Pohjois-Savon yritysten kasvumahdollisuuksia rajoittaa kansainvälisen tason myyntiosaamisen nykytila. Mentormyy-hankkeen päätavoitteena on kehittää alueen pk-yritysten myyntityön osaamista kansainväliselle tasolle. Tavoitteena on myös lisätä myyntityöhön suuntautuneiden työntekijöiden haluttavuutta työmarkkinoilla ja kehittää uusi mentorointiin perustuva opetusmenetelmä Savonian yritysyhteistyöhön.

Mentormyy luo yksilöllisen opintopolun kasvuhakuisten yritysten henkilöstölle ja Savonialle työllistymistä tukevan koulutuspalvelun. Samalla amk-opiskelijat tekevät kehitystyötä aitojen yritystoimeksiantojen parissa, työelämävalmiuksiaan parantaen.

Uudessa koulutusmallissa hyödynnetään myyntityön parissa työskentelevien ja alalle tulevien amk-opiskelijoiden välistä mentorointia yhteisissä työpajoissa. Prosessi kestää kaksi lukukautta. Mentorit ovat opettajia, TKI-asiantuntijoita ja myöhemmin myös yritysten oma henkilöstö voi toimia yrityksen sisällä myynnin mallin kouluttajana. Kasvuhalukkaiden ja kasvavien yritysten valinnan jälkeen myyntityön kehittämistarpeet selvitetään hyödyntämällä Savoniassa aiemmin kehitettyä myynnin analyysityökalua. Työkalu kehitettiin osana Myymaster-hanketta.

Yksinkertaistettuna sanoen yritys analysoidaan, kehitetään myynnin toimintamalli ja malli otetaan käyttöön. Myyntityön prosessit ja tapa toimia johdetaan yritysten strategiasta. Myös ns. big datan haltuunotto ohjaa myyntityötä (on yksi koulutusmoduuleista).

Tuotannolliset yritykset ovat tulleet mukaan innokkaasti heti alusta alkaen. Myynnin analyysit kymmenen ensimmäisen yrityksen kanssa on jo tehty ja uutta tavoitelähtöistä myynnin toimintamallia kehitetään parhaillaan. Kehityskohteiden parissa opiskelijoiden workshopit tuottavat hyvää tulosta integroitavina malleina tai työstettävinä aihioina.

Olemme lähteneet tekemisen tielle ensi askeleista alkaen ja alkusyksystä ensimmäisten yritysten myynninmallien toimintaa opetellaan käytännössä. Erikoisliikkeiden kanssa pilotoidaan modernin myynnin mallin mentorointikoulutus-pilottia vielä ennen kesälomakautta Sisä-Savossa. Myynnin analyysityökalun tuottaman informaation avulla pääsemme sisälle ja asiakasyrityksemme syventävät ymmärrystään myyntitoiminnon kyvykkyydestä ja kehitysrahoista nykymuodossaan. Prosessista olemme saaneet positiivista palautetta jokaisella kierroksella kehitystyön perusteita analysoitaessa.

Hyvin alkanut myynninmallin kehittäminen kannustaa meitä ottamaan mukaan uusia yrityksiä alkusyksystä Varkauden ja Iisalmen seuduilta unohtamatta Koillis-ja Sisä-Savoa. Luotamme prosessimme kykyyn tuottaa moderneja myynnin toimintamalleja.

Jari Niemelä
Tki-asiantuntija
jari.niemela@savonia.fi

Myyntiosaamista kasvattamassa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *