Denna blogg produceras som en del av SOTETIE – projektet, ett nationellt projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och Norra Österbottens centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö. Projektet inleddes i september 2019 och fortsätter till slutet av år 2021.

Syftet med projektet är att framställa en elektronisk färdplan för kontinuerligt lärande för att främja och förnya social- och hälsovårdspersonalens generiska, allmänna, färdigheter.

I SOTETIE –projektets arbetspaket 1 gjordes i början av år 2020 en enkätundersökning vars syfte var att kartlägga social- och hälsovårdspersonalens tankar om framtidens generiska, för alla gemensamma kompetenser fram till år 2030. Undersökningen skickades till professionella inom social- och hälsovård, som representera serviceproducenter inom social- och hälsovård. Undersökningen besvarades av 150 professionella inom social- och hälsovård.

Den typiska respondenten i undersökningen var en ca 50- årig kvinna, som arbetade som sjukskötare inom den offentliga sektorn med mer än 250 personer i östra Finland. Hon hade en kandidatexamen och hade cirka 20 arbetsår inom området.

Respondenterna ansåg att den väsentligaste eller viktigaste framtida kompetensen var kundorientering, medan robotteknik och digitalisering var de minst viktiga. Nästan 90 % av de tillfrågade uppskattade att den dataskyddsrelaterade kunskapen kommer att öka i framtiden, samma gäller kunskap inom digital handledning av kunder och patienter till de digitala tjänsterna. Expertis ifråga om att inkludera kunden och främja kundens egenmakt var även centralt. Behovet av innovationskunskap beräknades öka minst. Enligt respondenterna var behovet av kompetensen fortfarande störst i planeringen av de anställdas karriärutveckling och i kunskapen om arbetsbeskrivningarna för social- och hälsovårdens personal. Cirka var fjärde respondent bedömde att användningen av digitala tjänster, robotteknik och behovet av att utveckla digitala tjänster kommer att förändras i framtiden. Få kunskaper inom social- och hälsovårdssektorn uppskattades minska i framtiden. I få sammanhang uppskattades behovet av kunskap inom social – och hälsovårdssektorn minska I framtiden. En del av respondenterna bedömer dock att kunnandet av att “ta hänsyn till kunden som helhet” kommer att minska i framtiden.

Slutsatserna var att de allmänna färdigheterna inom social och hälsovård skilde sig särskilt från allmänna kunskaper inom andra områden, särskilt när det gäller etiska och lagstiftnings kunskaper samt vägledning och rådgivning. Innovationskunskapens betydelse blev liten trots den ökade AI tekniken. Trots diskussionen i samband med reformen av social och hälsovården bedömdes inte effektivitet, kostnadsmedvetenhet och kvalitetsmedvetenhet som relevanta kompetenser. Vikten av kunnande inom hållbar utveckling kommer också att betonas inom social- och hälsovård i framtiden. Klientorienteringskompetens ansågs vara det mest relevanta framtida kunnandet, både inom social- och hälsovård samt inom andra branscher.

Författare
Anne Nummela, HVM, PeM, lektor, Yrkeshögskolan Novia
Ralf Lillbacka, Pol Dr, lektor, Yrkeshögskolan Novia

En enkätundersökning till social- och hälsovårdspersonalen i syfte av att karlägga personalens tankar

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *