SOTETIE-hanke päättyy – tuloksena Sotetie.fi -sivusto kaikkien käyttöön!

SOTETIE-hanke päättyy – tuloksena Sotetie.fi -sivusto kaikkien käyttöön!

SOTETIE-hankkeen päätavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista. Tavoitteeseen vastattiin kehittämällä Sotetie.fi -sivusto, joka onkin SOTETIE-hankkeen tärkein ja konkreettisin tulos. Sivustosta on hyötyä niin sote-alan ammattilaisille ja sote-organisaatioille kuin korkeakouluillekin. Sivustolla sote-alan

Asiakas- ja palveluohjauksen osaamista kehittämässä

Asiakas- ja palveluohjauksen osaamista kehittämässä

Johdanto Sosiaali- ja terveysalan palvelujen integraatio tarkoittaa ammattilaisten osaamisen raja- ja yhteispinnoilla monia muutoksia. Toimintaympäristö ja toimintakulttuuri ovat muuttumassa, jolloin syntyy uusia hyvinvointikonsepteja, palvelujen yhdyspintoja ja niille uusia tehtäväkokonaisuuksia sekä uudenlaista osaamista. Näiden toteuttaminen edellyttää ammattien ja organisaatioiden välillä yhteisiä

Kokemuksia ja palautetta Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotista

Kokemuksia ja palautetta Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotista

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti (20 op) saatiin keväällä päätökseen ja 13 osallistujaa sai suoritetuista opinnoistaan Open Badge -osaamismerkin. Jokaisen opintojakson päättyessä osallistujilta pyydettiin palaute osana kehittämiskumppanuutta. Seuraavassa yhteenvetoa avointen kysymysten tuottamasta tiedosta ja osallistujien havaintoja oman työyhteisön ja esimiesten kanssa

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotin viimeinen opintojakso päätökseen – Osaamista monialaisen yhteistyön kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotin viimeinen opintojakso päätökseen – Osaamista monialaisen yhteistyön kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin

Sotetie-koulutuspilotin neljännellä ja samalla viimeisellä opintojaksolla teemoina olivat palvelumuotoilu ja asiakkaan palvelupolut sekä yhteistyön kehittäminen monitoimijaisessa palveluverkostossa. Niin tällä opintojaksolla, kuin aikaisemmillakin, panostettiin erilaisten digitalisten alustojen hyödyntämiseen oppimisen tukena.

Sotetie koulutuspilotti jatkuu – haasteena opiskelussa vaikuttavuus sekä kustannus- ja laatutietoisuus asiakas- ja palveluohjauksessa sotealalla

Sotetie koulutuspilotti jatkuu – haasteena opiskelussa vaikuttavuus sekä kustannus- ja laatutietoisuus asiakas- ja palveluohjauksessa sotealalla

Sotetie-koulutuspilotin kolmannella opintojaksolla opiskeltavina teemoina olivat vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuus sotealalla sekä asiakas- ja palveluohjauksessa. Kyseiset teema-alueet ovat sotealalla ajankohtaisia laajemminkin. (Kiviniemi ym. 2018) Opiskelijoiden oppimistavoitteena tässä kokonaisuudessa oli perehtyä vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuuteen osana asiakas- ja palveluohjausta ja sekä

Asiakas- ja palveluohjauskoulutus edennyt puoliväliin

SOTETIE-hankkeessa luotu 20 opintopisteen asiakas- ja palveluohjauksen koulutuskokonaisuus jatkui viestintä-, digi- ja ohjausosaamisen opintojaksolla.   Sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen viestintään, digitalisaatioon ja ohjauksen erilaisiin toimintamalleihin keskittyvä opintojakso jatkoi lokakuussa 2020 aloitettua asiakas- ja palveluohjauksen koulutuskokonaisuutta. Ensimmäisen opintojakson teemoja olivat palvelujärjestelmäosaaminen, asiakaslähtöisyys ja ammatillinen

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Opintojakso Asiakaslähtöisyys-, palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntöosaaminen (5 op) aloitti SOTETIE-hankkeessa luodun ja pilotoitavan koulutuskokonaisuuden toteutuksen osana sote-ammattilaisen asiakas- ja palveluohjauksen osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Ensimmäisen opintojakson suoritti 10 osallistujaa. Osallistujat kutsuttiin koulutuspilottiin eri puolilta maata sekä erilaisista asiakas- ja palveluohjauksen tehtävistä.

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Tulevaisuuden sote-alan osaamisessa lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen toteutus- ja toimintamalli. Sotetie-hankkeella tarkoitetaan kehittämishanketta, jossa rakennetaan sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekarttaa. Osana jatkuvan oppimisen tukemista hankkeessa toteutetaan koulutuspilotti, jossa tavoitteena on kehittää sote-ammattilaisten asiakas- ja palveluohjaamisosaamista. Koulutuspilotin suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaavat

Mistä puhutaan, kun puhutaan asiakas- ja palveluohjauksesta?

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja sen sisällöllinen kehittäminen on ollut yksi keskeisistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskohteista kentän palvelujen ja rakenteiden uudistuessa. SOTETIE-hankkeessa asiakas- ja palveluohjaus halutaan saada haltuun niin käsitteenä kuin osaamisena.   Käsitteen- ja osaamisenmäärittelyä varten hanke (työpaketti 3)