Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää kaikkialla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät joka puolella maailmaa, mutta erityisesti se näkyy rannikkokaupungeissa. (Ilmasto-opas 2021a.) Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat tulevat nousemaan ja sademäärät lisääntymään. Näiden lisäksi lumipeiteaika lyhenee ja routaa on vähemmän. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös Itämeren pinnan nousemisena ja jääpeitteen kutistumisena.

Suomessa ilmastonmuutos näkyy erityisesti talvien lämpötilojen kohoamisena ja onkin ennustettu, että Suomen lämpötila nousee tulevaisuudessa muuta maailmaa keskimääräisesti nopeammin. (Ilmasto-opas 2021b.)

Kuvituskuva, jossa ihminen pitää kämmenensä päällä kasvin versoa.

THL:n (2021) mukaan edellä mainitut sään ääri-ilmiöt tulevat vaikuttamaan myös suomalaisten terveyteen. On arvioitu, että muun muassa helteistä aiheutuvat terveyshaitat kuten vesivälitteiset epidemiat, vektorivälitteiset infektiosairaudet, liukastumistapaturmat ja rakennusten kosteusvaurioihin liittyvät sisäilmaongelmat tulevat lisääntymään.
Ilmastonmuutos aiheuttaa siten erilaisia turvallisuusuhkia ja se vaikuttaa laajalla rintamalla suomalaisten turvallisuusympäristöön.

Näitä uhkia on kuitenkin haastavaa ennakoida. Onkin tärkeää, että ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi osaamme varautua ja sopeutua edellä mainittuihin sään ääri-ilmiöihin sekä niiden aiheuttamiin erilaisiin turvallisuusuhkiin. Tässä viitekehyksessä keskeisenä käsitteenä on ilmastoturvallisuus, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia niin yhteiskunnalle kuin myös yksittäiselle ihmiselle sekä luo keinoja ratkaista näitä uhkia. Ilmastoturvallisuustyössä pyritään myös edistämään kestävän liiketoiminnan kehittämistä.

Muutoksesta kohti mahdollisuuksia

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat näkymään myös laajasti suomalaisessa elinkeinoelämässä. Yritysten tulee osata varautua liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja niillä tulee olla kykyä tarttua muutoksista syntyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton tilaamassa selvityksessä on tarkasteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja siitä ilmenee, että ilmastonmuutos luo yritysten toimintaan merkittäviä riskejä, jotka ovat luonteeltaan fyysisiä ja yhteiskunnallisia. Fyysisissä muutoksissa muun muassa raaka-aineiden saatavuudessa ja toimitusketjuissa tulee tapahtumaan muutoksia sekä tuotanto sijoittuu eri tavoin.

Yhteiskunnallisissa muutoksissa on kyse eri maiden lainsäädännön muutoksista, teknologian kehityksestä, muuttoliikkeistä, osaajien saatavuudesta ja investoinneista. (Deloitte 2020.)Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttaman Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden varautumista ja resilienssikykyä sään ääri-ilmiöihin.

Hankkeessa luodaan Pohjois-Savon maa- ja metsätalouden elinkeinoja tukeva ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto ja ilmastoturvallisuuden oppimisympäristö. Hanke edistää Pohjois-Savon maa- ja metsätaloussektorin ilmastoturvallisuuden osaamisen kautta alan elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämistä ja elinvoimaisuuden edistämistä sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamista.
Ole yhteydessä, mikäli haluat olla mukana ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkostossa!

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta.

LÄHTEET

Deloitte 2020. Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toimintaan. Saatavilla täällä.
Ilmasto-opas 2021a. Globaalit sopeutumishaasteet. Saatavilla täällä.
Ilmasto-opas 2021b. Ennustettu ilmastonmuutos Suomessa. Saatavilla täällä.
THL 2021. Ilmastonmuutos. Saatavilla täällä.

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Ilmastoturvallisuudessa varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja sopeudutaan muutoksiin

One thought on “Ilmastoturvallisuudessa varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja sopeudutaan muutoksiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *