Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutushanke ”Experts in Medical Computing” käynnistyi tammikuussa 2020. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia osaajia lääketieteellisen informaation hyödyntämiseen terveydenhuollossa ja alan palveluja sekä tuotteita kehittävissä yrityksissä.

Vastaavaa koulutusohjelmaa ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Maailmanlaajuisesti on käynnissä murros suurten tietomäärien ja datamassojen hyödyntämisessä. Monet prosessit tuottavat niin suuria määriä monivivahteista dataa, että sen hallinta ja jalostaminen päätöksenteon tueksi eivät onnistu perinteisillä menetelmillä. Tämän ”Big Datan” käsittelyyn tarvitaan uutta osaamista erityisesti terveysteknologian alalla. Uusien hoitomenetelmien kehittäminen, täsmälääketiede ja kustannusten alentaminen ovat päämääriä, joiden tavoitteluun Big Data- ja tekoälymenetelmät antavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa tekoälyn tukemana lääkärit pystyvät kertomaan potilailleen ennen sairastumista, mille sairauksille nämä ovat alttiita tai millaisia muutoksia ravintoon tai elintapoihin kannattaisi tehdä, jotta esimerkiksi geenien aiheuttamat tautiriskit voidaan minimoida tai jopa välttää kokonaan.

On ennustettu, että terveysteknologian kokonaismarkkinoiden arvo yltää 280 miljardiin dollariin jo ensi vuonna. Tästä markkinasta lääketieteellinen tietojenkäsittely muodostaa merkittävän osan.

Hankkeen osalta ollaan vielä alkumetreillä eli organisoituminen on parhaillaan käynnissä. Tärkeimmät toimenpiteet ovat opiskelijarekrytointi ja siihen liittyvät tehtävät opiskelijaprofiilin suunnittelusta aina valintaperusteiden määrittämiseen saakka. Toinen merkittävä työlistan kärjessä oleva asia on yritysyhteistyön ja yritysten tarpeiden tarkka kartoittaminen täydennyskoulutuksen osalta. Näin saadaan tulevat osaajat ja alan yritysten tarpeet kohtaamaan mahdollisimman hyvin.

Vuoden kestävään täydennyskoulukseen valittavat ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2020 ja toinen ryhmä aloittaa syksyllä 2021. Opinnot tulevat pitämään sisällään monimuoto-opiskelua sekä harjoittelujakson. Opintojen tarkempi sisältö tarkentuu kevään aikana, kun hanke saadaan täyteen vauhtiin.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja yhteistyöyritysten kanssa vuosina 2020-2022. Hankkeen aikana koulutetaan Pohjois-Savon alueelle 60 uutta laskennallisen lääketieteen osaajaa palvelemaan työelämän tarpeita. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Markku Kellomäki
TKI-asiantuntija, FT
Savonia-ammattikorkeakoulu

Titta Järvenpää
Päätoiminen tuntiopettaja, KTM
Savonia-ammattikorkeakoulu

Jukka-Pekka Skön
Tutkimuspäällikkö, TkT
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen osaajien koulutus alkaa Pohjois-Savossa

One thought on “Lääketieteellisen tietojenkäsittelytieteen osaajien koulutus alkaa Pohjois-Savossa

Leave a Reply

Your email address will not be published.