevaisuudessa myös mittalaitteiden antamia tuloksia laitevalmistajien omien sovellusten kautta esimerkiksi verensokerimittarista. (Kanta: Hyvinvointitiedot)

Kanta-palvelut antavat paljon kokonaisvaltaista tietoa terveydenhoidon ammattilaiselle kansalaisen hoitamisessa, mikäli kansalainen antaa tähän luvan tietojensa siirtämiseen hoitoyksiköiden välillä. On monessa tilanteessa tärkeää tietää asiakkaan historia hoitotoimenpiteitä ja lääkitystä suunniteltaessa. Yhtenäisen terveydenhoidon potilastietokannan avulla ammattilaisten päällekkäinen työ saadaan minimiin ja terveydenhuollon resurssit kohdennettua parhaiten sekä ammattilaisten että kansalaisten hyväksi. Kanta-palveluiden OmaKanta ja Omatietovaranto osallistavat myös kansalaisia itseään kiinnostumaan ja seuraamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Tämän uskotaan lisäävän motivaatiota oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Hyvinvointikoordinaattorin työssä on oleellista tuntea digitalisoinnin tuomat haasteet, jotta hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyö voitaisiin suunnitella ja kohdentaa oikein. Olisikohan mahdollista tulevaisuudessa saada Kanta-palveluista ja hyvinvointisovellusten käytöstä hyödynnettyä tilastotietoa alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön suunnitteluun? Miten kuntalaisia voi kannustaa oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurantaan. Tunnemmeko tarpeeksi digitalisaation tuomat tietosuojahaasteet? Siinäpä pohtimista myös hyvinvointikoordinaattorille.

Kanta-tietoa kansalaisille esite on ladattavissa suomeksi osoitteesta: https://www.kanta.fi/documents/20143/141748/Kanta_esite_FI_148x210_LOW.pdf/82071a29-6bf2-047c-0648-a24e85573fd2

OmaKannasta on myös olemassa verkkokoulu osoitteessa: https://www.kanta.fi/omakanta-verkkokoulu/#/?_k=zmd0yy

OmaKannan Omatietovarannon esittelymateriaali osoitteessa: https://www.kanta.fi/documents/20143/91486/Omatietovarannon+esittely.pdf/dc72f792-65cb-c913-cdd3-5bd7e931bf20

http://www.socom.fi/kansa-koulu/materiaali/

http://www.socom.fi/kansa-koulu/oppilaitosyhteistyo-materiaali/

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Sanna Torvisen kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Sannan kirjoitus on hyvä esimerkki. Lisätietoja saat Savonian nettisivustolta www.savonia.fi.

Kirjoittajat:

Sanna Torvinen. Hyvinvointikoordinaattori YAMK –opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut

Finlex Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. 2007. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159

Kanta. Tiedot Kannassa, 2019. Saatavissa: https://www.kanta.fi/tiedot-kannassa

Kanta: OmaKanta, 2020. Saatavissa: https://www.kanta.fi/omakanta

Kanta: Hyvinvointitiedot, 2019. Saatavissa: https://www.kanta.fi/hyvinvointitiedot

STM Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena, Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf

Digitaaliset Kanta-palvelut kansalaisten ja terveydenhuollon rajapinnassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *