Suomessa ja varsinkin Pohjois-Savossa väestö ikääntyy vauhdilla ja eliniänodote nousee. Tämä ei kuitenkaan merkitse välttämättä terveempää vanhuutta. Pohjois-Savossa sairastavuusindeksi on muuta maata korkeampi ja esimerkiksi Kuopion sairastavuusindeksi on 129, joka on suurten kaupunkien ryhmässä maan korkein. Edellä mainitut seikat sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskettavat budjettirajoitukset ovat pakottaneet uudelleenorganisoimaan sote-palveluita.

Viime vuosina yhtenä pyrkimyksenä onkin ollut se, että ikäihmiset voisivat asua omassa kodissaan yhä pidempään. Tämän toteutumiseen tarvitaan kuitenkin palveluita, jotka tukevat ihmisten kotona asumista mahdollisimman hyvin. Syksyllä 2018 käynnistynyt Tarjoomo-hanke tuo ratkaisuja näihin haasteisiin. Hanke kokoaa yhteen Kuopion alueen toimijoita, kuten yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat palveluja ikäihmisille. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista verkostomaista toimintatapaa ja ekosysteemiä yhteistyössä julkisten toimijoiden, oppilaitoksien sekä alueen yrittäjien ja järjestökentän kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös edistää ikäihmisten itsenäistä elämää ja asumista kotona mahdollisimman pitkään.

Tällä hetkellä Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen työntekijöillä ja myös yrityksillä on haasteita löytää asiakkailleen sopivia palveluntuottajia, jotka olisivat turvallisia ja laadukkaita sekä ikäihmisten tarpeisiin sopivia. Palvelut voivat olla muitakin kuin sote-palveluita, esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluita erilaisten kotityöpalveluiden lisäksi.

Hankkeessa käynnistyy tammikuussa 2020 viimeiset kolme kuukautta, joiden aikana muun muassa tulevan Tarjoomon hallinnointimalli ja ansaintalogiikka viimeistellään yhdessä toimijaverkoston kanssa. Yritykset ja yhdistykset ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaa Tarjoomoa, mikä on osoitus yritysten ja yhdistysten kiinnostuksesta toimia palveluntuottajina Tarjoomossa. Päästäkseen tulevan Tarjoomon palveluntuottajaksi tulee toimijoiden täyttää hankkeen aikana yritysten ja yhdistysten kanssa yhdessä määritellyt kriteerit. Niitä ovat esimerkiksi:

  • koulutuksella tai työkokemuksella osoitettu ammattitaito,
  • ikä- ja muistiystävällisen koulutuksen suorittaminen sekä
  • erilaisten palveluiden tuottamista koskevien lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Näillä kriteereillä varmistetaan palveluntuottajien luotettavuus ja osaaminen työskennellä ikäihmisten parissa.

Tuleva Tarjoomo perustaa myös sähköisen palveluhaun, jonka kautta asiakkaat ja heidän läheiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat etsiä sertifioituja palveluntuottajia.

Tulevasta Tarjoomosta on päätetty perustaa yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka tarkoituksena on tuottaa hyötyä jäsenten omalle toiminnalle sekä yhteiskunnallisesti ikäihmisille. Osuuskunnan nähdään palvelevan parhaiten Tarjoomon toimintaa, koska se on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yritys. Tarjoomon projektiryhmän asettamien tavoitteiden mukaan Tarjoomo-osuuskunnassa tulee olemaan yhteensä 330 yritysjäsentä vuoden 2022 loppuun mennessä. Tarjoomon projektiryhmä etsii parhaillaan rahoituskanavaa, joka tukee parhaimmalla mahdollisella tavalla Tarjoomo-osuuskunnan alkuvaiheen käynnistymistä. Tarkoituksena on, että Tarjoomo-osuuskunta toimii omarahoituksen varassa kolmen (3) toimintavuoden jälkeen eli 1.1.2023 alkaen.

Tule mukaan Tarjoomon toimintaan kehittämään parempia palveluja ikäihmisille ja tekemään Pohjois-Savosta entistäkin elinvoimaisempi!

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tarjoomo-hanke
p. 050 5370 525
juhamatti.huusko(at)savonia.fi

Ikäihmisten palveluja kehittämässä

One thought on “Ikäihmisten palveluja kehittämässä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *