Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu käynnistivät yhdessä vuoden 2018 elokuussa yhteisen EAKR-rahoitteisen Tarjoomo-hankkeen, joka jatkuu tämän vuoden toukokuun loppuun asti. Tarjoomo-hankkeessa on mallinnettu Tarjoomon toimintaa yhdessä alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä elämää ja laadukasta kotona asumista. Hankkeen idea on käynnistynyt Kuopion kaupungin Vanhusten palveluohjauksen tarpeesta löytää asiakkailleen toimialariippumattomia palveluntuottajia, jotka ovat luotettavia, turvallisia ja laadukkaita sekä ikäihmisten tarpeisiin sopivia. Hankkeen toisena keskeisenä tavoitteena on kehittää uudenlaista verkostomaista toimintatapaa ja ekosysteemiä yhteistyössä alueen yritysten, julkisten toimijoiden, oppilaitoksien ja järjestökentän kanssa.

Tarjoomo logo

Hanke on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että Tarjoomo-hankkeessa mukana olleet yritykset ovat päättäneet perustaa Tarjoomo-osuuskunnan. Hankkeessa tehdyn mallinnustyön tuloksena toimintamuodoksi valikoitui osuuskunta, koska sen nähdään palvelevan parhaiten Tarjoomon toimintaa. Osuuskunta on jäsentensä omistama ja demokraattisesti hallitsema yritys. Lisäksi osuuskunnassa palveluiden tuottaminen on yksi keskeisistä piirteistä. Tarjoomo-osuuskunta on siten voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen osuuskunta ja sen perustajajäseninä tulee olemaan kymmenen yritystä ja kaksi yksityishenkilöä. Kuopion kaupunki päättää osuuskuntaan liittymisestä tänä keväänä. Osuuskunta keskustelee myöhemmin oppilaitosten kanssa mahdollisesta yhteistyötä esimerkiksi koulutusten järjestämiseen liittyen.

 

Palveluhausta ikäihmisille sopivat palvelut

Tarjoomo-osuuskunta tulee palvelemaan ensisijaisesti jäseniään ja sitä kautta ikäihmisiä. Osuuskunnan jäsenet muodostavat aktiivisen Tarjoomo-verkoston, joka tuottaa ja kehittää palvelujaan ikäihmisille, ja markkinoi niitä netissä toimivassa palveluhaussa. Osuuskunta hankkii loppukäyttäjille avoimen palveluhaun, johon kootaan luotettaviksi ja turvallisiksi todettujen yritysten ja yhdistysten palvelutiedot. Palveluhaun ensisijaisena kohderyhmänä ovat ikäihmiset ja heidän läheiset. Lisäksi Kuopion kaupungin Vanhusten palveluohjaus tulee käyttämään sitä työssään, joten ikäihmiset saavat tietoa Tarjoomo-verkoston palveluista myös kaupungin palveluohjaajilta. Palveluhausta voi etsiä tietoa hakutoiminnon avulla ja järjestää hakutuloksia esimerkiksi hinnan, sijainnin ja kuluttajapalautteen (suositusten) perusteella. Palveluhaun avulla eri palveluntuottajien vertailu tulee olla helppoa, jotta käyttäjä voi valita niistä itselleen sopivimman. Palveluhausta selviää, onko palvelu kotitalousvähennyskelpoista, arvonlisäverotonta tai palvelusetelillä tuotettavaa palvelua. Palveluhaussa palveluiden käyttäjät voivat arvioida ja antaa Tarjoomo-verkoston yrityksille palautetta.

Tarjoomo-hankkeessa asetettujen tavoitteiden mukaan Tarjoomo-osuuskunnassa tulee olemaan yhteensä 347 jäsentä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tarkoituksena on, että Tarjoomo-osuuskunta toimii omarahoituksen varassa kolmen toimintavuoden jälkeen, eli 1.1.2024 alkaen. Hankkeen aikana mallinnus- ja valmistelutyötä on tehty pitkään ja monista eri näkökulmista yhdessä yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Viime aikoina asiat ovat edenneet nopeasti ja parhaillaan on käynnissä osuuskunnan rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallitukselle. Perusteilla oleva osuuskunta on jo jättänyt ensimmäisen rahoitushakemuksensa ja näin ollen toiminnan uskotaan käynnistyvän loppukesästä.

 

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tarjoomo-hanke
juhamatti.huusko@savonia.fi

Heidi Halonen
Projektityöntekijä
Kuopion kaupunki
Tarjoomo-hanke
heidi.halonen@kuopio.fi

 

Hankkeesta osuuskunnaksi – Case Tarjoomo-osuuskunta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *