Tarpeellisia näkökulmia koulutukseen hakeutumiseen arvioimalla osaamisen vaikutuksia – reaktioita, oppimista, käyttäytymisen muutosta ja käytännön tuloksia eri tahojen näkökulmasta

Tarpeellisia näkökulmia koulutukseen hakeutumiseen arvioimalla osaamisen vaikutuksia – reaktioita, oppimista, käyttäytymisen muutosta ja käytännön tuloksia eri tahojen näkökulmasta

Työyhteisöissä pohditaan koulutusvalintoja niin yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta kuin organisaation osaamistarpeiden näkökulmasta. Myös koulutusorganisaatiot haluavat kehittää koulutustarjontaa mahdollisimman hyvin vastaamaan sekä yksilöiden että organisaatioiden tavoitteisiin. Koulutusten vaikutuksia on tärkeää arvioida näistä kaikista näkökulmista, jotta varmistutaan tarkoituksenmukaisesta koulutustarjonnasta. Yksi usein käytetty malli

Työelämälähtöiset oppimisen joustavat toteutukset opettajien ideoimana

Työelämälähtöiset oppimisen joustavat toteutukset opettajien ideoimana

Koulutuksilta edellytetään joustavia toteutuksia, koska osaaminen kehittyy yhä useammin työyhteisöissä ja työelämään kiinnittyvissä ympäristöissä. Kehityssuunta johtaa opettajan sote-toiminnan todellisiin tilanteisiin ja muuttaa opettajan toimenkuvaa. Tämä tuli esille SOTETIE-hankkeen toimijoiden yhteisessä työpajassa 24.3.2021. Siinä osallistujien yhtenä tehtävänä oli pohtia työelämälähtöisen oppimisen