Energiatutkimuskeskusta luomassa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa

Tutkimuskeskuksen rakentaminen Varkauteen lähti liikkeelle loppuvuodesta 2011 ja sitä tukemassa on ollut neljä EU-rahoitteista hanketta. Heti projektin alun jälkeen nähtiin, että laitteistoa ja muuta infraa oli tarpeen muokata vielä paljon enemmän yritysten tarpeita vastaavaksi, mikä tarkoitti sitä, että alkuperäisiin suunnitelmiin