Tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkko-opintotarjonta painottuu!

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkko-opintotarjonta painottuu!

Sotetie hankkeen toisen työpaketin toimenpide 2.2 on nyt edennyt vaiheeseen, jossa on kartoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkko-opintojaksoja, jotka liittyvät geneerisiin osaamisiin. Tarkasteltavina oli yhteensä 170 tutkinto-ohjelmaa ammattikorkeakouluissa ja ylipistoissa sekä avoimen korkeakoulun että Campusonlinen tarjonta. Tulokseksi saatiin yhteensä 143 kriteerit