METVI-hankkeen pilotointi etenee kampukselta kohti teollisuutta

METVI-hankkeen tavoitteena on tehostaa ja tiivistää sellu- ja paperitehtaiden jätevesien käsittelyprosessia siten, että jäteveden sisältämää orgaanista kuormitusta saadaan vähennettyä entistä kustannustehokkaammin ja samalla parantaen prosessin energiahyötysuhdetta merkittävästi. Selvitys tehdään Etelä- ja Pohjois-Savon alueella sijaitseville tehtaille. Aiemmasta kirjoituksesta voit lukea hankkeen

Ei peikko vaan yhteistyön paikka

Savonia-ammattikorkeakoulun auditoriossa kuuluu puheensorinaa, kun opettajat rakentavat yhden virkkeen kiteytyksiä amk-tutkinnon opinnäytetyöstä sähköiselle Padlet-fläppitaululle: käyntikortti työelämään osoitus osaamisesta ja ammatillisesta kypsyydestä työelämään parhaimmillaan hyödyttää työelämääkin linkki työelämään: todistus osaamisesta! Opettajien näkemyksissä korostuu opinnäytetyön merkitys opiskelijan osaamisen osoittamisessa tulevalle työnantajalle. Se