Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt terveyteemme

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkoston kehittäminen Pohjois-Savossa on jo hyvässä vauhdissa. Hankkeen toteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu järjesti perjantaina 11.6. Terveysturvallisuus ja ilmastonmuutos -verkkotyöpajan, joka keskittyi pohtimaan ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia, rakentamaan alueellista ilmastoturvallisuuteen liittyvää terveysturvallisuuden yhteistyötä ja kartoittamaan koulutustarpeita sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Työpajan lähtökohtana oli ilmastonmuutoksen

Viretori mahdollisuuksien tilana

Savonia-ammattikorkeakoulussa innovoitiin vuosina 2019–2021 fysioterapia- ja tanssinopettajaopiskelijoille yhteisopetusta, jonka tavoitteena oli järjestää tanssitunteja neurologisiin sairauksiin liittyen. Tanssitunneilla sovellettiin fysioterapian ja tanssin elementtejä aikuisneurologisille henkilöille (so. aivohalvaus, MS- ja Parkinsonin tauti). Toiminta sai nimekseen Neurotanssi, joka vakiintui osaksi tanssinopettajaopiskelijoiden Taide eri yhteisöissä -opintojaksoa ja