Pohjois-Savossa on tarjolla monipuolisesti palveluita yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville, mutta heidän tarpeeseensa sopivia palveluja voi olla hankala löytää.

Tähän haasteeseen vastaa Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP-hanke.

Hankkeessa kehitetään internetissä toimivaa palvelunohjausjärjestelmää ensisijaisesti Pohjois-Savon alueella toimivien yritysten, yrittäjien ja yrityksen perustamista suunnittelevien avuksi.

Kuvituskuva, jossa näkyy kannettavia tietokoneita ja ihmisten käsiä.

Pohjois-Savossa yrityksille tarjoaa palveluita niin sanotut Team Finland -organisaatiot kuten ELY-keskus, Business Finland ja Finnvera. Edellä mainittujen lisäksi yritysten apuna on paljon paikallisia organisaatioita kuten Business Center, Kuopion seudun Uusyrityskeskus, BusinessKuopio, Kuopion alueen kauppakamari, Iisalmen kaupungin Yritysneuvontapalvelut ja Navitas Yrityspalvelut Varkauden alueella.

Näiden lisäksi Pohjois-Savossa on käynnissä useita hankkeita, jotka auttavat yrityksiä erilaisten haasteiden kanssa. Näistä esimerkkinä muun muassa Kuopio Living Lab -hanke, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteiden ja palveluiden testaamisen aidoissa potilas-, asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä.

Palvelunohjausjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä edellä mainittujen toimijoiden kesken. Palvelunohjausjärjestelmässä keskitytään asiakaskokemukseen ja sen käyttämisestä tulee olla konkreettista hyötyä asiakkaille.

Hankkeesta kohti toimivaa palvelua

Käytännön tasolla ISP-hankkeessa kehitetään internetissä toimiva palvelu, joka toimii palvelupolun ideaa mukaillen. Tässä tapauksessa palvelupolulla tarkoitetaan prosessia, jota pitkin asiakas etenee kohti palvelun päätepistettä. Palvelupolun lopputuloksena asiakas saa tiedon omaan tarpeeseen sopivasta palvelusta ja asiantuntijasta, johon voi olla yhteydessä tai vaihtoehtoisesti asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön asiantuntijalle. Palvelu on asiakkaan apuna esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas haluaa tietää lisää tietystä maataloustuesta. Palvelun avulla asiakas saa lisätietoa esimerkiksi ELY-keskuksen maataloustuista ja asiantuntijan yhteystiedoista.

Ensimmäisessä vaiheessa sivustosta kehitetään Minimum Viable Product (MVP), jonka tarkoituksena on toimia minimaalisena versiona palvelusta ja jonka avulla voidaan kerätä palautetta loppukäyttäjiltä ja testata konseptin markkinakelpoisuutta. Tämän jälkeen palvelua jatkokehitetään vastamaan paremmin asiakkaiden tarvetta.

Pinkilä pohjalla valkoinen teksti Minimum Viable Product.

Hankkeessa muodostetaan syvällinen ymmärrys eri sidosryhmien kuten yrittäjien ja yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden nykytilasta, haasteista ja tarpeista. Tätä ymmärrystä muodostetaan yhdessä paikallisten yrittäjien ja aiemmin mainittujen yrityspalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Näiden lisäksi hankkeessa kartoitetaan eri ratkaisumalleja palvelulle. Kokonaisuudessaan hanke muodostuu palvelun määrittelystä, liiketoimintamallin kehittämisestä, toteutuksesta ja markkinoinnista kohderyhmälle.

Ole yhteydessä, mikäli haluat olla tuoda esille näkemyksiäsi palvelunohjausjärjestelmään liittyen ja olla mukana elinkeinoelämää palvelevan palvelun kehitystyössä!

Juhamatti Huusko, Projektipäällikkö, ISP-hanke

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

p. 050 5370 525

juhamatti.huusko@savonia.fi

Juhamatti Huuskon kasvokuva. Hän katsoo kameraan ja hymyilee.

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP (S22172) -hanketta.

Palvelunohjausjärjestelmää kehitetään Pohjois-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin

One thought on “Palvelunohjausjärjestelmää kehitetään Pohjois-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *