Miten kehittää elintapavalmennusta? Neljä tärkeää kohtaa, jotka sinun kannattaa huomioida!


Kuuntelin, American college of Lifestyle Medicinen luentoja elintapavalmennuksesta ja vastaani tuli luento, jossa kerrottiin tavoista viedä tehokkaasti elintapavalmennusta lääketiedettä opiskeleville Harvardissa (Frates Beth, 2017). Huomasin nopeasti, että lopultakin kuuntelen luentoa, jossa puhutaan käytännön edistämisestä ja vielä mielenkiintoisella tavalla.

Kuva 1. Marjoista voimaa. Kuva: Office kuvapankki.

Kuunnellessani fysiatri Beth Fratesin luentoa mieleeni tuli, että luennoitsijan esille nostamat keinothan toimivat hyvin kaikessa elintapavalmennuksen kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Fratesin nostamat ideat olivat siinä, että tulee kerätä yhteen asiasta kiinnostuneet, käyttää luovuutta, hakea positiivista näkökulmaa ja kokemuksia sekä perustella kehitettävää asiaa tutkitulla tiedolla. Mietin, että mahtavaa, kerrankin puhuja, joka ei kerro vain asian tärkeydestä, vaan puhuu siitä, mitä kehittäjän kannattaa tehdä.

Luennoitsijan ajatus kerätä yhteen asiasta kiinnostuneet on erittäin tehokas kehittämistyön keino. Samaan asiaan sitoutuneet voivat vaihtaa kokemuksiaan ja kehittää toimintaa yhdessä sekä omissa työyhteisöissä. Tärkeätä on myös löytää organisaatiosta asiasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on vaikutusvaltaa organisaation päätöksissä. On huomioitavaa, että johtajien omat arvot heijastuvat monesti organisaation toimintaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. Karkea esimerkki on mediassa esillä ollut Pekkaniskan ja Janneniskan kuntobonukset. Työnantaja kannustaa työntekijöitä terveellisiin elintapoihin esimerkiksi antamalla heille 1000 euroa, jos työntekijä lopettaa tupakoinnin. Tämä tuskin tapahtuu yrityksessä, jossa johdolla ei ole kiinnostusta terveellisiin elintapoihin.  

Luovuuden Frates nosti yhdeksi tärkeimmistä asioista asian kehittämisessä. Esimerkkinä hän nosti erilaisten tapojen kokeilemisen ja niistä oppimisen. Hänellä itsellään oli hyviä kokemuksia esimerkiksi siitä, kun yhdistetään elintapavalmennuksen opetusta osaksi muuta olemassa olevaa opetusta. Hän oli itse mennyt diabeteksesta luennoivan opettajan luokse keskustelemaan elintapavalmennuksesta ja saanut samalla hyvän yhteistyökumppanin. Lisäksi luennoitsija nosti esille opiskelijoiden oman luovuuden ja sen, että heidän nostamat ideat ovat usein erittäin toimivia ja innovatiivisia. Samalla lailla sosiaali- ja terveydenhuollon elintapavalmennuksen kehittämisessä tulisi hyödyntää työtä tekevien omaa luovuutta ja osaamista.  

Asioiden tuominen esille positiivisessa mielessä sekä omien kokemuksien hyödyntäminen helpottavat asioiden eteenpäin viemistä. Onnistumisen kokemukset ja hyväksi koetut toimintatavat tuovat asian lähemmäksi työntekijöiden arkea ja luovat uskoa myös omaan tekemiseen. Huomiota on hyvä kiinnittää myös työntekijän omiin elintapamuutoksien kokemuksiin. Lääkäreiden omat elintavat näyttäisivät vaikuttavan siihen, minkälaista elintapaneuvontaa he antavat potilailleen (Abramson ym. 2000). Näyttäisi myös siltä, että terveydenhuollon ammattilaisen omat kokemukset elintapamuutoksista auttavat heitä samaistumaan potilaan tilanteeseen (Frates ym. 2017). Mielenkiintoista oli se, että Harvardin lääketieteen opiskelijoilla on kurssi elintapavalmennuksesta, joka sisältää osion, jossa heidän tulee tehdä itse oma elintapamuutos.    

Elintapavalmennuksen kehittämistyössä tulee muistaa se, että pohjalla on tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa. Tämä luo kehittämistyön pohjan ja tämä on hyvä pitää esillä kehittämistyössä.  Materiaalit, suositukset ja toimintamallit, jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon ovat niitä, joita tulee ensisijaisesti käyttää.

Kokonaisuudessaan elintapavalmennuksen vaikuttava kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa vaatii mielestäni Fratesin nostamat neljä tekijää: asiasta kiinnostuneiden kokoaminen yhteen, luovuuden hyödyntäminen, positiivisten kokemusten hyödyntäminen sekä perustelu tutkitulla tiedolla. Erittäin tärkeää on ymmärtää se, että työssä tulee soveltaa paljon ja huomioida hyvin henkilöt, joille asiaa viedään. Meillä on raamit vaikuttavaan elintapavalmennukseen ja paljon tutkittua tietoa, mutta jatkossa tarvitaan aikaisempaa enemmän kokeiluja ja uusia työntekijöitä innostavia tapoja viedä tätä tutkittua tieto käytännön toiminnaksi. 

This blogpost is part of the welfare coordinator students (Master Degree Studies) study module Working and Studying in International Environment. The focus of this study module is that the students can strengthen their communicative skills and professional experience in an international learning environment and learn effectively as a team member in another cultural environment. You can read more www.savonia.fi.

Author: Henri Nevalainen, TYKO18SY, Savonia UAS

LÄHTEET:

Abramson, Scott, Stein, Joel, Schaufele, Michael, Frates, Elizabeth, Rogan, Shannon, 2000. Personal exercise habits and counseling practices of primary care physicians: a national survey.  Clinical Journal of Sport Medicine. Viitattu: 15.4.2021.

Frates, Elizabeth, Xiao, Ryan, Sannidhi, Deepa, McBride, Yasamina, McCargo, Tracie, Stern, Theodote, 2017. A Web-Based Lifestyle Medicine Curriculum: Facilitating Education About Lifestyle Medicine, Behavioral Change, and Health Care Outcomes. Journal of Medical Internet Research. Viitattu: 15.4.2021.

Frates Beth, 2018. How to Effectively Incorporate Lifestyle Medicine in the Academic Setting. American college of Lifestyle Medicine. Saatavilla: https://www.lifestylemedicine.org/ACLM/Education/Webinar_Archive_Open_Source/How-to-Effectively-Incorporate-LM-in-the-Academic-Setting.aspx. Viitattu: 27.4.2021.

Are you ready to get rid of the digital overload – controlling the digital overload is part of your digital skills

Are you feeling tiredness and lack of concentration? Are you suffering from digital overload or digital anxiety? Society is digitalizing at a terrific speed. Corona pandemic caused the urgent need to modernize services and functions into digital form causing the digital leap.

The influences of digitalization have penetrated through our society from the young to the elderly. The digital device skills are expected from the elderly and those that are marginalized, even if they do not hold them. All digital tools and applications are thought to make easier our daily lives and work but still many people feel that they are suffering from digital overload or digital anxiety. All systems and applications need to be managed, employee’s concentration is fragmented, you must be accessible at all times and beeps are squeaking as a signal of incoming messages.

Picture 1. Information overload. Picture: Bing

Digitalization and work stress

There is a risk of information overload, which subsequently may hamper finding relevant information. This may lead to a feeling of not being in control and therefore lead into stressful situations. Being available at all times can lead to work life imbalance, and therefore impact a person´s physical and psychological recovery when time off from work reduces. Consequently, it´s important to place more emphasis on the drawbacks of the digitalization in work communities. (Vuori ym. 2018.)

In 2019, LM Someco, an expert company in content marketing and social media, conducted a survey on digital well-being for experts and supervisors in communication and marketing positions. Most of the respondents said they are suffering from digital anxiety which feels like fatigue. The brains are constantly on the go, concentration is disrupted, relationships are strained and there are concerns about one´s own health. In boring moments one is easily gripped by the temptations of the smartphones. (YTY 2019)

Benefit versus addiction

Individuals can benefit from digitalization in various ways. Education, financial status, self regulation and personality all reflect on how an individual may benefit from digitalization. The differences between individuals depend on addiction in digital devices. Those who have previously had addiction issues may be predisposed towards digital dependency. (Tammisali 2019)

The use of digital services requires the population to have sufficient computer skills, motivation, necessary equipment and a functional network connection. According to Statistics Finland´s 2020 ICT use survey, more than 90 % of people aged 16 – 54 already use the Internet with some device and up to about 30 % of people aged 75 – 89 used the Internet in the three months before the survey. According to the same survey, in 2020, 68 % of 16 – 89 –year-olds had sent an official form online in the past year. (Tilastokeskus 2020)

Taking care of one’s own well-being in digital times -How to avoid overload in the digital society?

Are your digital skills sufficient to handle all things digitally? Do you know how much you are using time in different applications?

Accessibility to digital services is considered to be quite important but Internet users aged 50 – 65 are a key group that needs to be better informed and guided in the future because they have more barriers to digital services than younger people. Guidance must take into account the multichannel nature, so that the client can choose the best way to get guidance and learn. (THL 2016, 4)

Picture 2. The use of devices like smart phones and personal computers has made it harder to concentrate. Picture: iStockphoto.com

The more applications you use the more interruptions there will be. Leaving digital devices off for at least a moment will reduce the risk of digital anxiety.

Stop for a moment to think about where well-being is built from before you are in digital anxiety.

 • Take your time management back to yourself to ease digital anxiety.
 • Spend freetime in a way you like and set the work and digital devices from mind.
 • Give time and genuine presence to your family and friends without digital devices.
 • It´s a good idea to limit the screen time to certain times of the day and avoid it especially in the evenings before going to bed to ensure a better night’s sleep. (Kellomäki 2019)

” Rule the digitalization before it rules you!

Both at work and at home, it´s worth agreeing on rules of the game for the use work methods and tools as well as for interaction.

 • Disable notification settings for email, Facebook and other apps so that notifications don’t appear until you open the app or interrupt your work or leisure activities.
 • Is it necessary to use e-mail on the phone?
 • The main applications can be selected to appear on the first screen and move the worst hooks to the last page.
 • Put focus on one task at a time, reading email usually interrupts focus on the meeting and writing a message distracts other participants. (Pikka, Talvitie, 2019)

Sometimes it´s possible and good to be out of reach. The phone can be kept silent during the dining and it´s good to soothe of using the phone before sleeping. Does the email need to be answered immediately? Is it enough that work is done during working time without having to use a work phone or read email in your free time? The inoperability of systems easily interrupts work, takes time and user’s energy. It´s good to increase and maintain your knowledge of use and effective utilization of tools and systems. If these still don’t work, bring it up in your workplace or get advice. (Keski-Rahkonen, Lagus, Sauri, 2020)

“Nosto” Remember that you are the one who takes care of your own well-being. What if you reset the digital flood, leave all your digital equipment at home and go for a walk, for example. The walk is also successful without digital devices. Try it at least once!

Blog writers: Sari Shemeikka, Jatta Soininen ja Anu Vähämäki, Welfare and Health Coordinator -students from Savonia UAS

References:

Kellomäki, Ani 2019. Digiähky verottaa hyvinvointia – kokeile näitä neljää keinoa. Verkkojulkaisu.  YTY – Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry. Viitattu 25.2.2021 ja 12.3.2021

Keski-Rahkonen, Anna, Lagus, Krista, Sauri, Pekka 2020. Poikkeuslinjalla – Hajoaako pää? Etätyö ja digiähky. Podcast. Viitattu 12.3.2021.

Pikka, Lauri, Talvitie, Piia 2019.  Digiähkyn hallinta on osa digitaitoja. Asiantuntijablogi. Viitattu 12.3.2021.

Tammisali, Kristiina 2019. Digitaalinen eriarvoisuus 2.0. Blogi. Tieto käyttöön! Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Viitattu 10.3.2021.

Tilastokeskus 2020. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020. Verkkojulkaisu. Viitattu 25.2.2021.

THL 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio. Pdf-tiedosto. Viitattu 25.2.2021.

Vuori, Vilma, Okkonen, Jussi, Helander, Nina 2018. Hyvä, paha digitalisaatio: haittoja vähentämällä kohti suurempaa hyötyä. Verkkojulkaisu. Viitattu 10.3.2021.

Online appointments benefit many patients

International studies report on many benefits achieved by online appointments. For example, patients’ waiting time is shortened. During Covid-19 online appointments have reduced the risk of infection. Also costs for travelling to appointment facilities have decreasedand the quality of appointments has improved. Online appointments support elderly people’s coping at home.

Picture 1. Patient needs equipment for online appointment. Picture: Pixabay

Online appointments cannot replace all medical care. If it is not necessary to see patient for clinical examination, online appointments are a practical choice. However, the best way to benefit from online appointments is if doctor and patient have already physically met and have a patient care relationship.

Economical but patient needs equipment

Even though the number of online appointments has increased, face-to-face appointments have not decreased. This also means costs for patients from both types of appointments. Online appointments may save money, since patients save fuel, working hours and money. But online appointments can also increase costs. For example, patient must have equipment and knowledge on how to use communication technology.

“Online appointments may save money, since patients save fuel, working hours and money.”

Online appointments can be used in various situations

Online appointments are also used in case of virus and inflammatory diseases such as flu, ear infection or influenza. Nowadays also minor injuries, skin diseases, allergies and other chronic diseases are treated via online appointments. Research shows that online appointments have good results in the treatment of long-term disease treatments as well. There is reliable evidence of successful online treatment of diabetes, cholesterol, heart diseases and inflammatory bowel diseases. Some patients use online appointments for renewal of prescriptions. 

New solutions are expected from technology suppliers. In future video and health data could be transmitted reliably and in high quality. Online appointments utilize both private and public health care provides. For patients who live in sparsely populated areas where distances are long, online appointments make it possible to see doctor, nurse or therapist without long journeys.

Picture 2. Online appointments are used in case of virus and inflammatory diseases. Picture: Pixabay

Finnish patients are more satisfied with online appointments than traditional appointments.  Majority of the patients want to use online services in the future.  

So, online appointments can help in many problems today.

Blog writers: Anne Niskanen & Tytti Pekonen, Welfare and Health Coordinator- students from Savonia UAS.

Sources:

Tuononen, Salla 2019. Etälääketiede eli sähköiset kanavat lääkärin työvälineenä – kirjallisuuskatsaus. Pro Gradu tutkielma.  Lääketieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/308275/Tuononen_Salla_Pro_gradu_2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y Viitattu 30.3.2021.

Seppänen, Anne 2020. Etälääkärikäynnit tuplaantuivat viime vuodesta. Verkkojulkaisu. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/etalaakarikaynnit-tuplautuivat-viime-vuodesta/ Viitattu 30.3.2021.

Luoto, Riitta 2016. Etäpotilaana olo: terveydenhuollon Uber? Verkkojulkaisu. https://www.duodecimlehti.fi/duo13138 Viitattu 30.3.2021

Kehitysvammaisten hyvinvoinnin lisääminen lääkehoito-oppaan avulla

Hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen osatekijään, joita ovat terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi ja elämänlaatu. Elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat terveys, materiaalinen hyvinvointi, odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto sekä mielekäs tekeminen. Hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää tukemalla ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. (THL 2020.)

Suomen perustuslain (1999/731) mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia eikä ketään saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän, terveydentilan, vammaisuuden perusteella. Näin ollen muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito ja parantaminen kuuluu myös vammaisten oikeuksiin. Suomi on myös ratifioinut YK:n vammaissopimuksen vuonna 2016. YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma on julkaistu vuonna 2018. Vammaissopimuksen yksi keskeinen periaate on vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan. (STM 2018.)

Kansantaudit ovat sairauksia, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle, ja ne ovat yleisiä kuolleisuuden aiheuttajia. Tyypillisiä suomalaisten kansansairauksia on esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia (THL 2019). Sairastuminen kansantauteihin koskee myös kehitysvammaisia ihmisiä (Verneri.net 2020).

WHO on julkaissut toimenpideohjelman kansantautien ehkäisemiseksi. Ohjelman tavoitteena on pienentää neljänneksellä kansantauteihin liittyviä ennenaikaisia kuolemia. Toimenpideohjelman mukaisiin tavoitteisiin pyritään esimerkiksi lisäämällä liikuntaa ja estämällä väestöä lihomasta. Tämän lisäksi lääkehoidon tulisi saavuttaa suurempi määrä sitä tarvitsevia sekä lääkehoidon vaikuttavuutta lisäämällä esimerkiksi neuvonnan avulla. (WHO 2013.)

Älyllisesti kehitysvammaisilla ei usein ole riittävästi tietoa lääkityksestään, miksi sitä käytetään ja kuinka sitä annostellaan. Kehitysvammaisille tulisi laatia heidän kehitystasolleen sopivia lääketietoa sisältäviä materiaaleja (Smith, Adams, Carr & Mengoni 2019, katso myös Oosterveld-Vlug, Oldenkamp, Mastebroek & Boeije 2020.)

Seuraavassa on kuvaus kehitysvammaisille laaditun oppaan kehittämisestä.

KUVITETTU LÄÄKEHOIDON OPAS

Tänä keväänä opinnäytetyöni tuotoksena syntyi uusi työkalu kehitysvammatyöhön.  Lääkehoito ja terveyden edistäminen selkokielellä -opas pureutuu terveyden edistämiseen osallisuuden vahvistamisen keinoin.

Oppaassa yhdistyvät terveyden edistämisen perusteet ja kansantautien hoito. Mukana ovat myös kehitysvammaisuuden liitännäissairauksista tutut kilpirauhasen vajaatoiminta ja epilepsia. Oppaan tarkoituksena on osallistaa oman työympäristöni kehitysvammaiset asiakkaat heidän lääkehoitonsa ja terveyden edistämisen toteuttamisessa.

Opas on tehty asiakaslähtöisesti ja toteutuksessa on käytetty selkeän ja saavutettavan viestinnän elementtejä, selkokieltä ja tekstiä tukevia kuvia. Kuvat toimivat myös vaihtoehtoisena kommunikaatio keinona keskustelun avauksessa ja mielenkiinnon herättäjänä.

Lääkehoito voi olla kuvitettua, muttei kuviteltua.

 Yksi onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon edellytyksistä on asiakkaalle annettu tieto, ohjaus ja neuvonta asiakkaan ymmärtämällä tavalla, sillä lääkehoitoa toteutetaan ihmisten arjessa.

Kuvateksti: Oppaassa jokainen tauti tai sairaus sai oman aukeaman. Kuva: Minna Roschier.

Idea työkalun kehittämisestä on ollut mielessäni useiden vuosien ajan ja tarve on noussut puhtaasti työelämästäni kehitysvammaisten parissa. Työni vastuualueita, lääkehoito, kommunikaatio, hyvinvointi ja terveys, hoitaessani törmäsin toistuvasti samaan epäkohtaan: asiakkaat ovat usein passiivisia huolehtimaan omasta terveydestään ja käyttävät lääkkeitä perehtymättä lääkehoitoon, vaikka asiakkaan toimintakyvyn näkökulmasta nämä asiat olisivat mahdollisia. Käsitykseni mukaan syynä tähän on sopivan muotoisen tiedon puute kohderyhmässä.

Kehitysvammaisilla on usein puutteita terveysosaamisessa, koska omaan terveyteen liittyviä asioita pidetään usein vaikeasti ymmärrettävinä. Ohjatakseen omaa elämäänsä he tarvitsevat tietoa ymmärrettävässä muodossa sekä tukea ja ohjausta tiedon käsittelyssä. Selkokielisen kohdennetun kirjallisen opastuksen ja hyvän ohjauksen avulla voidaan tukea niiden ihmisten tiedonsaantia, joille yleiskieli on liian vaikeaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä on kokemus osallisuudesta. Osallisuuden vahvistaminen on myös Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Oppaan avulla voidaan lisätä kehitysvammaisten osallisuutta omaan hoitoonsa ja edistää siten terveyttä

Hyvinvointikoordinaattori YAMK -opinnot avasivat väylän lääkehoito-oppaan saattamisesta arjessa tarvittavasta työvälineestä. Opinnot ovat tarkoituksensa mukaisesti antaneet valmiuksia toimia ja mahdollisuuden tehdä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla.

Lukemasi blogipostaus pohjautuu Minna Roschierin opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta loppukeväästä 2021

Kirjoittajat

Minna Roschier, Hyvinvointikoordinaattori YAMK opiskelija

Liisa Klemola, Lehtori, FT

Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:

Laukkanen E. & Tuokoniemi P. (toim.) 2021. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoito-suunnitelman laatimiseen [verkkodokumentti]. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Leskelä L. 2019. Selkokieli. Saavutettavan kielen opas. Turenki: Leealaura Leskelä ja Kehitysvammaliitto ry, Hansaprint Oy

Lindqvist, A-M. 2014. Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus toteutuu vuorovaikutuksellisten prosessien kautta [blogi]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa: https://blogi.thl.fi/kehitysvammaisten-ihmisten-osallisuus-toteutuu-vuorovaikutuksellisten-prosessien-kautta/

Oosterveld-Vlug M., Oldelkamp M., Masterbroek M. & Boeije H. 2020. What difficulties do people with mild intellectual disabilities experience when seeking medical help from their GP? A qualitative study. Jarid [digilehti] 12796, 178-189. Saatavissa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jar.12796

Smith M, Adams D, Carr C & Mengoni S. 2019. Do people with intellectual disabilities understand their prescription medication? A scoping review J Appl Res Intellect Disabil. 2019;32:1375–1388.

STM 2018. Suomen ensimmäinen YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia [verkkojulkaisu]. Saatavissa: https://stm.fi/-/suomen-ensimmainen-yk-n-vammaissopimuksen-toimintaohjelma-vahvistaa-vammaisten-henkiloiden-oikeuksia

Suomen perustuslaki (1999/731) [verkkojulkaisu]. Saatavissa Finlex.fi.

THL 2019. Yleistietoa kansantaudeista [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/yleistietoa-kansantaudeista

THL 2019. Osallisuus [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa: https://thl.fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

THL 2020. Hyvinvointi ja terveyserot. Keskeisiä käsitteitä [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita

VERNERI.NET 2020. Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta [verkkojulkaisu]. Saatavissa: https://www.verneri.net/yleis/

WHO 2013 [verkkojulkaisu]. Saatavissa https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236

WHO 2021. 10 Facts on disability [verkkojulkaisu]. World Health Organization. Saatavissa: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/disabilities

Asiasanat: Lääkehoito, terveyden edistäminen, osallisuus, kehitysvammaisuus, kansantauti, selkokieli, opas, SavoniaAMK, YAMK, hyvinvointikoordinaattori, opinnäytetyö

Ihanien ipanoiden Iisalmi – Digital storytelling project

Iisalmi city celebrates its 130th anniversary this year and they organize a projec called Ihanien Ipanoiden Iisalmi. We are three welfare coordinator students from Savonia University of Applied Sciences. Our studies began in the fall of 2020. In the first year of studying, we got a chance to participate in this project Ihanien Ipanoiden Iisalmi. We welfare coordinator students form a steering group for social services students who collect stories about favourite childhood games and playgrounds from daycare and school aged children from Iisalmi. These tales are created into digital stories where sound, photographs, drawings and music are used. Results of this work also benefit the city of Iisalmi’s marketing. 

What does digitalized storytelling mean?

Every person is a natural storyteller, so this skill does not need to be rehearsed. To have everyone’s story heard, we need to have different ways to present them. Digital stories are tales that utilize technology in a way that combines different kinds of materials, such as images and music. Digital stories are usually a few minutes long, and they can be shared for example in internet video services such as Tik Tok and Instagram. Digital stories can be used for different kinds of purposes, such as telling personal stories, historical events or seek guidance about certain subjects. Digital stories can be produced by an individual or in a group. In the project Ihanien ipanoiden Iisalmi social services students collect stories, photographs and drawings and the pupils of Juhani Aho Junior High School in Iisalmi will edit them into digital stories.

Picture 1.: Photos and videos create stories in our minds. This is a picture of a school social worker’s desk. What stories or associations does it create? Is the employee busy? Or does it tell that there have been children in the office who have created their own personal stories around the table? Everyone interprets this moment differently, but every story is interesting such as it is. Picture: Riikka Jurvainen 2021.

How can digital stories be used in welfare and health promotion?

This Ihanien Ipanoiden Iisalmi project increases children’s and young people’s participation in their own community. Through digital stories children and young people feel being part of the community. Nivala & Ryynänen (2019, 26-27) divide community memberships into given, participating and experienced ones. They are called community memberships. Given communality membership is more formal and it is defined from the outside. In participating communality a member is actively taking part in the community’s activities.  In experienced communality the member feels as if he or she is part of a community. From this perspective the goal of Ihanien ipanoiden Iisalmi project is to strengthen participating communality. 

Child’s participation must not be defined by age. Even a young child has the right to be seen and heard. This strengthens the child’s safe growth and development. To enhance a child’s participation, an adult should stop and observe what and how the child is communicating or wishing to say. 

Child’s participation develops in everyday life in safe growth environments. Children remember adults and other children that have encouraged them in important moments and told that the child is good at something. It is good to talk with a child about free time or look at photos of places in hometown. Adults could ask what place the child feels good to be in and in which place the child feels uncomfortable. Crucial information, which they would not necessarily tell straightforward otherwise, can be gained from the child through these interactions.

As students, we are now part of a project that will increase people’s knowledge of Iisalmi and make children’s voices heard about what Iisalmi can offer. In addition, this is a great opportunity for us welfare coordinator students to gain hands-on experience using digital stories in well-being and health promotion work.

Blog writers: Eerika Jormanainen, Henna Korolainen ja Riikka Jurvainen, Welfare and Health Coordinator- students from Savonia UAS.

Sources:

Lastensuojelun keskusliitto. Huomaa minut. Ihan pienelläkin on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi | Lastensuojelun Keskusliitto (lskl.fi)

Lastensuojelun keskusliitto. Lapsilta opittua: kokemuksia turvallisesta osallisuudesta. Lapsilta opittua: kokemuksia turvallisesta osallisuudesta  | LSKL.fi.

Nivala, E, & Ryynänen, S. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus.

Ohler, J. 2013. Digital storytelling in the classroom. New media pathways to literacy, learning and creativity. California: Corwin.

Robin, B.  The educational uses of digital storytelling. http://faculty.coe.uh.edu/brobin/homepage/Educational-Uses-DS.pdf. 

Miten hyvinvointikoordinaattorin koulutus auttaa asiantuntijuuden kehittymisessä?

Laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on synnyttänyt tarpeen hyvinvointikoordinaattorin työlle. Alan osaamistarpeeseen on syntynyt kokonaan uusi koulutusohjelma. Hyvinvointikoordinaattorin työnkuva on laaja sekä työmahdollisuudet ovat laajat. Suurin koko ajan kehittyvä työalue on kuntien hyvinvointikoordinaattorin työ, jossa hyvinvointikoordinaattori toimii laaja-alaisesti ja moniammatillisesti hyvinvoinnin edistämisen osaajana.

Ensimmäiset hyvinvointikoordinaattorit ovat aloittaneet opintonsa Savonia ammattikorkeakoulussa vuonna 2018.

Olen itse hyvinvointikoordinaattoriopiskelija ja teen opinnäytetyötä, jossa tutkin hyvinvointikoordinaattorin koulutuksen merkitystä asiantuntijuuden kehittymiseen. Opinnäytetyön tilaajana toimii Savonia ammattikorkeakoulu ja työn ohjaajana toimii Pirjo Turunen.

Opinnäytetyönä tehtävän tutkimuksen avulla saadaan tietoa, miten hyvinvointikoordinaattorikoulutuksen käyneet ovat päässeet hyödyntämään asiantuntijuuttaan, miten he ovat työllistyneet ja miten koulutusta voidaan kehittää entistä paremmaksi. Koulutuksen järjestäjille on tärkeää saada tietoa koulutuksen kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista sekä kunnissa on tärkeää saada tietoa hyvinvointikoordinaattorin työn merkityksestä, hyödyistä ja sisällöstä. Kunnissa toimivat hyvinvointikoordinaattorit voivat käyttää opinnäytetyötä oman työn näkyväksi tekemisessä.

Kuva 1. Kuva: Pexels kuvapankki

Tutkimukseeni haen mukaan valmistuneita hyvinvointikoordinaattoreita. Olisin kiitollinen, jos haluat osallistua tutkimukseen ja vastata muutamaan opintojasi ja työtäsi koskeviin kysymyksiin haastattelulomakkeen avulla ja mahdollisesti sen jälkeen lisäkysymyksiin sinulle sopivan yhteyden kautta, esimerkiksi sähköposti tai teams. Aineisto käsitellään täysin luottamuksellisesti ja annetut vastaukset tulevat ainoastaan opinnäytetyön tekijän käyttöön. Haastattelut toteutetaan kun tutkimuslupa on myönnetty.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: kerron lisää.

Minna Miettinen, hyvinvointikoordinaattoriopiskelija

Savonia ammattikorkeakoulu

minna.miettinen@edu.savonia.fi

p. 040-5384133

Lähteet:

Paahtama, Soile 2016. Arttu2 – tutkimus ohjelman julkaisusarja nro 7/2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. Suomen kuntaliitto. Helsinki.

Savonia ammattikorkeakoulu 2020. Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointikoordinaattori, monimuotototeutus. https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/amk-ja-yamk-tutkinnot-tarjonta/sosiaali-ja-terveysala-ylempi-amk-hyvinvointikoordinaattori-monimuotototeutus/?gclid=EAIaIQobChMIu9rvxYHS7QIVj0eRBR05zwA_EAAYASAAEgKgnPD_BwE

Digital storytelling – a powerful method to promote child participation

In Finland, the rights of the child are considered important in all areas of society. The vision of the national children ’s strategy published this year is that the impact of activities on children is carefully assessed. Another vision in the strategy is that decision-making concerning children is based on high-quality information and proper consideration. Unfortunately, today too little information is produced by children and young people themselves. The Youth Act of 2017 and Act on Early Childhood Education and Care of 2018, for example, aim to increase dialogue between young people and authorities.

Digital storytelling is a method, which makes it possible to gather the experiences of children and young people throughout the country in support of policy and decision-making so that regional differences could be identified through stories.

Picture 1. Children know how to use a computer and programs. Picture: Liisa Törn.

Children’s participation in making a digital story

Digital storytelling process consists of preparation, creating a script, collecting material and transferring it to a digital form if needed. After that the final product is edited and presented to the audience. When a child takes responsibility for group and project work, he/she develops his or her own and the group’s skills as a participating citizen. And when a digital story is distributed outside the borders of a residential area or even a country, children’s worldview widens and thus increases the child’s cultural awareness, which contributes to developing the child’s active citizenship skills.

Getting children involved in planning a digital story process increases both the participation possibilities and the motivation of children, and seeing the outcome of digital stories can be very good for the little creators’ self-esteem. Digital storytelling process helps children learn that – instead of only being passive users of media – they can be active in making and influencing content. This feeling of participation possibilities can be applied to other aspects of children’s daily life as well, increasing the wellbeing of children.

Participation is action that takes place in interaction and requires reciprocity. In participation, it is important to be able to choose the option you like by taking part in decision-making. Being heard and able to influence in this way is an important part of participation. It is important for the child to be able to realize his or her own creativity in a way that is unique to him or her, and the child is included in the community as an active and competent actor. The child’s motivation to participate increases when the child feels that participation produces results.

The adult supports the child’s participation by enabling the child’s participation in the action process, such as ideation stage, planning, implementation, decision-making and evaluation. The adult is involved in the process and is a platform for reflection for the child. It is important that the adult has confidence in the child’s abilities and can encourage and support the child. Adults are especially needed that all children can have their voices heard and thus only the loudest ones do not define the implementation and content of the story.  Participation evokes feelings of togetherness, acceptance, joy and pride.

Digital storytelling has the same benefits of enhancing children’s literacy and communication skills as traditional storytelling, but it also adds to children’s abilities to use, interpret and understand media. More importantly, with digital storytelling children can take active role and use their own competences, creativity and playfulness in sharing their own stories. Digital storytelling can be a great way to enhance children’s rights to express their opinions and be heard concerning the things that matter to them.

Picture 2. Digital storytelling allows children to bring out their own experiences and views. Picture: iStock Photo.

Iisalmi anniversary event

Ihanien Ipanoiden Iisalmi 130v collects stories about a child’s life 130 years ago until today. The event is aimed at children and families, and encourages intergenerational cooperation and community. As a result, about 2-5 -minute digital presentations will be completed for the City of Iisalmi, which will be available for everyone to see. More information: Iisalmen kaupunki: Ihanien Ipanoiden Iisalmi 130v

Blog writers: Tiina Lappalainen, Minna Miettinen and Liisa Törn, Welfare and Health Coordinator- students from Savonia UAS.

Sources:

Isotalo, Susanna. 2019. Digitaalinen tarinankerronta lapsen kokemana —digitaalisen välineen käytön ja osallisuuden kautta tarkasteltuna.

Merjovaara, Olli; Nousiainen, Tuula; Turja, Leena; Isotalo, Susanna 2020. Digital Stories with Children: Examining Digital Storytelling as a Pedagogical Process in ECEC.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2021. Kansallinen lapsistrategia.

Advantages and challenges of clinical supervision online in social and health care

Clinical supervision is a working method which promotes employees’ well-being at work and the development of organizational activities. It is a learning process where employees meet multiple times. The meetings are usually every month or a few times a month.

This is how clinical supervision works

 • Work community defines the goal which supports working.
 • There is open and trustful communication.
 • Employees talk about work and work-related issues.    
 • Experiences are structured from different perspectives with the trained instructor.
 • It seeks solutions to improve work flow and promote professional learning.
 • Effectiveness is assessed in relation to the objectives set.

Clinical supervision is a method for learning and teaching professional interaction. The method promotions well-being at work in social and health care. According to research results clinical supervision promotes and maintains nurses’ well-being. This method helps develop nurses’ professional skills, which in turn improves health care for patients.

Picture 1. The coronavirus pandemic has had a positive effect on clinical supervision oneline Bigstock.

Coronavirus pandemic forced many people to work at home in March 2020 and at the same time online clinical supervision became more common. Many employees and work supervisors had to become acquainted with online clinical supervision. That’s why clinical supervision is a very important method in social and health care sector since it promotes well-being of every hospital employees. Many hospital employees can have many difficult feelings in this time of pandemic. This time can have a many kind trace of sanctions if employees are unable to talk about and deal with their feelings.

Advantages of clinical supervision online

Working is often much more fluent if clinical supervision is in use in workplace. The goals in work become clear , co-operation and management improves, learning and diversity increases and often also productivity, quality, effectivity and competitiveness grow. Clinical supervision also gives a possibility to structures the professional roles and activity at individual, group and organization level.

Virtual clinical supervision gives the opportunity to take part even if there is, for example, difficult transport access or one is teleworking abroad. The necessity of online clinical supervision has grown because teleworking and working at home has become more common. Online clinical supervision is mostly needed for supporting coping at work, occupy and handling emotions.

Picture 2. Online clinical supervision is especially useful in case when immediate help and support is needed. Bigstock.

Challenges of clinical supervision online

Online clinical supervision is an activity that takes place over digital networks and therefore also demands managing information technology well. There may also be challenges with interaction when clinical supervision is organized online. Every participant should have an equal chance to express their thoughts. Usually communication rounds, virtual inquiries and different methods of brainstorming are used to increase participatory interaction when online clinical supervision takes place in a group.

Blog writers: Ella Parkkonen and Laura Ruti. Welfare and Health Coordinator- students from Savonia UAS.

References:

Kemppainen, Jutta & Nurminen, Anne 2019. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/264662/Kemppainen_Jutta_Nurminen_Anne.pdf?sequence=3&isAllowed=y. Viitattu 27.2.2021.

Koivu, Aija 2013. https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/12871/urn_isbn_978-952-61-1148-3.pdf. Viitattu 27.2.2021.

Suomen työnohjaajat ry 2021. https://www.suomentyonohjaajat.fi/tyonohjaus. Viitattu 27.2.2021.

Development of digitalization in Jälkkäri school morning and afternoon activities

–      Everything is fun in Jälkkäri! I like building huts, crafting and playing with hobby horses with Veera, says one child in Jälkkäri participant survey.

Jälkkäri, school morning and afternoon activities have been organized in Jyväskylä for 23 years. Jälkkäri offers leisure activities for first and second graders after school. In the early days of Jälkkäri, all the information from children and their parents was collected in paper form. As there were about 200 children at the beginning, non-digital communication did not cause problems. This year there are already 1500 children participating in Jälkkäri activities. Digital tools have been widely applied ranging from application process to participant survey.

What can we do today with digital tools in morning and afternoon activities?

The application process was renewed a few years ago and now parents enroll their children in Jälkkäri with Wilma application. After registration is confirmed, a welcome letter to Jälkkäri will be sent to parents by email. Because of the corona pandemic, now a welcome session before registration are organized with Teams application. This year more than 500 parents participated in the online session.

After the child has started in Jälkkäri activities, the parents can follow the content of the activities and other current issues in education platform Peda.net. Monthly letters that previously were sent to homes in paper form are now available in Peda.net. Jälkkäri also has its own Peda.net site. This site also contains virtual Jälkkäri sections offering good links to online activities for children. Also, a blog platform will be created to the same site, which tells to the others about the well-being from the perspectives of children and instructors in Jälkkäri activities. In co-operation with homes, Wilma and mobile devices are the main means of communication.

The contents of the activities are based on the guidelines stated in the Basics of Morning and Afternoon Activities in Basic Education (2011) by the Ministry of Education. The guidelines require that also media education is part of school morning and afternoon activities. For instance, producing animations and movies and orienteering with QR codes are examples of media education in Jälkkäri activities. Children and guardians can assess and give feedback on the content and quality of Jälkkäri activities by means of a ZEF electronic survey, which is carried out every two years. The survey will be carried out this spring as well.

–      I like it in Jälkkäri when I´m free to go out and play with my friends, reports a child in a ZEF online satisfaction survey about Jälkkäri school morning and afternoon activities in Jyväskylä.

How to develop the use of digital tools in Jälkkäri in future?

The areas of development for the next school year will be defined after this year’s satisfaction survey results. This spring a series of training sessions on well-being themes will be organized through Teams. In addition, there will be a training event where Jälkkäri instructors will be able to participate in virtual workshops that promote well-being.

The exceptional corona virus circumstances have brought several opportunities to socialize with digitalized means. In this May, a concert will be streamed to all participants of Jälkkäri and there are also plans to implement online clubs for children.

 A future plan is to arrange the much-needed morning activities for first graders through Teams. That would help the first graders when they are alone at home and leaving for school in the morning.

Picture 1: There are many friends in Jälkkäri school morning and afternoon activities. Picture Bank of the City of Jyväskylä.

Blog writers: Kaisu Peltonen, Päivi Virtakallio and Tella Vuolle-Oranen. Welfare and Health Coordinator- students from Savonia UAS.

Sources:

Finnish National Agency for Education, 2011. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 2011. Pdf. Viitattu 7.3.2021.

Erdreich Lauren, 2021. Managing Parent Capital: Parent-Teacher Digital Communication Among Early Childhood Educators

Pettersson Fanny, 2021. Understanding digitalization and educational change in school by means of activity theory and the levels of learning concept

Ribble Mike, 2020. Essential elements of digital citizenship

Ufa Natalia, 2019. The impact of digital technology on parenting in the modern family

Jyväskylän kaupunki. Aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri. Verkkojulkaisu. Päivitetty 30.3.2021. https://www.jyvaskyla.fi/opetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta-jalkkari

Peruskoulujen yhteisöllinen oppilashuolto hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Yhteiskuntamme ja koko maailma on tilanteessa, jossa fyysistä kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa vältetään syystäkin Covid-19 viruksen leviämisen vuoksi. Suomessa oppilaat olivat kevään 2020 etäkoulussa ja sosiaalinen kanssakäyminen vertaisten kesken tapahtui usein pääasiassa sosiaalisen median kautta. Jo nyt on nähtävissä, että poikkeusolojen vaikutukset ovat lisänneet tuen tarvetta oppilaissa ja koulussa se on näkynyt haasteina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta sosiaalisten taitojen harjoitteleminen jo varhain on ollut merkityksellistä, mutta nyt, poikkeusolojen myötä taitojen harjoittelu tuntuu muuttuneen yhä tärkeämmäksi.

Hyvinvointikoordinaattorin (YAMK) opinnäytetyöni aloitin jo ennen, kun Koronaviruksesta oli tietoakaan, mutta jo silloin huolena olivat lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen harjoituksen puutteesta johtuvat ongelmat. Koulukuraattorin työtä tehdessäni tiesin, että peruskouluissa yhteisöllisen oppilashuollon panosta tulisi lisätä lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Oppilas- ja opiskeluhuoltolakikin velvoittaa toimia, joilla edistetään opiskelijan oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Suomessa peruskouluissa on paljon erilaisia ohjelmia ja menetelmiä, joilla vahvistetaan oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja jotka ovat suunniteltu kouluissa toteutettaviksi. Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa syklisesti sovellan ART-aggression replacement training -menetelmän Pohjoismaista versioita AART-adapted aggression replacement training -menetelmää alakoulun 5.-luokkalaisille. AART- menetelmä on sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä, joka rakentuu kolmen pääkomponentin mukaan: sosiaalisten taitojen harjoittelu, vihanhallinnan harjoittelu sekä moraalisen päättelyn harjoittelu. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää AART-menetelmä toimivaksi kokonaisuudeksi osaksi Suomalaisen alakoulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Toimivalla kokonaisuudella tarkoitan sitä, että menetelmää voidaan käyttää koko luokkayhteisölle riippumatta siitä, mitkä ovat oppilaan sosiaaliset taidot ennen ryhmän aloittamista ja että menetelmä saatiin luontevasti integroitua koulupäivien sisälle.

Opinnäytetyö tuotti tietoa siitä, onko AART – menetelmä sovellettavissa edellä mainittuun kontekstiin, perusteluineen sekä pohdintaa siitä, mitä jatkossa on hyvä ottaa huomioon menetelmää soveltaessa. Tutkimuksesta saatu tieto voi auttaa oppilashuollon henkilöstöä, kuten koulukuraattoreita, -psykologeja ja -terveydenhoitajia AART-ryhmien suunnittelussa, mutta työ antaa myös yleistettävää tietoa siitä, kuinka ryhmämuotoinen interventio sosiaalisten taitojen harjoitteluun voidaan kouluissa toteuttaa. Opinnäytetyön tekijälle opinnäytetyö tuotti valmiin ryhmäkertojen pohjan, lisähuomioineen.

Opinnäytetyön prosessini alkuvaiheessa pääsin opintomatkallani Tanskaan, Kööpenhaminaan, tutustumaan Tanskan tapaan toteuttaa ARTia kouluissa, valtion rahoittamana. Tanskassa, ART-menetelmä on otettu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa ja koulun ulkopuoliset ohjaajat Tanskan ART -Academystä kouluttavat opettajia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä parhaimmillaan: palvelut tulevat sinne, missä kaikkia alueen lapset päivänsä viettävät eli kouluun. Suomessa lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset, koska ART-Aggression Replacement Training tavaramerkin haltija on Suomen ART ry ja sillä on yksinoikeus järjestää ART-koulutusta Suomessa. Opintomatka loi haaveen siitä, että vielä joskus Suomessakin resursseja kohdennetaan koulussa tehtävään varhaiseen työhön, josta kaikki oppilaat hyötyvät yhteisöllisesti, olipa siinä hetkessä tuen tarvetta tai ei.

Opinnäytetyö osoitti, että menetelmä on sovellettavissa kokonaisille luokkayhteisöille peruskouluissa. Haasteeksi kuitenkin saattavat muodostua juuri aika- ja henkilöresurssit ja siten menetelmän toteuttaminen voi jäädä suppeaksi. Niin tässä menetelmässä, mutta myös muussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tehtävässä työssä, pätee sama ajatus siitä, että yhdessä olemme vahvempia. Suomessa kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmallisen työn tekemisestä ja myös koulussa tehtävä yhteisöllinen oppilashuoltotyö olisi hyvä sitoa siihen mukaan. Kuten opinnäytetyössäni totean:

Menetelmän juurruttaminen ja jatkokehittäminen vaativat sitoutuneita toimijoita taustalle. Vaikka työskentely oppilaiden kanssa tapahtuu koulussa, on kyseessä sivistys-, sosiaali-, ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen yhteiset lapset ja nuoret. Yhdyspintatyö yhteisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi takaisi pysyvyyttä ja menetelmän jatkokehittämistä. Yhdyspintatyöskentelyssä ei tule unohtaa yhdistyksiä, joiden projekti- ja hankeosaamista tulisi enemmän hyödyntää koulumaailmassa uusien menetelmien, kuten AARTin, juurruttamiseen.

Tulevat vuoden tuovat eteen tavallista enemmän korjaavaa työtä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa. Ennalta ehkäisevää, hyvinvointi ja terveyttä edistävää työtä ei kuitenkaan tule unohtaa. ART-menetelmän ja muiden sosiaalista kyvykkyyttä vahvistavien menetelmien käyttöön ottamista ja niiden kehittämistä tarvetta palveleviksi tulisi jatkaa systemaattisesti. Yhteisöllinen oppilashuolto on hyvä väylä yhdessä tukea oikeilla menetelmillä tulevaisuuden aikuisiamme kasvamaan fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiviksi sukupolviemme jatkajiksi.

Opinnäytteeni Theseuksessa nimellä: Aggression Replacement trainig menetelmän soveltaminen oppilashuoltotyössä.

Kirjoittaja:

Karoliina Ohvanainen, hyvinvointikoordinaattori YAMK-opiskelija, Savonia Ammattikorkeakoulu

Lähteet:

GUNDERSEN, K. Knut, OLSEN, M. Tutte, FINNE, Johannes, STRØMGREN, BØrge ja DALEFLOD, Bengt 2015. AATR-Adapted aggression replacement training. Sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä. 2. suomenkielinen painos. Helsinki: Oy Nord Print Ab.

HAKULINEN, Tuovi, HIETANEN-PELTOLA, Marke, HASTRUP, Arja, VAARA, Sarianna, JANHUKAINEN, Johanna ja VARONEN, Päivi 2020. ”Pahin syksy ikinä”. Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020 [Verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu: 2021-03-16.] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140643/URN_ISBN_978-952-343-579-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OPETUSHALLITUS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta [Verkkosivu]. [Viitattu 2019-07-01.] Saatavissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429581

OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTOLAKI L. 30.12.2013/1287. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2021-03-16.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

SUOMEN ART RY 2021. [Verkkosivu]. [Viitattu: 2021-03-16.] Saatavissa: Suomen ART ry – Aggression Replacement Training