Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) –hanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa kehitetään sähköinen tiekartta, joka tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin ja opintojen löytämisen nopeaksi ja helpoksi. 

SOTETIE -hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen vaikuttavat mm. digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit.

Hankkeeessa on mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia.

Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustavaa työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, sähköinen tiekartta. Tiekartan avulla ammattilaisten osaamisen päivittäminen tulevaisuuden osaamistarpeisiin tulee helpoksi ja joustavaksi. Tiekartan avulla osaamista pystytään arvioimaan ammattilaisen, työyhteisön ja organisaation tasolla sekä verkko-opintotarjontaa löytämään ja opintoja toteuttamaan sujuvasti.

Sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen rinnalla hankkeessa parannetaan myös palvelujen asiakaslähtöisyyttä kehittämällä asiakas- ja palveluohjauksen osaamiseen liittyvää arviointia ja koulutusta. Lisäksi tulevaisuuden laajentuvien ja uudistuvien tehtävänkuvien edellyttämään erikoisosaamiseen vastataan luomalla uudenlainen malli työelämälähtöisten erikoistumiskoulutusten toteuttamiseksi.

SOTETIE -hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu

Projektinjohtaja Päivi Tikkanen

paivi.tikkanen@savonia.fi

www.savonia.fi

Hankkeen osatoteuttajia ovat:

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy

Hankekoordinaattori Jari Helminen

jari.helminen@diak.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu oy

Projektikoordinaattori Päivi Sanerma

paivi.sanerma@hamk.fi

Itä-Suomen yliopisto

Projektitutkija Ulla Kekäläinen

ulla.kekalainen@uef.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy

Projektikoordinaattori Jaana Ritsilä

jaana.ritsila@jamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oy

Projektikoordinaattori Sari Laanterä

sari.laantera@xamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu oy

Projektikoordinaattori Kirsi Moisanen

kirsi.moisanen@kamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu

Projektikoordinaattori Sirkka Saranki-Rantakokko

Sirkka.Saranki-Rantakokko@lapinamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu

Projektikoordinaattori Tarja Kantola

tarja.kantola@laurea.fi

Metropolia ammattikorkeakoulu oy

Projektikoordinaattori Johanna Holvikivi

johanna.holvikivi@metropolia.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy

Projektipäällikkö Tapio Myllymaa

tapio.myllymaa@samk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu oy

Projektipäällikkö Tiina Säilä

tiina.saila@tuni.fi

Turun ammattikorkeakoulu oyj

Projektikoordinaattori Kaarina Rajala

kaarina.rajala@turkuamk.fi

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu

Hankekoordinaattori Ulla Isosaari

ulla.isosaari@vamk.fi

Yskeshögskolan Arcada Ab

Projektikoordinaattori Arla Cederberg

arla.cederberg@arcada.fi

Ab Yrkehögskolan Novia

Projektikoordinaattori Anne Nummela

anne.nummela@novia.fi

Hankkeen ohjausryhmässä ovat

Heljä Lundgren-Laine, johtajaylihoitaja, Keski-Suomen keskussairaala, ohjausryhmän puheenjohtaja
Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja, Kainuun sote
Sari Mäkinen, ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PTH yksikkö
Heikki Tikkanen, professori, UEF, lääketieteen laitos
Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos Oy
Juha Kurtti, tutkimuspäällikkö, Tehy ry
Jarno Talvitie, asiantuntija, Hyvinvointiala HALI ry
Tarja Kauppila, johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
Salla Seppänen, koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Sanna Hirsivaara, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Marjukka Vallimies-Patomäki, terveydenhuoltoneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö.