Sotetie hankkeen toisen työpaketin toimenpide 2.2 on nyt edennyt vaiheeseen, jossa on kartoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkko-opintojaksoja, jotka liittyvät geneerisiin osaamisiin. Tarkasteltavina oli yhteensä 170 tutkinto-ohjelmaa ammattikorkeakouluissa ja ylipistoissa sekä avoimen korkeakoulun että Campusonlinen tarjonta. Tulokseksi saatiin yhteensä 143 kriteerit täyttävää opintojaksoa.

Kartoituksessa löytyi opintojaksoja jokaisesta 11 geneerisen osaamisen aihe-alueesta. Nykyisistä opintojaksoista suurin osa kohdistui tutkimus- ja kehittämisosaamiseen sekä robotiikkaan ja digitalisaatioon. Niukimmin opintojaksoja löytyi ohjaus- ja neuvontaosaamiseen sekä kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöosaamiseen. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen painottuminen korkeakoulukentässä olikin oletettavissa, kun taas toisaalta ohjaus- ja neuvontaosaamisen vähäisyys aiheutti ihmetytti meitä. Ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä sisältöjä on kenties kuitenkin luontevampaa toteuttaa lähiopetuksena kuin verkko-opetuksena. Kokonaisuudessaan tiukka kriteeri 80% verkko-opetusta, sulki pois paljon opintojaksoja. Lisäksi verkko-opetus ilmaistiin opintojaksokuvauksissa hyvin moninaisesti. Tarve olisikin yhtenäistää ja selkeyttää edelleen verkko-opetuksen käsitettä. Nyt onkin mielenkiintoista siirtyä kesän jälkeen toimenpiteeseen 2.3, jossa arvioimme löydöksiämme suhteessa ensimmäisen työpaketin työelämäyhteistyössä toteutettuun geneeristen osaamistarpeiden sisällölliseen määrittelyyn.

Tiina Kuukkanen

Lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkko-opintotarjonta painottuu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *