Myyntiosaamista kasvattamassa

Pohjois-Savon yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa kansainvälisen tason myyntiosaamisen nykytila. Mentormyy-hankkeen päätavoitteena on kehittää alueen pk-yritysten myyntityön osaamista kansainväliselle tasolle. Tavoitteena on myös lisätä myyntityöhön suuntautuneiden työntekijöiden haluttavuutta työmarkkinoilla ja kehittää uusi mentorointiin perustuva opetusmenetelmä Savonian yritysyhteistyöhön. Mentormyy luo yksilöllisen opintopolun kasvuhakuisten

Ainetta lisäävä valmistus teollisuuden ja terveydenhuollon toiminnan kehittäjänä

Ainetta lisäävä valmistus, AM (Additive Manufacturing, kansanomaisesti 3D-tulostus), on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava ja runsaasti keskustelua herättävä aihe. Yleisesti pidetään selvänä, että valmistustekniikka tulee vaikuttamaan ainakin valmistavan teollisuuden ja terveydenhuollon toimintaan merkittävässä määrin. Suomessa ollaan teollisuuden ja varsinkin metallin tulostamiseen