Ravinnerenki huhkii Itä-Suomessa ja WaterPro kokoaa osaamista kansainvälisesti

Ravinnerenki ja WaterPro muodostavat voimakaksikon, joiden päämääränä on tehostaa ravinnekiertojen pyörimistä sekä maataloudessa että kaivannaisteollisuudessa.  Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan. WaterPron myötä toimintakenttä laajenee koko EU:n