Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on odotuksia jatkuvan oppimisen koulutusten suhteen. Heistä monet haluavat mielekkäämpiin töihin ja uskovat opiskelun mahdollistavan tämän. SOTETIE –hankkeessa tehdyn kyselyn (Isosaari U. ym. 2020) tulosten perusteella voidaankin todeta, että opiskelemaan hakeutuneet ammattilaiset ovat kokeneet kehittämisvalmiuksiensa sekä työyhteisövalmiuksiensa parantuneen. He ovat saaneet lisää rohkeutta, kriittistä ajattelua ja varmuutta. Koulutus on myös lisännyt heidän hyvinvointiaan ja työstä nauttimista. Osaamisen tarve suhteessa työn vaativuuteen on auennut uudella tavalla.

Ajantasainen osaaminen vahvistaa sekä asiakkaan hyvää palvelua, että ammattilaisen tunnetta työnsä merkityksellisyydestä ja lisää hänen hyvinvointiaan. Tähän läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää osaamista pyritään nyt vastaamaan myös hallituksen parlamentaarisella uudistustyöllä (https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen). Uudistuksen yhtenä keskeisenä teemana on osaamisen johtaminen ja kehittäminen työelämässä. Siinä nähdään osaamisen kehittäminen olennaisena ja strategisena osana työtä ja yrittäjyyttä, joka tukee myös innovaatioiden syntymistä.

Tämä nostaa esille niin työpaikan roolin jatkuvan oppimisen tukemisessa kuin yksilön oman vastuun itsensä kehittämisessä. Työpaikan osaamisen kehittämisen tarve nousee luonnollisesti organisaation toiminnasta, siitä miten vastataan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin tai toimintaympäristön muutoksiin. Täytyy osata ennakoida muutoksia, jotka voivat tulla vastaan hyvinkin nopeasti muun muassa eläköitymisen, kilpailutusten tai niukentuneiden resurssien seurauksena.

Sopivan koulutuksen löytyminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Tarjontaa on pirstaleisesti jokaisen korkeakoulun, eri oppilaitosten ja koulutusta tarjoavien yritysten nettisivuilla. Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta –hankkeessa (ESR:n ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n vuosina 2019 – 2021 rahoittama) kehitetään SOTETIE-sivusto, joka helpottaa erityisesti sote-alan yhteiseen osaamiseen liittyvien opiskelumahdollisuuksien löytymistä.

Yhteinen osaaminen sote-alalla muodostuu 11 eri osa-alueesta (KUVA 1), jotka tulevassa SOTETIE-sivustossa muodostavat polun kunkin osa-alueen tarkempaan kuvaukseen ja konkreettisiin osaamisen sisältöihin.

KUVA 1. Sote-alalla toimivien yhteisen osaamisen 11 osa-aluetta ovat löydettävissä tulevalta SOTETIE-sivustolta.

SOTETIE-sivuston lähtökohtana on yhteisen osaamisen arviointi, jossa ammattilainen voi tehdä testin, joka arvioi hänen osaamistaan näillä 11 osa-alueella. Tuloksen perusteella ammattilainen voi perehtyä tarkemmin kyseisen osaamisalueen sisältöihin ja pääsee linkistä myös hakemaan aiheeseen liittyvää korkeakoulujen opintotarjontaa Opintopolku.fi palvelusta (KUVA 2).

KUVA 2. Jokainen osa-alue on kuvattu SOTETIE-sivustolla ja linkki johtaa opintojen hakukoneelle.

SOTETIE-sivusto voi palvella myös koko työyhteisön osaamisen arviointia ja osaamisen johtamista. Työpaikalla esihenkilöllä on tärkeä tehtävä tunnistaa ja tunnustaa henkilöstönsä osaaminen ja johtaa heidän osaamistaan. SOTETIE-sivuston opintojen hakukoneelle on mahdollista valita kriteeriksi myös opintojen toteutustapa, jolloin esim. verkko-opintoina toteutuvien opintojen suorittaminen on mahdollista vaikka koko työyksikön henkilöstölle. Yhteinen koulutus voi silloin olla vaikka alkuna työyksikön toiminnan kehittämiselle.

Kirjoittaja
Päivi Tikkanen, SOTETIE –hankkeen projektinjohtaja, Savonia-amk

SOTETIE-sivusto avuksi jatkuvaan oppimiseen sote-alalla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *