Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt terveyteemme

Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkoston kehittäminen Pohjois-Savossa on jo hyvässä vauhdissa. Hankkeen toteuttaja Savonia-ammattikorkeakoulu järjesti perjantaina 11.6. Terveysturvallisuus ja ilmastonmuutos -verkkotyöpajan, joka keskittyi pohtimaan ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia, rakentamaan alueellista ilmastoturvallisuuteen liittyvää terveysturvallisuuden yhteistyötä ja kartoittamaan koulutustarpeita sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Työpajan lähtökohtana oli ilmastonmuutoksen

Viretori mahdollisuuksien tilana

Savonia-ammattikorkeakoulussa innovoitiin vuosina 2019–2021 fysioterapia- ja tanssinopettajaopiskelijoille yhteisopetusta, jonka tavoitteena oli järjestää tanssitunteja neurologisiin sairauksiin liittyen. Tanssitunneilla sovellettiin fysioterapian ja tanssin elementtejä aikuisneurologisille henkilöille (so. aivohalvaus, MS- ja Parkinsonin tauti). Toiminta sai nimekseen Neurotanssi, joka vakiintui osaksi tanssinopettajaopiskelijoiden Taide eri yhteisöissä -opintojaksoa ja

Turha lähteä Kallavettä kauemmas kalaan – Pohjoismainen ruokavalio on kaikkien ulottuvilla!

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business –hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä pohjoismaisen ruokavalion ja pohjoissavolaisten raaka-aineiden tunnettuutta. Välimeren ruokavalio on ollut pinnalla jo pitkään, mutta pohjoismainen ruokavalio ei kalpene yhtään sen rinnalla terveyttä edistävien ominaisuuksien tai raaka-aineiden herkullisuudenkaan osalta.

Uudistuva mentorointi

Mentorointia pidetään monella tavalla hyödyllisenä keinona oppia ja kehittyä. Mentoroinnin hyödyistä mm. urakehitykseen ja ammatillisen kasvuun sekä yritysten taloudellisen kannattavuuden parantamiseen on lukuisia esimerkkejä. Hyvin toimiva mentorointi nostaa yritysten ja yksilöiden tuottavuutta. Mentoroinnin tyypillisiksi haasteiksi mainitaan toiminnasta syntyvät kustannukset ja

Ilmastoturvallisuudessa varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja sopeudutaan muutoksiin

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää kaikkialla. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät joka puolella maailmaa, mutta erityisesti se näkyy rannikkokaupungeissa. (Ilmasto-opas 2021a.) Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat tulevat nousemaan ja sademäärät lisääntymään. Näiden lisäksi lumipeiteaika lyhenee ja routaa on vähemmän. Ilmastonmuutoksen

Hankkeen jälkeisen ajan suunnittelu Kuopio Living Labissa

Kuopio Living Labon tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti, joka mahdollistaa niin terveys- ja hyvinvointialan kuin myös muiden toimialojen yrityksille tuotteen testaamisen ja yhteiskehittämisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Toiminta pyörii tällä hetkellä hankevetoisesti ja siinä korostuu tiivis vuoropuhelu taustaorganisaatioiden Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion

Palvelunohjausjärjestelmää kehitetään Pohjois-Savon elinkeinoelämän tarpeisiin

Pohjois-Savossa on tarjolla monipuolisesti palveluita yrityksille ja yritysten perustamista suunnitteleville, mutta heidän tarpeeseensa sopivia palveluja voi olla hankala löytää. Tähän haasteeseen vastaa Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä – ISP-hanke. Hankkeessa kehitetään internetissä toimivaa palvelunohjausjärjestelmää ensisijaisesti Pohjois-Savon