Unelmointi on onnistumisen lähtökohta. Tärkeintä on, että aloittaa unelmoinnin. Unelmoinnin kautta muodostuvat tavoitteet ja suunnitelma, miten saavutetaan määränpää. Mikä on meidän unelmamme ja miten me onnistumme? Työyhteisön avoin ja luottamusta tukeva ilmapiiri ja yhteisesti käymä keskustelu sekä yhteiset arvot luovat yhteisen tavoitteen, näkemyksen siitä lopputuloksesta minkä työyhteisö haluaa.

Työyhteisön onnistuminen rakentuu kuitenkin sen jokaisen jäsenen oman sisäisen tavoitteen yhdistämisestä ryhmän yhteisesti asettaman tavoitteen kanssa. Yhteisen unelman saavuttaminen ja yhteiseen tavoitteeseen pääseminen vaatii jokaiselta ryhmän jäseneltä taitoa, intoa ja motivaatiota. Lisäksi tarvitaan halua onnistua ja sitoutua unelman tavoitteluun.

Katja Paukkunen (2020) on YAMK-opinnäytetyössään havainnut, että työnilon ja onnistumisten kokeminen yhdistyvät toisiinsa. Näiden tunnetilojen kokeminen vaatii yksilön voimavarojen ja vahvuuksien lisäämistä henkilökohtaisella tasolla mutta myös työyhteisön tukea. Oma asenne ratkaisee paljon. Tulee haluta kehittyä, oppia ja osata. Samalla tulee kuitenkin hyväksyä myös epäonnistumisen mahdollisuus.

Onnistumiselle tulee luoda mahdollisuudet. Työyhteisön jokaisella jäsenellä tulee olla mahdollisuus käyttää osaamistaan ja vahvuuksiaan. Yhteistyö, kollegoja arvostava ja kunnioittava käytös, kiittäminen ja kannustaminen, luovat yhteisen kollektiivisen onnistumisen ilon. Tätä kautta syntyy yhdessä tekemisen kulttuuri, me-henki, joka tukee niin henkilön kuin työyhteisönkin kehittymistä, oppimishalua ja onnistumishalua.

Mitä jos unelmat eivät toteudukaan? Unelmien tavoittelussa tarvitaan jokaiselta onnistumisen ja vastaavasti epäonnistumisen kokemuksiin johtaneiden seikkojen ymmärtämistä, sen sisäistämistä, että onnistuminen ei toteudu yksin. Onnistuminen on aina jollain tapaa yhteydessä toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Työyhteisön yhteisesti koettu onnistumisen ilo tukee työyhteisön kehittymistä, syntyy toisiaan tukeva, kannatteleva ja eteenpäin vievä voima. Vastaavasti työyhteisöltä saatu tuki kannattelee henkilöitä myös epäonnistumisista eteenpäin.

Unelmoidaan, tehdään päätös ja halutaan onnistua!

 

Katja Paukkunen
Röntgenhoitaja (YAMK), HUS Diagnostiikkakeskus

Päivi Tikkanen
Erityisasiantuntija, TtT, ft, Savonia-amk

 

Lähde

Katja Paukkunen 2020.  Työelämätaidot haltuun – katse työntekijän voimavaroihin. Savonia Ammattikorkeakoulu, yamk-opinnäytetyö (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004296429)

Halu(amme) onnistua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *