3D-tulostuslaitteiden jälleenmyyjät ja palveluntarjoajat Suomessa, tilannekatsaus alihankintamessuilta 2019

Alihankintamessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä teollisuuden alihankinnan messutapahtuma, jossa oli tänä vuonna mukana 1100 näytteilleasettajaa ja 17 731 kävijää. 3D-tulostus (lisäävä valmistus) on nykyisin varteenotettava valmistusmenetelmänä teollisuuden tarpeisiin ja messuilla näkyikin esimerkkejä mm. prototyyppien, työkalujen sekä lopputuotteiden valmistuksesta 3D-tulostamalla. Metallitulosteissa valtaosa tulosteista tuntui liittyvän vielä testaukseen, työkaluihin ja prototyyppeihin, mutta muovikappaleiden palvelujentarjoajia haastatellessa nousi esille erityisesti lopputuotteiden määrän kasvu aiempiin vuosiin verrattuna.

Alihankintamessujen messuoppaassa oli viime vuoden tapaan listattu yrityksiä jotka tarjoavat ”3D-tulostuspalvelua”, tällä kertaa 35 kappaletta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki listatuista yrityksistä tarjoaisivat 3D-tulostusta palveluna – osa niistä käyttää 3D-tulostusta omassa toiminnassaan ja tarjoaa 3D-tulostuspalvelua lähinnä sivupalveluna asiakkailleen. Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi laitteiden jälleenmyyjien lisäksi messuilla esillä olleita 3D-tulostuksen palveluntarjoajia, jotka käyttävät valmistuksessa omia laitteitaan.

3D-tulostuslaitteita ja osaamista löytyy luonnollisesti myös messuilla esillä olleilta oppilaitoksilta (Savonia mukaan lukien), mutta ne eivät yleensä pysty tarjoamaan lopputuotteiden 3D-tulostuspalvelua. Taustalla on usein mm. laiteinvestointeihin käytetyt EU-pohjaiset hankerahoitukset jotka estävät laitteiden tuotantokäytön. Tutkimuslaitosten ja oppilaitosten laitteet ovat yleensä myös varustettu enemmänkin tutkimuskäyttöön soveltuvilla ominaisuuksilla kuin tuotantoa silmällä pitäen.

3D-tulostukseen liittyvää muuta palvelutarjontaa (esim. suunnittelu, 3D-mallinnus, lujuuslaskenta, muotoilu, materiaalitestaus ja koulutus) on kuitenkin tutkimuslaitosten sekä oppilaitosten palvelutarjonnassa ja siten yritysten hyödynnettävissä. Esimerkiksi Savonialla on tarjolla edellä mainittuja palveluja modernissa 3D-tulostuksen toimintaympäristössä.

Kuva 1. Savonian osastolla oli esillä koulutustarjonnan lisäksi tietoa meneillään olevasta 3D-tulostuksen investointihankkeesta sekä esimerkkejä mm. muovin multimateriaalitulosteista.

Suomalaisia 3D-tulostukseen keskittyviä palveluntarjoaja jotka valmistavat kappaleet pääosin omilla laitteillaan, on ilmaantunut viime vuoden aikana muutama lisää. Lukema lienee tällä hetkellä noin 15 yrityksen luokkaa. Tulostuspalvelujen lisäksi yritykset tarjoavat lähes aina myös suunnittelupalvelua, sillä 3D-tulostuksesta saadaan paras hyöty vain silloin, kun kappale on suunniteltu siten että valmistusmenetelmästä saadaan paras hyöty irti. Jotkut palveluntarjoajista tarjoavat myös oheispalveluja kuten tulosteiden jälkikäsittelyä suoraan itse tai ainakin verkostonsa kautta.

Uusia markkinoille ilmaantuneita toimijoita ovat mm. Delva kahdella metallitulostimellaan sekä muoviosien 3D-tulostukseen erikoistunut Mecaplast. Osa palveluntarjoajista on myös päivittänyt laitekantaansa viimevuodesta, yhtenä esimerkkinä Materflow, jolle on tullut käyttöön SLM280 metallitulosteille sekä EOS P380 muovipuolelle.

Messuilla oli esillä myös seuraavat 3D-tulostinlaitteiden jälleenmyyjät:

Vossi Oy (https://www.vossi.fi/): SLM, Markforged, Gefertec, BigRep

Vossi kertoo toimialakseen ”Konepajateollisuuden älykkäät tuotantoteknologiat ja elinkaaripalvelut”, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksellä on valikoimissaan laaja tarjonta laitteita konepajateollisuuden tarpeisiin. Metallin 3D-tulostuksen osalta yrityksellä on tarjolla laitteita kolmen eri menetelmän osalta: jauhepetitekniikka (SLM), pursotus+sintraus (Markforged Metal X) sekä lankasyöttöinen suorakerrostus (Gefertec). Muovin 3D-tulostukseen on tarjolla kahta laitteistoa – suuren mittakaavan BigRep sekä pienemmän mittakaavan Markforged Mark Two, joka mahdollistaa myös kuidun lisäyksen tulostuksen yhteydessä ja siten komposiittirakenteiden valmistamisen.

Kuva 2. Vossin osastolla oli esillä metallin 3D-tulosteiden lisäksi Markforged tulostimet Mark Two ja Metal X. Oikeanpuolimmainen kappale valmistettu Markforged Metal X –tulostimella työkaluteräksestä.

Tamspark Oy (https://tamspark.fi/): EOS, Sintratec

Tamspark Oy on työstökonetoimittaja ja maahantuoja, jonka valikoimassa on myös 3D-tulostimia sekä metallille että muoville. EOS GmbH on yksi maailman suurimmista toimijoista niin metallin kuin muovinkin jauhepetitekniikkaan perustuvissa, teollisen tason 3D-tulostimissa. Sintratec on edullisemman hintaluokan laitteisto muovin jauhepetitulostukseen.

Kuva 3. Tamsparkin osastolla oli esimerkkikappaleiden lisäksi esillä Sintratec S2, muovin jauhepetitulostin.

PLM Group Oy (https://plmgroup.fi/): HP, 3DSystems, Markforged

PLM Group on suomen ainoa jälleenmyyjä HP:n 3D-tulostuslaitteille, joka huolehtii myös laitehuolloista. HP:n MJF (Multi Jet Fusion) on muutama vuosi sitten markkinoille tullut, muovin jauhepetitekniikkaan perustuva menetelmä, jossa sulatus tapahtuu laserin sijaan lämpöpäällä. MJF –laitteiden tarjontaan on tänä vuonna tullut myös väritulostukseen kykenevä laite (MJF 580). HP:n laitteiden lisäksi PLM edustaa 3DSystemsiä, jonka valikoimista löytyy useita eri menetelmiin perustuvia muovitulostimia sekä metallin jauhepetitekniikkaan perustuvia laitteita. PLM on myös Markforgedin metalli- ja muovi/komposiittitulostimien jälleenmyyjä Suomessa.

Kuva 4. PLM:n osastolla oli esimerkkikappaleita myös värillisistä MJF-tulosteista.

Protech Oy (https://www.protech.fi/): Stratasys, Desktop Metal, Xact Metal

Protech on Stratasys:in maahantuoja ja valtuutettu huolto suomessa. Stratasys on yksi maailman suurimmista 3D-tulostinvalmistajista muovilaitteiden osalta erikoistuen erityisesti pursotustekniikkaan (fdm) ja materiaalin ruiskutukseen (polyjet) perustuviin laitteisiin. Lisäksi Protech edustaa kahta eri metallilaitteiden valmistajaa. Desktop Metal on pursotukseen ja sintraukseen (sekä sidosaineruiskutukseen ja sintraukseen) perustuvien metallilaitteiden valmistaja. Xact Metal on puolestaan jauhepetitekniikkaan perustuvien, edullisemman hintaluokan laitteiden valmistaja.

Kuva 5. Protech esitteli 3D-tulosteiden lisäksi Desktop Metal 3D-tulostinta.

Maker3D Oy (https://www.3d-tulostus.fi/): Formlabs, Ultimaker, Sinterit, Minifactory

Maker3D edustaa useita eri muovitulostukseen erikoistuneita laitevalmistajia. Yrityksen tarjonnasta löytyy myös erilaisia 3D-tulostimiin liittyviä lisälaitteita ja materiaaleja. Laitemyynnin lisäksi yritys on laajalla laitekannalla varustettu 3D-tulostuspalvelujen tarjoaja.

Maker3D edustaa seuraavia laitevalmistajia Suomessa:

3DTech (https://www.brinter.com/): Brinter

3DTech on liittynyt harvojen suomalaisten laitevalmistajien joukkoon tuomalla markkinoille oman biotulostimensa. Yritys tarjoaa laitevalmistuksen lisäksi 3D-tulostuspalveluja.

Vuosi sitten esillä olleiden toimijoiden perusteella 3D-tulostuspalvelujen tarjonta on painottunut vahvasti suomen eteläiselle puoliskolle eikä sen osalta näytä tapahtuneen juurikaan muutosta. Pohjois-Savosta katsoen lähin toimija löytyy edelleen Jyväskylästä. On hyvä huomioida, että suurimmalla osalla 3D-tulostuspalvelujen tarjoajista on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta ne pystyvät tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lista esillä olleista 3D-tulostuspalveluja tarjoavista yrityksistä aakkosjärjestyksessä:

 • 3DFormtech Oy
 • 3DStep Oy
 • 3DTech Oy
 • Ajatec Oy
 • Delva Oy
 • Hetitec Oy
 • HT-Laser Oy
 • Maker3D Oy
 • Materflow Oy
 • Plastmode Oy
 • Protohouse Finland Oy

 

3DFormtech Oy

Sijainti: Jyväskylä

3DFormtech tarjoaa 3D-tulostuspalveluja muovista ja metallista sekä koulutusta, 3D-mallinnusta, konsultointia, kartoitusta ja pinnoitusta. Yritys on Suomen suurin palveluntarjoaja muovikappaleiden SLS-tulosteissa ja tarjoaa niille värjäyksen lisäksi myös likaa ja vettä hylkivää, uv-suojaavaa mikropinnoitusta.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: Formica P110 (2 kpl), EOS P396 (2 kpl), EOS M290

Muovin 3D-tulostuksessa tarjolla on käytössä materiaalit: Polyamidi PA2200, PA2210 (FDA/elintarvikehyväksytty), paloluokitellut PA2210 FR ja PA2241 FR, TPU (elastinen), PA3200GF (lasikuulavahvistettu), Alumide (alumiinivahvistettu), EOS ST PEBA 2301 (elastinen), AdSint PA11 ESD.

Metallipuolella materiaalivaihtoehtoja ovat alumiini AlSi10Mg, ruostumaton teräs 316L, työkaluteräs MaragingSteel MS1, ja titaani Ti64.

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Jauhepetitulostus (SLS): 340 mm x 340 mm x 600 mm
 • Metallitulostus (DLMS), 250 mm x 250 mm x 325 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla sekä jälkikäsittelyä (esim. maalaukset isoillekin sarjoille, kiillotukset metallille ym.).

Lisätietoja: www.3dformtech.fi

Kuva 6. 3DFormtechin osastolla oli esillä mielenkiintoinen metallihybridituloste (pohjalevy kiinnitetty tulostusalustaan ja putkisto tulostettu sen päälle).

 

3DStep Oy

Sijainti: Ylöjärvi

3DStep tarjoaa muovin ja metallin 3D-tulostuspalvelua sekä suunnittelupalveluja ja koulutusta. Omina laitteina yrityksellä on HP MJF 4200 muoviosien valmistukseen sekä SLM 280HL Twin metalliosille. Messuosastolla oli esillä useita konkreettisia esimerkkejä niin muovi- kuin metallituotteistakin. Monet esillä olleista tuotteista olivat osittain tai kokonaan 3D-tulostamalla valmistettuja lopputuotteita. 3DStep järjestää edelleen kuukausittaisia ”3DStep Club” –yhteisötapahtumia joissa tarjotaan tietoa ja esimerkkejä 3D-tulostuksen hyödyntämisestä. Tapahtumat kulkivat aiemmin ”Master’s Studio” –nimellä.

Käytössä olevat omat 3D-tulostimet: MJF 4200, SLM 280HL Twin

Muovin 3D-tulostuksessa tarjolla on käytössä materiaalit: Polyamidi PA12

Metallipuolella materiaalivaihtoehtoja ovat ruostumaton haponkestävä 316L, alumiini AlSi10Mg sekä työkaluteräs Maraging 1.2709.

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Multi Jet Fusion (MJF), 380 mm x 284 mm x 380 mm
 • Metallitulostus (SLM), 280 mm x 280 mm x 365 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja: http://www.3dstep.fi/

Kuva 7. 3DStepin osastolla oli esillä lukuisia käytännön esimerkkejä 3D-tulostuksen käyttökohteista. Oikealla “Dekati eDiluter”, näytteen laimennuslaite jossa hyödynnetään sekä metalli- että muovitulostusta.

 

3DTech Oy

Sijainti: Salo

3DTech tarjoaa 3D-tulostukseen liittyviä palveluja, mm. teollinen 3D-tulostus, 3D-skannaus, 3D-suunnittelu, konsultointi ja koulutus. Lisäksi yritys kehittää tulostusprosesseja biomateriaalien tulostukseen. Yritys on hiljattain tuonut markkinoille kehittämänsä Brinter™–biotulostimen. Laite on modulaarinen ja siten muokattavissa asiakkaan tarpeisiin.

Käytössä on mm. seuraavat 3D-tulostimet: MJF 4200*2, Formlabs Form2

Käytössä olevat materiaalit: Polyamidi PA12 (HP MJF), nestemäiset hartsit (Form 2)

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Pursotusmenetelmät (FDM), 254 mm x 254 mm x 305 mm
 • Multi Jet Fusion (MJF), 380 mm x 284 mm x 380 mm
 • Nesteen fotopolymerisointi (SLA), 145 mm x 145 mm x 175 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja:

Kuva 8. Vasemmalla Brinter -biotulostin, oikealla esimerkkikappaleita MJF –tulosteita.

 

Ajatec Oy

Sijainti: Rusko

Ajatec Prototyping on entinen Protolabs Finland (joka on puolestaan entinen Alphaform RPI Oy). Yritys tarjoaa palveluja prototyyppien ja piensarjojen valmistukseen 3D-tulostamalla ja pikavalutekniikoilla. Uutena laitteena yrityksessä on HP:n MJF4210, jonka myötä oman valmistuksen tarjonnassa on mukana myös muovin jauhepetitulostus.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: EOS P100, EOS P385, EOS P380 (2 kpl), useita erilaisia SLA-laitteita, HP MJF 4210, Zprinter 650

Muovin 3D-tulostuksessa käytössä on mm. seuraavat materiaalit: Polyamidi PA12, PA-GF, PA-CF, PA11

Menetelmät ja tulostusalueet:

 • Väritulostus, 254 x 381 x 203 mm
 • Jauhepetitulostus (SLS), 350 x 350 x 600 mm
 • Nesteen fotopolymerisointi (SLA), 350 mm x 350 mm x 350 mm
 • Multi Jet Fusion (MJF), 380 mm x 284 mm x 380 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja: https://ajatec.fi/

Kuva 9. Ajatecilla on käytössään mm. HP:n MJF 4200 -sarjan kone.

 

Delva Oy

Sijainti: Hämeenlinna

Delva on metallin 3D-tulostukseen ja siihen liittyvien palveluiden tarjontaan keskittynyt palveluntarjoaja Hämeenlinnasta. Viime aikoina painotus on ollut erityisesti Inconelilla ja työkaluteräksellä.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: EOS M270, EOS M290

Materiaalivaihtoehtoina ovat Inconel 718, alumiini AlSi10Mg, ruostumaton teräs 316L, työkaluteräs MaragingSteel MS1, ja titaani Ti64.

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Metallitulostus (DLMS), 250 mm x 250 mm x 325 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja: https://www.delva.fi

Kuva 10. Delvan esimerkkikappaleita, materiaalina Inconel 718.

 

Hetitec Oy

Sijainti: Valkeakoski

Hetitec on valuosien nopeisiin toimituksiin erikoistunut proto-, varaosa- ja piensarjavalimo. Kyseessä on myös toistaiseksi ainoa yritys Suomessa, joka tarjoaa hiekkamuottien / hiekkatulosteiden valmistusta. Yritys on saksalaisen Voxeljet AG:n edustaja Suomessa.

Hetitec on laajentanut palvelutarjontaansa vuoden 2019 aikana valimotuotannon puolelle eli tarjoaa nykyään hiekkatulosteiden lisäksi myös valupalveluja. Hiekkatulostukseen perustuvan muottitekniikan avulla yritys kykenee tarjoamaan valuosia jopa 7 päivän toimitusajalla.

Hiekkatulosteita käytetään yleensä kertakäyttöisten hiekkamuottien valmistuksessa osana valuprosessia, mutta hartsilla kovetettuina niitä voidaan käyttää kestävinä kappaleina myös muissa muottisovelluksissa kuten muovien ja metallien syvämuovaus.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: VoxelJet VX1000

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Hiekkatulostus (sidosainemenetelmä(), 1060 mm × 600 mm × 500 mm

Lisätietoja: https://www.hetitec.com/

Kuva 11. Hetitec tarjoaa hiekkatulostuksen lisäksi valupalveluja.

 

HT-Laser Oy

Sijainti: Keuruu

Yksi vuoden uusista tulokkaista oli myöskin HT-Laser, joka laajensi palvelutarjontaansa metallin 3D-tulostuksen puolelle. Yritys hankki käyttöönsä tehokkaan, kahdella laserilla varustetun jauhepetitulostimen täydentämään neljä- ja viisiakselisen koneistuksen palveluvalikoimaansa. Laitteisto on sijoitettu Keuruun yksikköön.

3D-tulostukseen liittyviä oheispalveluja yritys tarjoaa 3D-suunnittelun, lujuuslaskennan ja topologiaoptimoinnin osalta.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: SLM 280 2.0 Twin 700W

Materiaalivaihtoehtoina ovat mm. ruostumaton teräs 316L, alumiini AlSi10Mg, titaani, inconel 718 sekä työkaluteräs Maraging 1.2709.

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Jauhepetitulostus (SLM): 280 x 280 x 365 mm

Lisätietoja: https://htlaser.fi/

Kuva 12. HT-Laserin esimerkkejä metallin 3D-tulostuksesta.

 

Maker3D Oy

Sijainti: Helsinki ja Lahti

Maker3D tarjoaa 3D-tulostusta (mm. sopimusvalmistus, pienoismallit, työkaluvalmistus) sekä tuotekehityspalveluja. Yritys on Ultimaker, Formlabs, Sinterit–laitteiden maahantuoja ja edustaja suomessa sekä miniFactoryn jälleenmyyjä pohjoismaissa.

Viimeisimpiä tuoteuutuuksia ovat Formlabs Form3 SLA-laite, joka jatkossa korvaa aiemman Form2 –malliston, Sinterit Lisa Pro –jauhepetitulostin sekä Ultimakerin S-sarja. Ultimakerin S-sarjan koneisiin voi liittää materiaaliyksikön joka huolehtii materiaalin kuivana pitämisestä sekä EPA-suodattimella varustetun ilmanpuhdistusyksikön.

Käytössä on mm. seuraavat 3D-tulostimet: ProX SLS 500, Projet 660 Pro, ProJet 3500 HDMax, Fortus 400mc, Large 2x Dimension 1200 SST es, Objet Connex 350, Objet 30Pro, Objet 30, Formlab Form 2, Formlabs Form 3, Ultimaker…

Käytössä olevia materiaaleja ovat mm.: Polyamidi PA12, Ultem 9085, Duraform ProX, Visijet FTX, Visijet, Visijet PXL, ABS M30, PC, Vero Family, Digital ABS. Lisäksi laaja valikoima pursotuslaitteissa käytettäviä materiaaleja.

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Pursotusmenetelmät (FDM), 406 mm x 355 mm x 406 mm
 • Nesteen fotopolymerisointi (SLA), 145 mm × 145 mm × 175 mm
 • Nesteen ruiskutus (Polyjet), 350 mm x 350 mm x 200 mm
 • Jauhepetitulostus (SLS), 381 mm x 330 mm x 460 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja: http://www.maker3d.fi

Makerin osastolla julkaistiin Ultimakerin S-sarja, esillä oli myös Formlabsin Form3 sekä esimerkkikappaleita Sinterit Lisa -tulostimen materiaaleista.

 

Materflow Oy

Sijainti: Lahti

Materflow tarjoaa sekä muovin että metallin 3D-tulostuspalveluja, suunnittelua ja tarvekartoitusta. Yritys hankki vuoden 2018 aikana käyttöönsä Concept Laserin metallitulostimen ja päivitti tämän vuoden aikana laitekantaansa entisestään. Uusimpina lisäyksinä ovat SLM280 metallitulostin ja EOS P380 muovitulostin.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: EOS P380, EOS P395, SLM280, Concept Laser Mlab cusing, Ultra 3SP

Muovin 3D-tulostuksessa tarjolla on käytössä materiaalit: Polyamidi PA2200, PA3200GF (lasikuulavahvennettu), PEBA 2301 (joustava), E-Glass

Metallipuolella materiaalivaihtoehtoja ovat kobolttikromi CoCrW, alumiini AlSi10Mg, ruostumaton teräs 316L, työkaluteräs Maraging 1.2709.

Menetelmät ja tulostusalueet:

 • Jauhepetimenetelmä (SLS), 320 mm x 320 mm x 600 mm
 • Nesteen fotopolymerisointi (3SP), 266 mm x 175 mm x 193 mm
 • Metallitulostus (SLM), 280 mm x 280mm x 365 mm
  • Kobolttikromille: 90 mm x 90 mm x 80 mm

Yrityksellä on omien laitteiden ja materiaalien lisäksi käytössään laaja yhteistyöverkosto, jonka kautta se pystyy tarjoamaan 3D-tulosteita useilla eri menetelmillä ja materiaaleilla.

Lisätietoja: https://www.materflow.com/

Kuva 14. Materflow:n esimerkkikappaleita metallitulosteiden käyttökohteista.

 

Plastmode Oy

Sijainti: Kausala

Plastmode on yksi tämän vuoden uusista tulijoista 3D-tulostuspalvelumarkkinoille. Yrityksellä on 15 vuoden kokemus muoviosien suunnittelusta ja valmistuksesta ruiskuvalutekniikoilla. 3D-tulostuspalvelujen osalta yritys tarjoaa tuotekehityspolun ideasta lopputuotteeksi – yksittäisestä kappaleesta sarjavalmistukseen. Suunnitteluohjelmana yrityksessä on käytössä Creo.

Yrityksen osastolla oli mukana myös HP:n edustaja, mukanaan Multi Jet Fusion valmistusmenetelmiin liittyviä esimerkkikappaleita.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: HP MJF 4200

Muovin 3D-tulostuksessa tarjolla on käytössä materiaalit: Polyamidi PA12

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Multi Jet Fusion (MJF), 380 mm x 284 mm x 380 mm

Lisätietoja: https://plastmode.fi/

Kuva 15. Plastmoden osastolla oli yrityksen omien esimerkkikappaleiden lisäksi HP:n MJF- esimerkkitulosteita. Varsinkin erilaisista komponenteista muodostuva työkalupakki oli hieno esitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista.

 

Protohouse Finland Oy

Sijainti: Salo

Protohouse on erikoistunut prototyyppien valmistukseen ja tarjoaa 3D-tulostusta, koneistusta (3- ja 5- akselikoneilla) sekä laserleikkausta. Yrityksellä on runsaasti kokemusta 3D-tulostuksesta, sillä kyseessä on entinen Nokian sisäinen protopaja.

Käytössä olevat 3D-tulostimet: 3DSystems ProJet 6000HD, 3DSystems ProJet 3000HD, 3DSystems ViperSi2

Materiaalivaihtoehtoina ovat: Somos Extreme XC11122 (kirkas), VisiJet® SL Flex (joustava)

Menetelmät ja tulostusalueet

 • Nesteen fotopolymerisointi (SLA), tulostusalue 250 mm x 250 mm x 250 mm.

Lisätietoja: https://protohouse.fi/

Kuva 16. Protohousen esimerkkikappaleita.

Edellämainittujen yritysten lisäksi suomesta löytyy joitakin pieniä 3D-tulostuspalveluja tarjoavia yrityksiä jotka eivät olleet alihankintamessuilla esillä.

 

Antti Alonen
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Leave a Reply

Your email address will not be published.