Vuoden 2020 lokakuussa Kansallisen neurokeskuksen Pohjois-Savon hanke järjesti seminaarin, jonka aiheena oli uni, hyvinvointi ja aivoterveys. Seminaarissa kuultiin erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja nukkumisesta ja unista, niiden merkityksestä aivojen toimintaan, aivoterveyteen ja kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin, joista tässä muutamia keskeisiä nostoja. Seminaarin aiheen valitsemisen taustalla oli ajatus sen ajankohtaisuudesta ja suorasta kytkeytymisestä Kansallisen neurokeskuksen tehtävään. Lisäksi suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhdetta koko maan tasoon kuvaava sairastavuusindeksi on Pohjois-Savossa maan korkein (THL 2020), joten hyvinvoinnin lisäämiseksi on tehtävä paljon työtä.

kuvituskuva jossa ihmisen pää ja aivot viivapiirroksena.

Tapahtuman avasi Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael Fraunberg, joka kertoi neurokeskuksen valmisteluvaiheen tilanteesta ja erityisesti siitä, mitä on tehty ja mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Terveydenhuollossa on paljon vielä kehitettävää monella tasolla, niin perusprosesseissa, diagnostiikassa, hoitoteknologiassa sekä nykyään paljon huomiota saavassa terveysdatassa. Näistä aiheista kuultiin seminaarissa hyviä esimerkkejä yrityksiltä, jotka tekevät elintärkeää kehitystyötä näiden asioiden parissa ja vievät terveydenhuoltoa ja ihmisten hyvinvointia eteenpäin.

Professori Miia Kivipelto kuvasi esityksessään aivoterveyden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Hänen mukaansa aivot vanhenevat koko ajan, mutta samalla ne myös uudistuvat. Genetiikka, perimä vaikuttaa toki alttiuteen sairastua tiettyihin aivosairauksiin, mutta on paljon mitä voimme tehdä itse, ennaltaehkäistä ja edistää aivojen positiivista toimintaa ja vireyttä. Valitettavan usein ihminen on laiska, passiivinen tai tietämätön arjen valinnoissa, jotka ylläpitävät aivoterveyttä tai ylipäänsä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liian usein myös heittäydymme lääkärien ja pillerien armoille, otamme passiivisen roolin omassa hyvinvoinnissa. Suurin osa avaimista on omissa käsissämme, ne pitää vain ottaa käyttöön.

”On tärkeä nukkua riittävästi ja kaikkia unen vaiheita, unen aikana aivot puhdistuvat kuona-aineista.” – Miia Kivipelto

Kirjailija ja toimittaja Anna Tommola nosti omassa puheenvuorossaan esille unien merkitystä ja roolia arjessamme. Nukkuminen on tärkeää, mutta miten on unien laita? Usein emme edes muista unia, mistä tiedämme, näemmekö unia? ”Jos unilla on biologinen funktio, todennäköisesti se toteutuu, muisti uniaan tai ei” totesi Tommola. Monet haluavat yrittää ymmärtää ja tulkita uniaan, joka voi linkittyä arkipäivän kokemuksiin, voimakkaisiin kokemuksiin, traumoihin tai vaikka tulossa oleviin tapahtumiin. Tietyt toistuvat unet voivat kertoa käsittelemättömistä asioista, joita alitajunta prosessoi unien kautta. Painajaisistakin huolimatta, unet ovat erittäin mielenkiintoisia, oli niillä funktionaalista merkitystä tai ei. Itse ainakin muistaisin ja muistelisin uniani mielellään useamminkin. Ehkä siihenkin voisi harjoittaa itseään, vaikka teknologian avustuksella.

Kohti parempaa aivoterveyttä

Piirroskuva jossa avain ja aivot.

Aivoterveyteen liittyvällä teemalla on mielekästä jatkaa myös ensi vuoden seminaarissa. Aivoterveyden edistämistyö kaipaa enemmän huomiota ja konkreettista tekoja, jotta saamme laskettua suomalaisten kokonaissairastavuutta ja edistettyä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Pohjois-Savon alueella on vahvaa neuroalan osaamista kuten esimerkiksi neurotieteet, jotka ovat Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa kansainvälistä huipputasoa ja VetreaNeuron, joka on neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut huippuyksikkö. Moniammatillisessa toiminnassa on voimaa ja ammattikorkeakoulun kautta tuodaan mukaan myös taiteen ja kulttuurin toimijoita sekä menetelmiä. Yhteistyö Pohjois-Savon eri toimijoiden välillä on tiivistä ja ajan kanssa sen tuloksena syntyy uutta tutkimusta ja uusia innovaatioita. 

Täältä pääset katsomaan tallenteet seminaarista: https://www.neurochallenge.fi/program

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamaa hanketta: Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella (A74398)

Antti Kotimaa
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
antti.kotimaa@savonia.fi

Eeri Pihlajakari
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
eeri.pihlajakari@savonia.fi

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
juhamatti.huusko@savonia.fi

Jukka Kähkönen
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
jukka.kahkonen@savonia.fi

Tuija Sairanen
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
tuija.sairanen@savonia.fi

Aivoterveyden kulmakivet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *