Testaaminen on tarkkaa touhua

Suomen ammattikorkeakouluissa on yhteensä yli 250 tutkimus- ja kehittämistoiminnan ympäristöä Helsingistä Rovaniemelle. Niitä hyödyntävät tyypillisesti korkeakoulun oma opetustoiminta ja soveltava tutkimus sekä alueen yritykset tuotekehitystyössään. Savonian testaus- ja tuotekehityslaboratoriot palvelevat eri toimialoja, vaikkakin pääpaino on tekniikassa. Vuoden 2016 aikana Savonia