Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman kuplan puhkaisevat työelämästä tulevat opiskelijat

Mitä ja miten? Teemahaastattelut:o Opettajan kokemukset opiskelijoiden välittämistä tarinoistao Opettajana jatkuvan oppimisen koulutuksissao Ehdotukset opetuksen kehittämiselle, uudet ideato Työelämäyhteistyö opettajan näkökulmastao Vapaa sana Haastateltiin 11 pitkien (vuosi tai yli) koulutusten opettajaa, joilla vastuuopettajan kokemuksia oli pääosin erikoistumisopinnoista. Opettajana jatkuvan koulutuksen

Yhdessä kehittäen tulevaisuuden sote geneeristä osaamista

Yhdessä kehittäen tulevaisuuden sote geneeristä osaamista

Sotetie hankkeessa on rakennettu osaamisen arviointimenetelmää yleisiin sote geneerisiin osaamisiin. Työskentely on edennyt vaiheittain, niin että aluksi lähdettiin liikkeelle Optimoitu Sote osaaminen ja Osaamisella soteen-hankkeissa tunnistettujen yhteisten sote-osaamisten pohjalta. Kehittelyprosessin vaiheissa on tehty tiivistä valtakunnallista yhteistyötä työelämän kanssa. Artikkelissa kuvataan

Asiakas- ja palveluohjauskoulutus edennyt puoliväliin

SOTETIE-hankkeessa luotu 20 opintopisteen asiakas- ja palveluohjauksen koulutuskokonaisuus jatkui viestintä-, digi- ja ohjausosaamisen opintojaksolla.   Sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen viestintään, digitalisaatioon ja ohjauksen erilaisiin toimintamalleihin keskittyvä opintojakso jatkoi lokakuussa 2020 aloitettua asiakas- ja palveluohjauksen koulutuskokonaisuutta. Ensimmäisen opintojakson teemoja olivat palvelujärjestelmäosaaminen, asiakaslähtöisyys ja ammatillinen