Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

SOTETIE-hankkeessa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia on tehty palvelumuotoilun (esim. Kuure, 2020) menetelmää soveltaen. Arvioinnin kohteena Lapissa on ollut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Se toteutui ensimmäisen kerran vv. 2018-2019, ja käynnistyi toisen kerran syksyllä 2020. Aiemmin arviointitietoa on kerätty työpajoissa, joissa

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Opintojakso Asiakaslähtöisyys-, palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntöosaaminen (5 op) aloitti SOTETIE-hankkeessa luodun ja pilotoitavan koulutuskokonaisuuden toteutuksen osana sote-ammattilaisen asiakas- ja palveluohjauksen osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Ensimmäisen opintojakson suoritti 10 osallistujaa. Osallistujat kutsuttiin koulutuspilottiin eri puolilta maata sekä erilaisista asiakas- ja palveluohjauksen tehtävistä.