SOTETIE-hanke päättyy – tuloksena Sotetie.fi -sivusto kaikkien käyttöön!

SOTETIE-hanke päättyy – tuloksena Sotetie.fi -sivusto kaikkien käyttöön!

SOTETIE-hankkeen päätavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista. Tavoitteeseen vastattiin kehittämällä Sotetie.fi -sivusto, joka onkin SOTETIE-hankkeen tärkein ja konkreettisin tulos. Sivustosta on hyötyä niin sote-alan ammattilaisille ja sote-organisaatioille kuin korkeakouluillekin. Sivustolla sote-alan

Korkeakoulujen opetushenkilöstön näkökulmia sote-alan geneerisen osaamisen opintoihin

Korkeakoulujen opetushenkilöstön näkökulmia sote-alan geneerisen osaamisen opintoihin

Johdanto Sosiaali- ja terveysalan laaja-alaista uudistamista on pyritty toteuttamaan Suomessa jo useamman hallituskauden ajan (esim. Rautiainen ym. 2020). Uudistustarpeiden myötä sosiaali- ja terveysalalla toimivilta ammattilaisilta edellytetään ammattialakohtaisen osaamisen lisäksi ammattialoja yhdistävää yleistä eli geneeristä osaamista. Geneerinen osaaminen kytkeytyy osaksi jaettua

Professionella inom social-och hälsovården deltog i samutvecklingen av gemensamma kompetenser och självutvärderingsmätare

Professionella inom social-och hälsovården deltog i samutvecklingen av gemensamma kompetenser och självutvärderingsmätare

I denna blogg beskrivs hur samarbetet och samutveckling med professionella förverkligades i samband med utveckling av gemensamma kompetenser inom social-och hälsovården och självutvärderingsmätarna för dem. Även betydelsen av samarbete med svenskspråkiga arbetslivsrepresentanter lyfts fram. De snabba förändringarna inom social-och hälsovårdens

Sote-ammattilaiset testasivat Sotetie-sivuston Arviointipysäkkiä

Sote-ammattilaiset testasivat Sotetie-sivuston Arviointipysäkkiä

Sote-ammattilaisten osaamisen arviointimenetelmää on Sotetie –hankkeessa kehitetty vaiheittain niin, että prosessiin on osallistunut työelämätoimijoita ja siinä on hyödynnetty eri tyyppisiä kehittämisen menetelmiä. Yhteistyö työelämän kanssa on ollut valtakunnallista ja osallistujia on ollut kokonaisuudessaan yli 200 henkilöä. Sote-ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoituksessa

Dynamo-ennakointimallin soveltaminen sote-ammattilaisten yhteisten osaamisten kehittämisessä

Dynamo-ennakointimallin soveltaminen sote-ammattilaisten yhteisten osaamisten kehittämisessä

Sotetie -hankkeessa on tuotettu aikaisemmin laadittujen raporttien osaamistarvetiedon pohjalta sekä yhdessä työelämän edustajien kanssa työelämälle sote-alan yhteisiin eli geneerisiin osaamisiin arviointimenetelmä (NQF tasoille 6 ja 7). Arviointimenetelmää voidaan käyttää ensisijaisesti työntekijän itsearvioinnin välineenä. Sen laadintaprosessissa on sovellettu Dynamo-ennakointimallia. Dynamo-ennakointimalli on

Mitä rajoitteita liittyy työyhteisötason osaamisen arviointimenetelmän käyttöön ja kehittämiseen?

Mitä rajoitteita liittyy työyhteisötason osaamisen arviointimenetelmän käyttöön ja kehittämiseen?

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisille on kehitetty osaamisen itsearviointimenetelmä SOTETIE-hankkeessa. Osaamisen arviointimenetelmä sopii työyhteisötason osaamisen arviointiin sovellettuna, ja sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää työyhteisötasolla. Artikkelissa kuvataan haasteita, jotka liittyvät osaamisen arviointimenetelmän hyödyntämiseen työyhteisötasolla. Työyhteisön osaamisen arvioinnin merkitys OsaaminenAmmatti käsitteenä tarkoittaa

Ääneenajattelumenetelmä kehittämishankkeessa – Sotetie-sivuston arviointipysäkin testaus

Ääneenajattelumenetelmä kehittämishankkeessa – Sotetie-sivuston arviointipysäkin testaus

Johdanto Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointiin liittyy erilaisia käytäntöjä, joiden avulla selvitetään, miten tavoitteet saavutetaan tai miten onnistutaan kehittämään asiakkaita palvelevia tuotteita. Sopivaa menetelmää käyttäen on mahdollisuus saada luotettavin ja laadukas tieto arvioitavasta ja testattavasta asiasta. Arvioinnissa ja testauksissa hyödynnetään yleisimmin