Savonia-ammattikorkeakoulun auditoriossa kuuluu puheensorinaa, kun opettajat rakentavat yhden virkkeen kiteytyksiä amk-tutkinnon opinnäytetyöstä sähköiselle Padlet-fläppitaululle:

  • käyntikortti työelämään
  • osoitus osaamisesta ja ammatillisesta kypsyydestä työelämään
  • parhaimmillaan hyödyttää työelämääkin
  • linkki työelämään: todistus osaamisesta!

Opettajien näkemyksissä korostuu opinnäytetyön merkitys opiskelijan osaamisen osoittamisessa tulevalle työnantajalle. Se on paikka näyttää kyntensä ja vastuunottamisen valmiutensa.

Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulun keskeinen ja ehkäpä yleisin yhteistyömuoto eri alojen yritysten, kumppanien ja hankkeiden kanssa. Vuosittain Savoniasta valmistuu reilut 1200 tutkinnon suorittanutta. Heistä jokainen on tehnyt opinnäytetyön, joko yksin tai ryhmässä muiden kanssa.

plootu_ont
Savonia Muotoilun opiskelija Janne Pohjonen voitti Plootu Fennica 2016 ohutlevytuotteiden suunnittelukilpailun oppilaitossarjassa. Palkinnon saanut tuote on monitoimityökalu, joka on suunniteltu palvelemaan pyöräilijöiden ja rullalautailijoiden tarpeita

Lähes kaikki opinnäytetyöt tehdään työelämän toimeksiannoista

Savoniassa opinnäytetyön muotoja on monia, niin kuin on koulutusalojakin. Kunkin alan tyypilliset opinnäytetyön tekemisen tavat ovat muotoutuneet vuosien mittaan yhteistyökuvioissa. Perinteisesti opinnäytetyö on ollut mahdollista tehdä yhtenä laajana selvityksenä, kehittämistyönä tai produktiona. Yhden rutistuksen rinnalle tuli vuoden 2014 uudistettuihin opetussuunnitelmiin mahdollisuus rakentaa opinnäytetyö kahdesta tai jopa useammasta erillisestä pienemmästä projektista tai produktiosta.

Vuonna 2014 aloittaneista opiskelijoista suuri osa on tulevana talvena aloittamassa opinnäytetyötään eli usean pienemmän projektin työt alkavat toden teolla olla mahdollisia. Oppilaitoksen vuosikello juoksuttaa opinnäytetöitä lukuvuosiaikataulussa, mikä saattaa hidastaa työelämän toimeksiantoon tarttumista, jos opiskelija on valinnut perinteisen tavan tehdä opinnäytetyö. Useasta projektista muodostuva työ mahdollistaa joustavammin pienempien kehittämistehtävien tai produktioiden aloittamisen.

Yli puolet Suomen korkeakouluopiskelijoista on töissä opiskelun ohessa, ja heistä suuri osa työskentelee sen alan töissä, jota opiskeleekin. Työelämän imu on joskus niin iso, että opiskelijalta jäävät opinnot kesken ja opinnäytetyö tekemättä. Valtakunnallisessa Verkkovirta-hankkeessa on kehitelty työssä olemisen opinnollistamista ja mm. päiväkirjamaista opinnäytetyömuotoa. Siinä opiskelija kuvaa parin kuukauden ajan päivittäisiä työtehtäviään ja analysoi niissä tarvittavaa osaamista ja kehittymistään. Tämä tapa tehdä opinnäytetyötä tuo työelämään vilahtaneille mahdollisuuden tehdä tutkintonsa loppuun ja saada mahdollinen puuttuva pätevyys työtehtäviin.

suupirssi_ont
Esimerkiksi Suupirssi on toiminut usean opinnäytetyön innoittajana

Uudet muodot tehdä opinnäytetyötä monipuolistavat entisestään Savonian tapoja tehdä yhteistyötä ja palvella ja kehittää alueen elinkeinoelämää. Opiskelijalle opinnäytetyö on parhaimmillaan suuri oppimisen paikka. Savonian tavoitteena on, että se ei olisi kenellekään enää peikko, joka odottaa opintojen loppuvaiheessa. Parhaimmillaanhan se on kolmen kauppa, jossa toimeksiantaja, opiskelija ja opettaja yhdessä kehittävät ja oppivat. Näin voimme tehdä parempaa tulevaisuutta yhdistäen kokemuksen ja tuoreet ajatukset. Opinnäytetyöaiheita kehiin vain!

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Ei peikko vaan yhteistyön paikka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *