Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä aloitti elokuussa 2018 chat-kokeilun. Tavoitteena oli tarjota asiakkaille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Pilottiin lähti mukaan sosiaali-, terveys- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kokeilun aikana chatin aukioloajat jaettiin pilottiin lähteneiden tehtäväalueiden kesken. Pilotointi jäi ajallisesti lyhyeksi, kolmeen kuukauteen. Kokemukset pilotoinnista olivat kuitenkin positiiviset, vaikka asiakkaat eivät ehtineet kunnolla löytää chat – palvelua. Chatin aukioloajan rajoittuminen eri tehtäväalueiden kesken rajoitti todennäköisesti yhteydenottoja.

Kuva 1.  Kuva CHAT- palvelusta. Kuvaus: Paula Jormanainen

Pilotoinnin jälkeen terveyspalvelut jatkoivat ainoana tehtäväalueena chattia. Yhteydenottojen määrä nousi huomattavasti. Maaliskuussa chatin kautta yhteyttä otettiin 120 kertaa. Yleistä ohjausta ja neuvontaa yhteydenotoista oli 41, puhelinnumeron tiedusteluja 10, yleistä tiedustelua palveluista 9, yksi ajanperuminen, suunterveydenhuollon palveluita koskevia yhteydenottoja 7, mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä yhteydenottoja 3, sosiaalipalveluihin liittyviä kysymyksiä 2 sekä eläinlääkintää koskevia yhteydenottoja 2.

Palautetta asiakkailta pyydetään hymynaamoilla, samoin chat -palvelun työntekijä arvioi hymynaamalla omaa työtään.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehittäjä Eija Tyyskä kertoo, että chat -palvelu ei ole vielä vakiintunut asiakkaiden käyttöön, vaan vaatii vielä opettelua ja toiminnan kehittämistä.

 

Kirjoittaja: Paula Jormanainen TYKO18SY

Lähteet:

Tukea Netistä. Suomen mielenterveysseuran verkkosivusto: https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/tukea-netist%C3%A4

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän intranet-sivusto

 

Tsättää matalalla kynnyksellä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *