Taloudellinen tilanne koko Euroopassa on tällä hetkellä äärimmäisen poikkeuksellinen. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa lähes kaikkien toimialojen yrityksiä. Jo ennen koronakriisiä monella yrittäjällä oli tarve saada tukea yrityksen toiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen, ja tähän tarpeeseen lähdimme tarjoamaan apua. Onneksi monet eri alojen osaajat ovat valmiita antamaan osaamisensa muiden käyttöön, ja toimimaan heille mentoreina.

BizMentors-mentorointimalli, jota Savonia on mukana rakentamassa, rakentuu kolmesta tunnin mittaisesta kohtaamisesta. Yrittäjä saa mentorin, jolla on osaamista juuri niissä asioissa, jossa tukea tarvitaan tässä ja nyt.

Suosittuja mentoroinnin teemoja ovat liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen, rahoitus ja kannattavuus, henkilöstöasiat, tieto- ja viestintätekniikka, myynti ja markkinointi, tuote- ja palvelukehitys, laki- ja sopimusasiat sekä laatuasiat.

Mentorin apu on parhaimmillaan tehokas tapa saada aikaan juuri tässä hetkessä tarpeellisia asioita. Mentoroinnissa kokenut osaaja opastaa ja auttaa yrittäjää eteenpäin. Käytännössä mentorointi tarkoittaa mahdollisuutta keskustella, vaihtaa ajatuksia ja arvioida vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta. Vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja maksuttomuus ovat keskeisiä mentoroinnin periaatteita.

Sähköiset työkalut käytössä

BizMentors-mentorointimallissa hyödynnetään sähköisiä työkaluja ja mentorointi onnistuu mainiosti myös etäyhteyksien avulla. Jatkossa käytössä on myös sähköinen alusta, joka etsii yrityksen ilmoittamiin tarpeisiin parhaiten sopivan mentorin ja auttaa mentoroinnin eri vaiheissa. Ratkaisu nopeuttaa mentoroinnin käynnistämistä ja vähentää merkittävästi hallinnollisen työn määrää.

Vinkit mentoroinnin onnistumiseen

Ensimmäiset BizMentors-mentorointimallin perehdytykset toteutettiin helmikuussa. Verkkoyhteydellä Irlannista toteutetuissa perehdytyksissä Linda Forde ja Dymphna Ormond kertoivat kokemuksiaan hyvästä mentoroinnista.

Linda opasti yrittäjää valmistautumaan mentorointiin miettimällä etukäteen yrityksen tavoitteita ja keskeisiä keinoja saavuttaa nämä tavoitteet. Näin mentori voi keskittyä auttamaan yrittäjää kaikkein keskeisimmissä asioissa. Kun yrittäjä sitoutuu mentorointiin ja niihin tekemisiin, joista mentorin kanssa sovitaan, onnistumisen mahdollisuudet paranevat merkittävästi. Mentorointikohtaamisten välillä yrittäjän kannattaa arvioida, missä asioissa toiminta on kehittynyt tavoitellulla tavalla ja missä ei. Kun yrittäjä viestii näistä myös mentorille, varsinaisissa mentorointikohtaamisissa on mahdollista keskittyä miettimään konkreettisia askeleita päästä tavoitteeseen.

Mentoreita perehdyttänyt Dymphna korosti, että mentorin tehtävänä on auttaa yrittäjää löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivat ratkaisut. Avoin keskustelu, aito kuunteleminen, luottamus ja rehellisyys rakentavat mentorointisuhteesta turvallisen ja tehokkaan kehittämisen välineen. Niin mentoroitavalle kuin mentorillekin.

Anna Rossi
TKI-asiantuntija, liiketoiminta, matkailu ja ravitsemisala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Henna Järvikylä
Projektityöntekijä
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Mukaan toimintaan

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä projektipäällikkö Anna Rossiin, anna.rossi@savonia.fi, p. 044 785 6067. Maksuton mentorointi on suunnattu luonnonvaroista ruokatuotteita ja –palveluita kehittäville ja tarjoaville pk-yrityksille. Mentori puolestaan saa mahdollisuuden auttaa yrityksiä jakamalla omaa kokemustaan ja osaamistaan.

BizMentors International

Suomessa mentorointia on tehty jo pitkään. Esimerkiksi Suomen Yrityskummien tarjoama mentorointi on tavoittanut yli 10 000 yritystä. Bizmentors-hankkeen tarkoituksena on täydentää olemassa olevia malleja. Sähköisten työkalujen lisäksi rakennamme hankkeessa kansainvälistä mentorointiverkostoa. Tämä mahdollistaa uusien näkökulmien ja tuen hakemisen kotimaisilta ja ulkomaisilta mentoreilta. Ihanteellisessa tapauksessa mentori voi olla maasta, jonne yritys suunnittelee laajentavansa toimintaansa ja näin mentoroitava saa tietoja kohdemarkkinoilla toimimisesta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Suomen Yrityskummit, Savon Yrittäjät ja Kuopion Uusyrityskeskus.

Hanke on Northern Periphery and Arctic Programme –rahoitteinen ja kestää syyskuun 2021 loppuun saakka. 

 

Hankkeen ja rahoittajien logot

Mentorilta täsmäapua yrityksen toiminnan turvaamiseksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *