SOTETIE -hanke (juliste) etenee työpaketteina (TP), joiden tuloksia julkaistaan tälle sivulle sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Hankkeen tulokset ja julkaisut

Työntekijyysosaaminen avaimena työn muutokseen. Lue Metropolia amk:n blogikirjoitus asiasta https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2019/12/17/tyontekijyysosaaminen-avaimena-tyon-muutokseen/

Hankkeesta tietoa myös Sosiaali & Terveysala tänään -lehdessä 5/19 ”Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvaan oppimiseen”.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneerinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus.” on SOTETIE-hankkeen alkuvaiheen julkaisu, johon on koottu sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista käsittelevän kirjallisuuskatsauksen tulokset. Katsauksen tulosten avulla tuotetaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiin osaamisiin arviointimenetelmä, jota käytetään ammattilaisen ja työyhteisön osaamisen arvioinnissa. Julkaisu nostaa esiin lukuisia tärkeitä osaamisalueita, jotka kaipaavat vahvistamista. Näitä ovat mm. kestävän kehityksen osaaminen, työntekijyysosaaminen sekä vaikuttavuusosaaminen.

Laurea Journalissa on julkaistu kaksi artikkelia jatkuvan oppimisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä monitoimijaisesti sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksen kontekstissa. SOTETIE -hankkeessa Laurea koordinoi työpajoja, jotka toteutettiin kahden hankkeen yhteistyönä. Toisessa artikkelissa puolestaan kuvataan erikoistumiskoulutusten opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kokemuksia siitä, mitä koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus ovat.

Savonia Ammattikorkeakoulun Hyvinvointikoordinaattori YAMK-opiskelija Miia Juntunen toteutti opinnäytetyönsä ”Palveluohjaus sosiaalialan terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä” blogi-muotoisena. Opinnäytetyön tilaajana ja yhteistyökumppanina toimi SOTETIE –hanke. Käy tutustumassa opinnäytetyöhön  blogisivuilla

Työntekijöiden näkökulmia tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan osaamiseen. Käy lukemassa Metropolian blogi: https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2020/12/08/tyontekijoiden-nakokulmia-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveysalan-osaamiseen/

Sote-alan työelämätieto hyötykäyttöön SOTETIE-hankkeessa. Käy lukemassa uusin AMK-lehti // UAS Journal: https://uasjournal.fi/4-2020/tyoelamatieto-hyotykayttoon/

Erikoistumiskoulutukset sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisen keinona. Julkaisu Sosiaalilääketieteellisessä aikakausilehdessä 2020:57;382-386.