Savonia-ammattikorkeakoulun hanke ”DigiKyky – Yritysten digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi” on edistänyt merkittävästi pohjoissavolaisten yritysten digikykyä. Hankkeen toteutusaika on ollut 1.1.2016-30.6.2018. Ensimmäiset 10 kuukautta hanketta toteutti Kuopio Innovation Oy. Tämän jälkeen hanke siirtyi Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikölle, Kuopio Innovationin operatiivisen toiminnan loputtua.

Hankkeen tavoitteena on ollut, yritysten digitaalisia valmiuksia nostamalla, kannustaa yrityksiä kehittämään johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja sekä parantaa yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, asiakaskontakteissa sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut digitaalisten sovellusten mahdollistaman kokeilukulttuurin tuominen osaksi yrityksen toimintaa.

Hankkeessa on ollut mukana yhteensä 173 pohjoissavolaista yritystä sekä 15 muuta organisaatiota. Yritykset ovat olleet useilta eri toimialoilta. Yrityksille on avattu hankkeessa digitalisaation ja sen soveltamisen mahdollisuuksia yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Hankkeen toimenpiteet jaettiin neljään koulutuskokonaisuuteen, joissa käsiteltiin:

  1. digitalisaation ymmärtämistä ja sen hyödyntämistä yrityksissä
  2. verkkoläsnäoloa
  3. liiketoiminnan uudistamista sekä
  4. teollista internetiä.

Näistä teemoista järjestettiin kuusi koulutuspäivää sekä työpajoja. Yritysten tarpeista lähteneisiin syventäviin teemoihin paneuduttiin 2-4 tapaamiskertaa sisältävissä työpajoissa. Savonia järjesti hankkeessa yhteensä 119 työpajaa. Työpajojen aiheita olivat: Digitaalinen myynti ja markkinointi, Uusien palvelumallien rakentaminen, Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntämäinen, Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, SomeStrategia, SomeTrainer, Google Analytics, Google AdWords sekä SomeKampanjan luominen.

Syksyllä 2017 järjestettiin myös kaksi laajempaa seminaaria: Tuloksellinen digimarkkinointi sekä Sukella someen – Näy ja kuulu netissä. Sukella someen –seminaari toteutettiin yhdessä Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy –hankkeen kanssa. Seminaariin osallistui paljon yritysten edustajia. Puhujina oli valtakunnan tason some-ammattilaisia ja he esittelivät käytännön esimerkkejä tuloksellisesta somen hyödyntämisestä yritysten markkinoinnissa.

Hanke vastasi yritysten kehittämistarpeeseen kartoittamalla osallistujien tarpeita jo ennen hanketta ja koko hankkeen ajan yhteistyössä mukana olevien asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen aikana yritykset ovat panostaneet digitaalisten valmiuksiensa nostamiseen monilla eri osa-alueilla. Monet yritykset ovat olleet mukana useissa eri koulutuksissa ja työpajoissa.

Hankkeen konkreettisia tuloksia yrityksissä ovat olleet mm. sosiaalisen median käyttöönotto markkinoinnissa, verkkosivu-uudistukset, uusien palveluiden käyttöönotto, palvelumuotoilun hyödyntäminen, uusien some-toimintamallien kehitys, some-kampanjan luominen, analysointityökalujen käyttöönotto ja käytön tehostaminen sekä analysointityökalujen tuottaman datan parempi hyödyntäminen. Koulutukset ja työpajat ovat antaneet osallistujille runsaasti monipuolista tietoa, uusia ideoita ja käytännön osaamista digitalisaation hyödyntämisestä. Ne ovat antaneet myös uskallusta lähteä kokeilemaan asioita ja kehittämään yrityksen digiosaamista itse. Tältä pohjalta yritykset jatkavat kehitystyötä edelleen.

 

Marja Turunen
TKI-suunnittelija, projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

_ _ _

DigiKyky-hankkeen päärahoittajina ovat olleet Etelä-Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

DigiKykyä yrityksille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *