Sotetie -hankkeen työpaketti kakkosen tavoite on kartoittaa olemassa oleva sotealan geneeristä osaamista sisältävä verkko-opintotarjonta.

Työskentely aloitettiin kokoamalla aiempien tutkimusten ja hankeraporttien määritelmiä sotealan geneerisestä osaamisesta ja verkko-opinnoista. Näiden pohjalta oli tarkoitus päättää, miten tässä omassa Sotetie-hankkeessamme määrittelemme geneerisen osaamisen ja verkko-opinnot. Määritelmät saatiinkin muodostettua yhteistyössä Työpaketti ykkösen toimijoiden kanssa.

Opintojaksotarjontaa aloitettiin kartoittamaan ammattikorkeakoulujen internetsivuilta löytyvien opintojaksokuvausten avulla em. määritelmiä hyödyntäen. Tämä kartoitustyö osoittautui melko haasteelliseksi, koska opintojaksojen tekstit ovat kovin kirjavalla tavalla kirjoitettu. Epäselviksi jäävien opintojaksojen opettajille kohdennetaan alkuvuonna 2020 kysely tarkempien tietojen saamiseksi.

Hankkeen tavoitteenahan on löytää tiekarttaan sellaisia verkko-opintoja, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat joustavasti hyödyntää osaamisensa päivittämisessä ja uudistamisessa. Näin ollen etsimme vain sellaisia opintojaksoja, jotka ovat pääasiassa verkossa toteutuvia (80-100% opintojaksosta verkossa) ja sisältävät vain geneeristä osaamista (ei lainkaan yhteen ammattiin sidottua osaamista). Mielenkiintoista onkin nähdä kuinka paljon sellaisia on jo olemassa?

Työpaketti 2 ja 3 toimijat kokoontuivat 4.12.19 Jyväskylän ammattikorkeakoululle pohtimaan työpakettien seuraavia steppejä. Keskustelut käytiin hyvissä tunnelmissa, vaikka kimuranttien käsitteiden määrittelyt aiheuttivat myös hieman päänvaivaa. Kuvassa ovat: Anu Pelkonen, Katariina Välikangas ja Seija Taattola.

Sotetie -hankkeen työpaketti kolmosen tavoite on tarkastella sote alan asiakas- ja palveluohjausta ja suunnitella opintokokonaisuus ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Toimenpiteen 3.1 tavoitteena on ollut asiakas- ja palveluohjauksen käsitteen määritteleminen aiempia tutkimus- ja kehittämishankkeita hyödyntäen ja työelämän toimijoita osallistaen.

Syksyllä työskentely aloitettiin aiempia määritelmiä kokoamalla. Aihetta on käsitelty jo useissa aiemmissa kehittämishankkeissa ja työpakettimme asiantuntijat tunsivatkin näiden tuotokset ja työskentelytavat jo entuudestaan hyvin. Siksi näimme tärkeäksi osallistaa käsitteiden määrittelyyn niitä työsektoreita, joihin aiemmat hankkeet eivät ole kohdentuneet. Ideointiemme pohjalta syntyi suunnitelma alkuvuodelle 2020, jolloin toteutamme välisuomen alueella useita learning cafe –työpajoja saadaksemme työelämän toimijoiden äänen kuuluviin. Nyt odotamme kiinnostuksella, millaisia näkökulmia näistä työelämän foorumeista tuotetaan asiakas- ja palveluohjauksen määrittelyyn.

Pohdintaa samasta 4.12.2019 tapaamisesta. Kuvassa ovat: Johanna Lammintakanen, Tuija Pakarinen ja Merja Salminen. Paikalla olivat myös Tiina Kuukkanen ja Jaana Ritsilä.

 

Jaana Ritsilä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Työpakettien 2 ja 3 kuulumisia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.