Savonia-ammattikorkeakoulun neljä kätilöopiskelijaa harjoittelivat syksyllä 2020 Naisten akuuttikeskuksessa tarkkailuosastolla yliopistosairaalassa, jossa pilotoitiin uudenlaista moduuliharjoittelun mallia. Moduuliharjoittelussa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti työparina asiakkaiden kanssa ja ohjaaja toimi taustalla. Moduuliharjoittelu-pilotti toteutettiin osana HARKKA-hanketta, jossa kehitetään terveysalalle harjoittelun ja opiskelijaohjaus uusia käytänteitä.

Kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelu -pilotissa yhtenä tärkeänä asiana oli asiakkailta saatu palaute. Kätilöopiskelijat pyysivät ja saivat asiakkailta, synnyttäneiltä äideiltä ja perheiltä, palautetta toiminnastaan. Opiskelijoiden kokemuksia asiakaspalautteesta moduuliharjoittelussa selvitettiin haastattelujen avulla.

Moduuliharjoittelussa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti työparina asiakkaiden kanssa ja ohjaaja toimi taustalla.

Asiakaspalautteen hyödyntäminen moduuliharjoittelussa

Kätilöopiskelijoiden kokemusten mukaan asiakaspalautteen saaminen harjoittelussa vaihteli paljon. Osa koki, ettei ollut saanut palautetta asiakkaalta ollenkaan tai ei ollut sitä ymmärtänyt itse edes pyytää. Samoin kätilöopiskelijoiden ohjaajista osa oli kysynyt synnyttäneiltä äideiltä ja perheiltä palautetta opiskelijan toiminnasta. Kätilöohjaajat huomioivat myös ilmapiiriä hoitotilanteissa ollessaan paikalla. Kätilöopiskelijat havainnoivat ja arvioivat lisäksi asiakkaiden käytöstä; mikäli asiakkaat olivat hiljaa eivätkä kommentoineet, se tulkittiin myönteiseksi palautteeksi. Kaikki vähäisetkin asiakaspalautteet opiskelijoiden toiminnasta käytiin läpi ohjauskeskusteluissa ja ne otettiin huomioon opiskelijoiden harjoittelun arvioinnissa.

Asiakaspalautteen kehittäminen moduuliharjoittelussa

Moduuliharjoittelussa kätilöopiskelijoiden osaaminen kehittyi asiakaspalautteen avulla. Asiakkaalta pyydetyn ja saadun palautteen hyödyntäminen koettiin kehittävän omia ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Työparin kanssa keskustelu asiakaspalautteesta lisäsi rohkeutta omaan toimintaan ja asiakkaan kohtaamiseen. Asiakaspalautekäytännön kehittämiseksi asiakkailta toivotaan palautetta suoraan suullisesti ja myös kirjallisesti. Kirjallisena saatua palautetta tulisi kätilöopiskelijoiden mielestä käyttää enemmän, sillä siinä myös kehitettävät asiat tulevat paremmin esille.

Kätilöopiskelijat korostivat asiakaspalautteen tärkeyttä ja sen ottamista systemaattiseksi käytännöksi harjoittelussa. He ehdottivat asiakaspalautteen kehittämistä digitaaliseen muotoon esimerkiksi tablettisovellukseksi, johon asiakkaiden on helppo ja nopea vastata. Asiakaspalautteiden nykyistä laajempaa hyödyntämistä opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa yhtenä harjoittelun käytänteenä on tärkeää vahvistaa.

Kirjoittajat:

Heli Korkalainen, sairaanhoitajaopiskelija SN17SP

Merja Jokelainen, TtT, lehtori

Maija Suhonen, THM, lehtori

Päivi Hoffren, TtM, lehtori

Asiakaspalautteen merkitys kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelussa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *