Suomen ammattikorkeakouluissa on yhteensä yli 250 tutkimus- ja kehittämistoiminnan ympäristöä Helsingistä Rovaniemelle. Niitä hyödyntävät tyypillisesti korkeakoulun oma opetustoiminta ja soveltava tutkimus sekä alueen yritykset tuotekehitystyössään.

Savonian testaus- ja tuotekehityslaboratoriot palvelevat eri toimialoja, vaikkakin pääpaino on tekniikassa. Vuoden 2016 aikana Savonia on hakenut SFS-EN ISO/IEC 17025-standardin mukaista akkreditointia neljälle tutkimus- ja testauslaboratoriolle:

  • EMC-testaus
  • elintarviketestaus FoodTestLab
  • betonitestaus
  • veden kemiallinen testaus (ympäristötekniikka).

FINASin ryhmä kävi arviointivierailulla Savoniassa joulukuussa. FINAS on Suomen kansallinen laboratorioiden akkreditointielin. Akkreditoitavia menetelmiä on useita kussakin laboratoriossa.

emc_blogi_akkreditointi

Mitä akkreditointi sitten tarkoittaa? Sitä että FINAS toteaa arvioidut laboratoriot kansainvälisin kriteerein päteviksi. Laboratorio osoittaa, että sillä on käytössään sopivat menetelmät, laitteet ja tilat sekä riippumattomasti toimiva osaava henkilökunta. Asiakkaat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamiin tuloksiin. Monet yritykset ostavat testauspalveluita vain akkreditoiduilta toimijoilta. Esimerkiksi betonin testauksissa vaaditaan Suomessa kesäkuusta 2017 lähtien akkreditoitua säilyvyyden, puristuslujuuden sekä taivutus- ja halkaisuvetolujuuden testausta.

betonilabra_blogi

Juustoja ja sähkölaitteita – esimerkkejä testaustoiminnasta

FoodTestLab on elintarvikkeiden testauslaboratorio, joka on toiminut vuodesta 2014 lähtien. Siellä voidaan tehdä mm. kemiallisia analyysejä, aistinvaraisia arviointeja ja säilyvyystestauksia. Laboratorioon voi aloittava yrittäjä tuoda testattavaksi esimerkiksi lähiruokatuotteita, ja niistä voidaan analysoida mm. rasva-, proteiini- tai energiapitoisuutta. FoodTestLabissa tehdään myös kuluttajatutkimusta. Savonian henkilöstöllä olisi pari viikkoa sitten ollut oiva mahdollisuus ilmoittautua maistelemaan erilaisia juustoja ja vaikuttamaan näin tulevaan tuotevalikoimaan. Ihan harmittaa, kun jäi juustot maistelematta muun kiireen takia.

ftl_blogi

Savonian EMC-laboratorio on perustettu jo vuonna 2000. Siellä tehdään sähkö- ja tietotekniikka-alan tuotekehitystä ja testausta. Laboratorioon ovat yhteydessä mm. laitevalmistajat tai maahantuojat, jotka tarvitsevat tuotteilleen CE-merkinnän. Merkintä takaa, että tuote täyttää EU:n vaatimukset, ja sitä edellytetään mm. henkilösuojaimilta, koneilta ja sähkölaitteilta. EMC-laboratorion puitteet käyvät yhtä lailla teollisuuslaitteiden kuin kotitalouskoneiden testaukseen.

Akkreditoitavien laboratorioiden lisäksi Savonialla on monta muuta tuotekehitysympäristöä, joista mainittakoon hitsauslaboratorio HitSavonia, digitaalisen koneenrakennuksen toimintaympäristö ja energiatutkimuskeskus. Kaikissa laboratorioissa tehdään asiakkaille maksullista testaustoimintaa. Lisäksi opiskelijat työskentelevät niissä osana opintojaan.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Testaaminen on tarkkaa touhua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *