Ainetta lisäävään valmistukseen (AM, Additive Manufacturing) liittyvä ALVO-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella AM-valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, johon keskitetään Savonian eri yksiköiden osaaminen ja laitteisto. Tavoitteena oli myös tehdä AM:n käytöstä ja tarpeista kartoitus, jonka pohjalta luodaan palvelumalli ja konsepti tarpeiden täyttämiseksi sekä hankkia alustavat ohjelmistot, laitteet ja osaaminen joilla toiminnassa päästään alkuun.

Hanke toteutettiin monialaisena hyödyntäen Savonian eri toimialojen osaamista tekniikasta, liiketaloudesta, muotoilusta ja terveysalalta. Tarkoituksena oli myös varmistaa, että alueen yritykset ovat tietoisia AM-menetelmien kehityksestä ja mahdollisuuksista. Tki- ja oppimisympäristön toiminta suunniteltiin siten että se palvelee alueen yrityksiä mahdollisimman monipuolisesti ja monialaisesti.

alvo_blogi_tilat

Hankkeen aikana syntyi fyysinen toimintaympäristö, sen käynnistämisen edellyttämät ohjelmisto- ja laitehankinnat sekä suunnitelma toimintamallista ja palveluista jatkoa ajatellen. Tki- ja oppimisympäristössä alueen yritykset ja yhteisöt sekä Savonian opiskelijat saavat lisätietoa lisäävästä valmistuksesta ja voivat tutustua aiheeseen käytännössä. Välittömiä tuloksia ovat myös hankkeessa syntynyt www-portaali sekä julkaisut (5 kpl) ja sen aikana toteutetut seminaarit (2 kpl). Edelleen on syytä mainita hankkeen aikana luotu koulutusmateriaali sekä sen avulla toteutetut testikoulutukset Savonian opiskelijoille ja yritykselle. Näiden avulla on rakennettu pedagoginen malli, joka pohjautuu Flipped learning ja Project based Learning ajatusmalleihin ja on hyvin synkronissa Savonian OIS-ajattelun kanssa.

Www-portaaliin (http://alvo.savonia.fi/) on kerätty tietoa suomenkielellä kaikkien vapaasti saataville liittyen menetelmiin, materiaaleihin, käyttökohteisiin ja sovelluksiin. Hankkeessa toteutettu julkaisu ”Lisäävän Valmistuksen Perusteet” on perusmateriaali 3D-tulostuksesta. Muita julkaisuja ovat ”Topologian optimointi –  ohjelmistovertailu”, ”Additive Manufacturing Challenges the Engineering Education” sekä ”Lisäävän  valmistuksen käyttö terveydenhuollossa ja lääketieteessä, tilannekatsaus 2016”.

Kartoitusten lisäksi hankkeessa oli tavoitteena toteuttaa AM-valmistustekniikalle tärkeiden suunnittelu- ym. ohjelmien kartoitus, vertaus, kilpailutus, hankinta ja käyttöönotto, jotka toteutuivat suunnitellusti. Lisäksi hankitiin muutama muovitulostin oppimisympäristön käyttöön ja kartoitettiin myös metallin AM-valmistukseen soveltuvan laitteen tarvetta alueella. Hankkeen aikana kehitettiin www-sivusto, joka tukee tki- ja oppimisympäristön toimintaa ja tarjoaa ajankohtaista tietoa aiheesta.

alvo_blogi_kasi

Hanke vastasi hyvin kehittämistarpeeseen ja hankkeen tavoitteet, mm. ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristön suunnittelu, saatiin tehtyä suunnitelman mukaisesti. Myös muut tähän liittyvät tavoitteet, kuten tilannekartoitusten tekeminen saatiin toteutettua.

Tavoitteet tiedonlevityksestä onnistuivat hankkeen seminaarien sekä julkaisujen muodossa suunnitelmien mukaisesti.

Esa Hietikko
Antti Alonen

ALVO-hankkeen tuloksia

Leave a Reply

Your email address will not be published.