SOTETIE -hanke (juliste) etenee työpaketteina (TP), joiden tuloksia julkaistaan tälle sivulle sitä mukaa kun ne valmistuvat.

SOTETIE-hanke päättyy pian. Lue, mitä olemme saaneet aikaan!

 

TERVETULOA hankkeen loppuseminaariin 10.11.2021 klo: 8.30 – 15.00

Paikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus (Ratatie 22, Vantaa) tai etäyhteydellä

Ilmoittaudu 20.10.2021 mennessä 

Katso ohjelma tästä

Lue hankkeesta kiteytys täältä!

 

Hankkeen tulokset ja julkaisut

Työntekijyysosaaminen avaimena työn muutokseen. Lue Metropolia amk:n blogikirjoitus asiasta https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2019/12/17/tyontekijyysosaaminen-avaimena-tyon-muutokseen/

Hankkeesta tietoa myös Sosiaali & Terveysala tänään -lehdessä 5/19 “Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvaan oppimiseen”.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus.” on SOTETIE-hankkeen alkuvaiheen julkaisu, johon on koottu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista käsittelevän kirjallisuuskatsauksen tulokset. Katsauksen tulosten avulla tuotetaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiin osaamisiin arviointimenetelmä, jota käytetään ammattilaisen ja työyhteisön osaamisen arvioinnissa. Julkaisu nostaa esiin lukuisia tärkeitä osaamisalueita, jotka kaipaavat vahvistamista. Näitä ovat mm. kestävän kehityksen osaaminen, työntekijyysosaaminen sekä vaikuttavuusosaaminen.

Laurea Journalissa on julkaistu kaksi artikkelia jatkuvan oppimisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä monitoimijaisesti sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksen kontekstissa. SOTETIE -hankkeessa Laurea koordinoi työpajoja, jotka toteutettiin kahden hankkeen yhteistyönä. Toisessa artikkelissa puolestaan kuvataan erikoistumiskoulutusten opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kokemuksia siitä, mitä koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus ovat.

Savonia Ammattikorkeakoulun Hyvinvointikoordinaattori YAMK-opiskelija Miia Juntunen toteutti opinnäytetyönsä “Palveluohjaus sosiaalialan terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä” blogi-muotoisena. Opinnäytetyön tilaajana ja yhteistyökumppanina toimi SOTETIE –hanke. Käy tutustumassa opinnäytetyöhön  blogisivuilla

Työntekijöiden näkökulmia tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan osaamiseen. Käy lukemassa Metropolian blogi: https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/12/08/tyontekijoiden-nakokulmia-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveysalan-osaamiseen/

Sote-alan työelämätieto hyötykäyttöön SOTETIE-hankkeessa. Käy lukemassa uusin AMK-lehti // UAS Journal: https://uasjournal.fi/4-2020/tyoelamatieto-hyotykayttoon/

Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen keinona. Julkaisu Sosiaalilääketieteellisessä aikakausilehdessä 2020:57;382-386.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on julkaistu artikkeli sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeista ja niihin vastaamisesta koulutuspalveluilla. Käy lukemassa julkaisu Helminen, J., (2021). Työelämälähtöisiä koulutuspalveluja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Helminen, J. (toim.), Strategia siivittämässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 6. (Diak Työelämä 21). Diakonia-ammattikorkeakoulu.

HAMK:ssa on julkaistu työpaketti 3:n liittyvä artikkeli palveluohjauksesta. Käyhän lukemassa julkaisu! Palveluohjaus edellyttää moniulotteista ja laaja-alaista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin sisältyvän palveluohjausosaamisen sekä erikoistumiskoulutuksen lisäksi tarvitaan uusia ja joustavia koulutusmuotoja. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää monialaista asiakas- ja palveluohjausosaamista ja täsmentää palveluohjauksen määrittelyä .

UAS Journalissa on ilmestynyt artikkeli Hurudant kunnande behövs inom social- och hälsovården i framtiden? Käyhän lukemassa!

Avoin TKI-integroitu oppiminen (TKIO) on jo tänään arkipäivää ammattikorkeakouluissa. Mutta mitä ovat avoimen TKI-integroidun oppimisen (TKIO) hyvät käytänteet? Miten TKIOta toteutetaan muissa korkeakouluissa? Lue Avoimen TKI-integroidun oppimisen toimintamalleista ja hyvistä käytänteistä sekä avoimen TKI-integroidun oppimisen toteuttamistavoista ja oppimisympäristöistä. SOTETIE-hankkeen näkökulmaa sivulta 22 alkaen; Sosiaali- ja terveysalan hankkeet avoimen oppimisen ja yhteiskehittelyn alustana.

Vuoropuhelua yhdessä kehittämisestä – miten työelämän kehittäminen, hanketyön ja opintojen yhdistäminen näyttäytyy eri toimijoille. Lue Laurea Journalista artikkeli!