Savonia-ammattikorkeakoulussa aloitti 9.9.2016 opintonsa vajaat 100 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaa. Yhteensä opiskelijoita on noin 350. Mistä kummasta on kysymys?

yamk-aloitus-jumppaa
Savonian ylemmän tutkinnon uudet opiskelijat saivat orientaatiopäivänä tuhdin tietopaketin opiskelun käytännöistä. Sykettä-korkeakoululiikunta muistutti liikunnan merkityksestä, välillä noustiin venyttelemään.

Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneita on Suomessa työmarkkinoilla noin 12 000 henkilöä eri aloilla. Tutkinto on ollut tarjolla Suomessa jo reilut 10 vuotta. Ylempi amk-tutkinto luotiin suomalaiseen koulutusjärjestelmään työelämän kehittämiseen painottuvaksi maisteritason tutkinnoksi. Hakemisessa edellytettävä kolmen vuoden työkokemus perustuu juuri tuohon ajatukseen: jotta voi kehittää työelämää, pitää olla kokemusta ja näkemystä työn arjesta ja käytännöistä.

Savoniassa on tarjolla yamk-tutkintoja kaikilla kuudella koulutusalalla. Ylemmän amk-tutkinnon opiskelu vie keskimäärin 1,5 – 2,5 vuotta. Keskeinen osa opintoja on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jossa – toisin kuin yleensä yliopistojen pro gradu -töissä – keskitytään kehittämään ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden käytännön työssä eteen tulleisiin ongelmiin. Useimmiten yamk-opiskelija tekee opinnäytetyö-kehittämistehtävän omalle työpaikalleen.

Onko teillä töissä jotain kehitettävää? Entä onko teillä töissä joku ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut? Entäpä jos kannustaisit työntekijän tai työkaverin opiskelemaan ylempää ammattikorkeakokulututkintoa, ja samalla tämä kehittelisi tarvittavan menettelyn tai ratkaisun olemassa olevaan ongelmaan.

design_making_www_banner
Design Making -koulutuksessahaetaan vastauksia globalisaation, digitalisaation ja työelämän muutosten haasteisiin

Muotoilualan juuri alkaneen Design Making -koulutuksen nimi kuvaa hyvin ylempien tutkintojen luonnetta. Ne ovat ”making”-koulutuksia eli niissä tehdään käytännössä. Hyvänä esimerkkinä käytännön tekemisestä on Kalajoella vastikään järjestetty suuronnettomuusharjoitus, jonka järjestämisvastuussa olivat Savonian ensihoidon johtamisen yamk-opiskelijat ja yhteistyökumppaneina mm. sairaaloita, pelastuslaitoksia ja viihdekeskus. Harjoitukseen osallistui noin kaksisataa viranomaista ja näyttelijää. Tuollaisessa tilanteessa todella saa johtaa – ja haasteellisissa olosuhteissa.

Ylempään amk-tutkintoon voi hakea, kun amk-tutkinnon jälkeen on ollut töissä tutkintoa vastaavissa tehtävissä kolme vuotta. Hakukelpoisia ovat yleensä myös alan tutkinnon suorittaneet yliopistomaisterit.

Koulutukseen voi monissa ammattikorkeakouluissa tulla myös joustavasti avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Jo ennen kuin kolmen vuoden työkokemus on täynnä, voi alkaa suorittaa yksittäisiä opintojaksoja avoimina opintoina ja sitten kun työkokemus täyttyy, siirtyä tutkinto-opiskelijaksi. Tämä on nopeampi ”keittiön kautta”-väylä kaikkein innokkaimmille. Ja niille, jotka haluavat vain kokeilla maisteritason opintoja tähtäämättä välttämättä koko tutkinnon suorittamiseen.

Ylempään amk-tutkintoon voi hakeutua tietysti myös pitemmän kuin kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Erityisesti silloin kertynyt työelämäkokemus antaa vankan pohjan kehittämiselle ja innovoinnille. Ylempi amk-tutkinto on tutkinto tekeville – elinikäisen oppimisen hengessä.

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoul

YAMK on tutkinto tekeville

Leave a Reply

Your email address will not be published.