YAMK on tutkinto tekeville

Savonia-ammattikorkeakoulussa aloitti 9.9.2016 opintonsa vajaat 100 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa. Yhteensä opiskelijoita on noin 350. Mistä kummasta on kysymys? Savonian ylemmän tutkinnon uudet opiskelijat saivat orientaatiopäivänä tuhdin tietopaketin opiskelun käytännöistä. Sykettä-korkeakoululiikunta muistutti liikunnan merkityksestä, välillä noustiin venyttelemään. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneita on

ALVO-hankkeen tuloksia

Ainetta lisäävään valmistukseen (AM, Additive Manufacturing) liittyvä ALVO-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella AM-valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, johon keskitetään Savonian eri yksiköiden osaaminen ja laitteisto. Tavoitteena oli myös tehdä AM:n käytöstä ja tarpeista kartoitus, jonka pohjalta luodaan palvelumalli