Savonia-ammattikorkeakoulu on jälleen luomassa uutta. Tänä keväänä on kokeiltu menestyksekkäästi valintakokeiden järjestämistä kokonaan etänä. Monimuoto-opiskelun valintakokeisiin kuuluivat sähköisessä oppimisympäristössä suoritettava opintojakso, ennakkotehtävä sekä videoneuvottelujärjestelmällä toteutettu ryhmätilanne.

Korkeakoulujen valintakokeissa on pitkään käytetty yhtenä tehtävänä ryhmäkeskustelua ihmisläheisillä aloilla. On tärkeää nähdä, miten hakijat pystyvät huomioimaan toiset ja tekemään yhteistyötä. ”Tästä hyvästä menetelmästä ei haluttu luopua, mutta tänä keväänä siirsimme ryhmätehtävät verkkoon,” kuvailee terveysalan koulutusvastuupäällikkö Merja Jokelainen.

Hoitotyön lehtori Heli Jyrkinen tutustuu tulevaan opiskelijaryhmäänsä ensimmäistä kertaa videovälitteisesti.

Aiemminkin on Savonian valintakokeiden yksilöhaastatteluja tehty videovälitteisesti muun muassa englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeissa, mutta ryhmätilannetta kokeiltiin ZOOM-työkalulla nyt ensimmäistä kertaa valintatilanteessa.

Savoniassa käytetään erityisesti monimuoto-opiskelussa tukena nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja. On siis luontevaa, että jo valintakokeissa kokeillaan samoja työkaluja.

Hakijoiden mielestä oli hyvä, että ei tarvinnut tulla paikan päälle, koska moni hakee Savoniaan eri paikkakunnalta tai on näin keväällä lomamatkalla. ”Voi olla missä vaan, se on hyvä”, totesi eräs valintakokeen ryhmätilanteeseen osallistunut.

Yksi hakijoista oli parhaillaan toisessa oppilaitoksessa, menossa toisiin pääsykokeisiin. Etämahdollisuus voi siis mahdollistaa osallistumisen useampaan valintakokeeseen, koska se vaatii vain tietyt laitteet ja rauhallisen nurkkauksen, jossa pystyy keskittymään keskusteluun ja osoittamaan motivaationsa.

Suurin osa ryhmätilanteeseen osallistuneista hakijoista oli tyytyväisiä, vaikka osa tietysti aluksi oudoksui tai jännitti uutta menetelmää. Etämahdollisuutta kiiteltiin pääasiassa toimivaksi. Valintakokeiden videoneuvotteluun pystyy liittymään tabletilla tai tietokoneella. Laitteessa tai lisälaitteena pitää olla nettikamera ja mikrofoni, jotta valitsijat pystyvät tulkitsemaan myös hakijan nonverbaalista viestintää.

”Tosi hyvin keskustelua saatiin aikaan, jokainen osallistui. Oli tosi kiva tämmöinen vähän erilainen haastattelutilanne. Ei tätä osannut edes ajatella haastattelutilanteena, vaan kiva oli rupatella,” kuvaili yksi hakijoista. Valintakokeessa on toki hyvin tärkeää pitää tavoite kirkkaana mielessä, ja hyvin hakijat pääsääntöisesti tässä onnistuivat.

 

Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen ja viestinnän lehtori
Iisalmen kampuksen digimentori

Valintakokeet sairaanhoitajan koulutukseen etänä

Leave a Reply

Your email address will not be published.