Digitaaliset oppimisjärjestelmät voivat jättää aikaa ihmiseltä ihmiselle oppimiselle, totesi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ITK-koulutuspäivien avauspuheessaan 12.4.2018. Myös Savonia-amk valjastaa teknologian opetuksen tueksi, ei pääasiaksi.

Vaikka päivien teemana oli Digiajan löytöretkeilijät, ei siis menty tekniikka vaan sisältö edellä. Päivillä pohdittiin kyllä sitäkin, miten milloin vain suoritettavista verkkokursseista saadaan teknisesti toimivia ja visuaalisuudeltaan kiinnostavia, mutta pohdittiin myös sisältöjen parantamista sekä nykyisten toimintamallien tuomista nykyaikaan.

Opetushallituksen kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautiainen kertoi Koulu ilman seiniä -kokemuksia Yhdysvalloista: perusopetus siirrettiin sairaalaan, ja koululaiset näkivät hoitotyötä sekä samalla voimaantuivat ja innostuivat oppimaan muutakin. Myös sovelluskehityslaboratioon, museoihin ja autotehtaalle jalkaannuttiin.

Mitä lapset edellä, sitä myös Savonia-amk perässä. Savoniassakin tehdään työelämäyhteistyötä ja hyödynnetään esimerkiksi kampuksella kirjastoa ja aulatiloja luokkahuoneen sijaan. Näitä Koulu ilman seiniä -kokemuksia voisi kuitenkin nykyistä useammin tehdä näkyviksi muuten kuin raportteja kirjoittamalla.

Esimerkiksi video-, kuva- ja äänimuotoisissa tehtävävaihtoehdoissa sekä verkkokurssien pelillistämisessä meillä itsellämme olisi vielä parannettavaa. Toki teemme jo itse tietoiskut luentoaiheistamme verkkoon, joskus jopa interaktiiviset sellaiset, mutta myös opiskelijat voisivat useammin päästä osaksi tätä iloa.

Mikä olisi hedelmällisempää kuin näyttää vaikkapa videolla kehittymisensä
lypsyhygienian osaamisessa (luonnonvara-alan opiskelijat),
pienten ryhmän pedogogisen tuokion järjestämisessä (sosionomiopiskelijat) tai
kanyloinnissa (sairaanhoitajaopiskelijat)?

Ei ole mielekästä teettää opiskelijalla samalla opintojaksolla kuutta samanmuotoista kirjallista raporttia, joissa vain aihe vaihtuu. Opiskelija ei tällaisesta motivoidu, eikä siten opi. Entäs, jos vain yksi tehtävistä olisi kirjallinen raportti ja muut olisivat digiä hyödyntäviä?

Opiskelijat tekisivät lisäksi työelämän asiantuntijan videohaastatteluja, videoneuvottelutyökalulla nauhoitettuja opetustuokioita sisältäen PPT-/Prezi-esityksen ja kuvaesityksiä tietyistä työvaiheista.

Lisäksi opintojaksolla hyödynnettäisiin Moodlen Game-lisäosia, joilla tarjottaisiin oppimismahdollisuutta opiskelijoiden kanssa yhdessä wiki-/ sanastotyökalulla toteutetusta sanastosta tehdyllä sanaristikolla, Käärmeet ja tikapuut -pelillä tai tenttimuotoisella tehtävällä.

Näin opiskelijat tuottaisivat sisältöä opetukseen ja heidän motivaationsa pysyisi yllä. Opettajan tehtäväksi jäisi mentorointi tai valmennustyyppinen työ, jossa hän voisi saada ajankohtaista sanasto-, video-, ääni- ja kuvamateriaalia suoraan työelämästä opetuksensa tueksi.

Mututuntumamme mukaan tällä hetkellä tehtävissä painottuu opiskelijan kirjallinen ilmaisu, vaikka erityisesti Suomessa myös suullisen kiteyttämisen ja mielenkiintoisen suullisen esittämisen taitoja pitäisi harjoittaa koko opintojen ajan.

Toimivat videot ovat lyhyitä, joten kiteytymisen taito kehittyy video videolta. Nykyään opettajan ei edes tarvitse tuskailla aukeamattomien jättitiedostojen tai pilvilinkkien kanssa, vaan suoraan laitteelta videoneuvottelutyökalulla jaettuna käytännön kokemusten purkutilanteista saadaan sujuvia. Videot, äänitiedostot, kuvat ja opetustuokiot voidaan jakaa näppärästi vaikka suoraan omasta älypuhelimesta, jolla on myös editoitu kaikki tarvittavat videopätkät samaan ”raporttiin”.

Avauspuheenvuorossaan dosentti Lotta Uusitalo-Malvivaara korosti kehujen tärkeyttä. Digityökalut mahdollistavatkin palautteen antamisen ihan eri tavalla kirjalliseen palautteeseen verrattuna. ”Mahtavaa työtä opiskelijat!” -toteamus saa eri kaiun kirjoitettuna kuin videoituna. Tällaisia vinkkejä opetuksen ja digimaailman yhteen saattamiseen saatiin ITK-päivillä.

 

Kirjoittajat

Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen ja viestinnän lehtori, digimentori
Salla Ruuska
eläintuotannon tuntiopettaja, digimentori
Savonia-amk

 

ITK-päivät 11.-13.4.2018, Hämeenlinna
Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa
Katso lisää: www.itk.fi

Digiopettajuutta vahvistamassa ITK-päivillä Hämeenlinnassa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *